Pred mesiacom sme kritizovali návrh na zavedenie dane z cukru v tejto štúdii: Trpká daň z cukru. Ďalší návrh z ich dielne je zvýšenie daní na bezdymový tabak. Oba príklady sú zo sféry spotrebných daní, ktoré majú postihovať štátom definované nežiadúce správanie. A zároveň obe dane nesú so sebou veľké ALE.

Argumenty proti dani z cukru sme spísali vo vyššie uvedenej štúdii. Argumenty, prečo by štát nemal vyrovnávať zdanenie tabakových výrobkov, preberáme zo stránky Adam Smith Institute. V texte autor uvádza, že verejné orgány sa vo Veľkej Británii (Public Health England) rozhodli k fajčeniu pristupovať do istej miery liberálne a ponechať výhody menej škodlivých foriem spotreby tabaku. Na rozdiel od agresívneho prístupu, t.j. snahy o maximálne zdanenie a vytlačenie fajčenia z verejného priestoru. Pretože na konci dňa je z pohľadu zdravotníckej politiky rozhodujúce to, aké sú s fajčením spojené náklady a nie to, koľko ľudí užíva tabak.

Lekári  nerozumejú znižovaniu škôd spôsobených tabakom

Zdá sa, že lekári a lekárnici poskytujú značne mylné informácie týkajúce sa zníženého rizika súvisiaceho s tabakovými výrobkami, čím podkopávajú snahy verejného zdravotníctva zamerané na odvykanie od fajčenia.

Nový prieskum poukázal vážny nedostatok vedomostí zdravotníkov v súvislosti s e-cigaretami, či tabakovými produktami založenými na zahrievaní, čo sťažuje situáciu ľuďom, ktorí chcú prestať fajčiť.

ResearchNow, medzinárodná firma zaoberajúca sa prieskumom trhu, urobila nedávno  prieskum s 500 všeobecnými lekármi a lekárnikmi vo Veľkej Británii. Zistili, že iba 29% z nich verí, že e-cigarety sú veľmi efektívne v napomáhaní fajčiarovi v snahe prestať fajčiť a to aj napriek významnému a stále rastúcemu množstvu dôkazov, ktoré to potvrdzujú. (Vrátane nedávneho RCT pokusu, ktorý preukázal, že sú takmer dvakrát efektívnejšie ako terapia pomocou nikotínových náhrad).

Len 7% zdravotníkov bolo oboznámených s Vyhlásením Public Health England (Ministerstvo zdravotníctva, február 2018) v ktorom sa píše, že e-cigarety sú minimálne o 95% menej škodlivé ako normálne cigarety. Len pár z nich bolo veľmi dobre informovaných o usmerneniach NICE, týkajúcich sa redukcie škodlivého vplyvu fajčenia.  Zároveň tieto usmernenia prezentujú výrazne pozitívne stanovisko k e-cigaretám ako k službe, ktorá napomáha efektívne odvykať si od fajčenia.

Navyše, väčšina z účastníkov prieskumu ani len netuší, že produkty, ktoré tabak zahrievajú (nie spaľujú) vôbec existujú, s čím súvisí aj fakt, že nevedia o ich relatívne nízkej rizikovosti v porovnaní s cigaretami. Ak sa na nich pacient obráti v prípade, že chce prestať fajčiť, nie je prekvapením, že väčšina z nich e-cigarety pacientom neodporučí.

Pravdepodobne to súvisí s mylnými názormi, ktoré sa týkajú škody, ktorú nikotín napácha. Dr Roger Henderson to vysvetlil takto: ,,môže to byť nikotín, ktorý to ľuďom sťažuje keď sa snažia prestáť, ale je to dym a decht, čo ich zabíja.“

Predchádzajúce výskumy preukázali rozšírenú mieru ignorancie zdravotníkov voči relatívnemu riziku nikotínu v porovnaní s inými zložkami cigaretového dymu, a nové dôkazy sú podobne alarmujúce: 34% všeobecných lekárov a 25% lekárnikov v rámci prieskumu verí, že nikotín veľmi pravdepodobne vedie k zvýšenému riziku spojenému so vznikom chorôb súvisiacich s fajčením.

Na obranu orgánov verejného zdravotníctva v Spojenom kráľovstve však treba dodať, že vo veľkej miere akceptovali cestu liberálnych politík v oblasti znižovania škôd spôsobených tabakom. Toto posolstvo sa však stále nedostalo k zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú dôležitým zdrojom informácií pre mnoho ľudí, ktorí chcú prestať fajčiť.

Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa lekárom a lekárnikom poskytli presné informácie o tejto novej vlne technológie odvykania od fajčenia. Odchod z EÚ by nám mohol poskytnúť väčší priestor na reformu právnych predpisov v oblasti reklamy a na šírenie týchto informácií.

Medzitým, ak poznáte niekoho, kto pracuje s fajčiarmi, ktorí sa snažia prestať, ukážte mu zhrnutie dôkazov Public Health England a najnovšie NICE usmernenia. Možno tým zachránite život. A navyše to urobíte spôsobom, ktorý je v súlade s liberalizmom a ovocím inovácií voľného trhu!

Daniel Pryor, 3.apríl, 2019

Zverejnené na stránke Adam Smith Institute