[Slovenská verzia textu je nižšie  / Slovak version of text below]

Had you received such a message from your mobile operator, you would have been certainly stunned. Your feelings would mix into cocktail of wrath and emotional distress. How on the earth do they know it? How could this happen? Is anybody snooping into my privacy or am I being tracked? Are these privacy laws just a source of illusion?

In my blog “What can supermarket tell about your health status? “ the reader had the chance to find out how supermarket chain can predict your health status and sometime beat your doctor. After rather raging discussion on this issue, I decided to devote one more blog to this issue. Let’s get down to the bones of how far can data modeling reach.

Before the adrenaline bursts through your veins, let me emphasize in the very beginning that mobile network operator can detect your partner without any sneaking in to your text messages or eavesdropping into your talks. What is more, any stranger would be able to do that with nothing more than a detailed listing of your phone activity. Still shaking head in disbelief? Take your cellular phone and let yourself go through simple test. For each of the following parameters, list TOP 7 people in your social radius according given criteria:

Highest number of calls (or text messages) with single person within last 6 months

Total number of words texted in messages to given number within last 6 months

Telephone numbers that you dial first after logging into roaming network in abroad

Percentage of calls (for given number) that you pick up immediately without letting the call to fall into missed calls category

Speed (in seconds) to answer call or you take to reply to text message received

[If you are interested on why these criteria are of importance, see the discussion]

Persons that made it into TOP 7 for most of the criteria are either your family members (that could be easily excluded from experiment for having same surname or address) or is your closest partner. Therefore, not much has to be done to zoom on whom you are dating with.

To make the flame burn a bit more, let me spit in the fact that phone operator can even predict stage of your relationship. “Huh?“, you would probably go, but this is possible indeed. The phone data reveal both the duration of your relationship and share of weekends you spend together. It can even comment on if you already share the apartment (no calls messages after 9 p.m. and partners phone logged to same cell of network that yours give high level of certainty that you share the rooms)

After all these facts, probably not to your surprise any more, the mobile net service can detect the moment when your relationship has gone bust. Sudden decline in calls frequency (at least one of you), not answering the calls or non-replying to text messages, very short (or none) sharing of common cell of network are all signals that your love romance is experiencing more than “mild turbulence“.

To take these privacy trip to extreme, let me make here even one more step further. Your bandwidth provider would be even able to help you to fight back for the loved one. (provided you wanted to, of course) Insane? Not that much, indeed. Every month thousands of individuals pair, break up and recouple again in operators database. Thus there is a large database of strategies that one of the sides applied to reignite the relationship. With success rates for each strategy recorded. (once the operator can detect when you are “in love“ and when not, database of strategies how to get there can be easily compiled as well). Therefore the empathetic text message from title of this blog can be extended for piece of advice: „ ... we suggest not to call, but rather send tomorrow morning after 9 a.m. text message with meeting proposal an d talk it out in person in the late afternoon ...“

Data mining has grown from its infancy and is present in any aspect of our life, relationships being included. Much more than we are willing to admit. Drilling through data has been armed with heavy weapon of proxies (indicating parameters) that allow to model and replace even the most private personal data. We should realize that any aspect of human behavior can be captured, modeled and predicted. May you come across somebody, that questions you on this notion, feel free to forward my email to him/her. Author is present at or

For more blogs on this issue see>

Further blogs ...

.

[SK] SMS od mobilného operátora: “Je nám ľúto, že ste sa rozišli s priateľkou.” Čože?!

Ak by Vám pristála v telefóne SMS s týmto textom, asi by ste zostali ako obarení. Najskôr by vo vás vrel kokteil rozhorčenia a emotívnej prázdnosti. Čo do pekla to má znamenať? Ako to vedia? Niekto ma odpočúva alebo sleduje ? Sú zákony o ochrane súkromia len zdrojom ilúzie?

V blogu “What can supermarket tell about your health status? “ sa čitateľ mal šancu dozvedieť ako supermarkety dokážu odhadnúť Váš zdravotný stav len na základe Vašich nákupov. Po búrlivej diskusii, ktorú tento príspevok vyvolal, som sa rozhodol načrieť do tejto témy ešte hlbšie.

Ešte kým však adrenalín zaleje Vaše žily, hneď na začiatok uvediem, že Vášho partnera dokáže mobilný operátor odhaliť bez toho, aby šmíroval SMSky alebo odpočúval Vaše hovory. V skutočnosti by to dokázal ktokoľvek, komu by ste dali podrobný výpis z hovorov Vášho mobilu. Neveríte? Zoberte telefón do ruky a skúste si urobiť nasledovný test. Pre každý z nasledovných ukazovateľov si zostavte TOP 7 ľudí:

Najvyšší počet hovorov (resp. SMS) s danou osobou za posledných 6 mesiacov

Celkový počet slov napísaných v SMS pre danú osobu za posledných 6 mesiacov

Telefónne čísla, ktorým sa najčastejšie ozvete po tom, čo Vás zaregistruje roaming v zahraničí

Percento hovorov, ktoré zdvihnete danej osobe na prvý krát, bez toho aby z toho bol zmeškaný hovor

Rýchlosť (v sekundách) odozvy na zmeškaný hovor alebo došlú SMSku

[o tom prečo tieto parametre sú dôležité viac v diskusii k blogu]

Osoby, ktoré sa nachádzajú v top 7 čo najväčšom počte z uvedených kritérií sú buď Vašimi rodinnými príslušníkmi alebo Vašim intímnym partnerom. Keďže však rodinných príslušníkov vieme identifikovať podľa zhody priezviska (alebo adresy), dá sa Váš priateľ/ka poľahky vyčleniť.

Aby som prilial trochu oleja do ohňa, operátor dokonca dokáže odhadnúť aj štádium vášho vzťahu. „Huh?“, poviete si, ale je to tak. Dáta prezradia dĺžku Vášho vzťahu, dokonca či už spolu bývate (absencia večerného telefonovania/SMSkovania a preberanie signálu z v tej istej bunky siete po 21:00 jednoznačne indikuje, že s veľkou pravdepodobnosťou bývate spolu). Rovnako je možné  identifikovať počet spoločných dovoleniek ako aj času ktorí spolu trávite.

Po vyššie uvedených odstavoch už Vás hádam neprekvapí, že poskytovateľ Vašich mobilných telefónnych služieb dokáže ľahko odhadnúť aj moment, keď sa Váš vzťah zosypal. Náhly pokles v frekvencii telefonátov (minimálne) u jedného z Vás, nezdvíhanie telefónneho čísla, neodpovedanie na SMS, minimálny čas v signáli rovnakej BTS stanice.  To všetko sú symptómy toho, že vzťah medzi Vami utrpel viac ako drobnú trhlinu.

Ak ste už niekoľko krát v úžase pokrútili hlavou nad vyššie uvedenými faktami, dokonám dielo prekvapenia posledným kúskom. Váš mobilný operátor by Vám vedel dokonca poradiť aj ako uvedený vzťah obnoviť. (ak by ste teda o danú radu stáli). V jeho databázach sa totiž schádzajú aj rozchádzajú mesačne tisícky ľudí a tak vie vyhodnotiť aký typ “úkonu“ vedie k uzmiereniu alebo ktoré sú tie najúspešnejšie slová k druhej šanci. "Sústrastná" SMS by tak mohla byť doplnená o spojenie „ ... odporúčame nevolať, ale dohodnúť si zajtra ráno SMSkou schôdzku, kde sa pokúsiť veci uviesť na pravú mieru osobne ... „

Datamining už dávno vyrástol zo svojho detstva a je prítomný v každom aspekte nášho života. (vzťahy nevynímajúc) Často i oveľa intenzívnejšie, ako sme si ochotní pripustiť. Dátové baníctvo totiž získalo mocný arzenál v podobe zástupných parametrov (proxies), ktoré umožňujú nepriamo nahradiť aj veľmi citlivé osobné údaje. Mali by sme sa teda zmierniť s tým, že každé ľudské správanie sa dá dátovo modelovať a predvídať. Ak Vám niekto bude tvrdiť opak, pokojne mu prepošlite link na môj email ...

Ak Vás táto tem zaujala, viac blogov na túto tému najdete tu:

Ďalšie blogy na túto tému