Od 1. júla 2015 sú hotovostné platby vo Švajčiarsku obmedzené na 100 tisíc frankov. Väčšinou je to dosť i na kúpu nábytku či auta, ale už nie nehnuteľnosti, čo i tej najmenšej.

Vo Francúzsku bol v platnosti už roku 2010 zákaz platieb v hotovosti pri obchodnom styku nad 3000 eur. Minister financií Michel Sapin 18. marca 2015 oznámil, že od 1. septembra 2015 sa limit znižuje na 1000 eur v obchodnom styku pre domácich. Všetky transakcie nad limitnou hodnotou musia byť bezhotovostné: platobnou kartou, šekom či platobným príkazom. Pre zahraničné osoby (francúzsky výraz: non-résidents) sa limit znižuje z 15 na 10 tisíc. Pre platby medzi súkromnými osobami, napríklad pri predají nábytku či auta pre súkromné účely, nie je hotovostný strop, ale od sumy 1500 eur sa vyžaduje faktúra ako platobný doklad.

Iným dôležitým dátumom je 1. január 2016. Všetok fyzický presun kapitálu cez hranice (bankovky, cenné papiere, kovy, predplatené karty) nad 10 tisíc eur musí byť nahlásený pri prechode francúzskou colnicou i v prípade, že ide o nákladnú prepravu (freight - fret). Dnes musia hotovosť nad limitom 10 tisíc eur deklarovať len fyzické osoby, ak ho prenášajú cez hranice EÚ. Sprísni sa aj kontrola totožnosti pri výmene peňazí v hotovosti v zmenárňach. Dnes sa totožnosť overuje od sumy 8 tisíc eur, od nového roku to bude od 1000 eur. Všetok vklad či výber v hotovosti v bankách nad 10 tisíc eur musí byť nahlásený Tracfin, Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, čo je oddelenie francúzskeho Ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu a Ministerstva rozpočtu, verejných účtov, úradníctva a štátnej reformy. Od jeho založenia v 1990 je jeho úlohou sledovať nezákonné finančné operácie, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

Podobne bude sprísnený dohľad nad predplatenými bankovými kartami. V súčasnosti je možné bez kontroly totožnosti používať karty, na ktorých je predplatená suma nižšia, ako 2500 eur ročne. Po novom sa limit upravuje na 250 eur mesačne. I platenie daní na prepážke v úrade je limitované na 300 eur. Vyššie sumy musia byť uhrádzané len bezhotovostne. Veľké francúzske banky začali so svojou transformáciou na bezhotovostné pred asi 3 rokmi. Dnes už v pobočkách nemajú pokladne, nedržia peniaze, nerozmieňajú bankovky, nerobia zmenárenské služby. Už majú len bankomaty a bankoví úradníci už neprichádzajú do styku s papierovými peniazmi.

V Taliansku premiér vtedajšej technokratickej vlády Mario Monti vydal 6. decembra 2011, tri týždne po nástupe do funkcie, ako jedno z prvých opatrení, nariadenie zakazujúce platby v hotovosti vyššie, ako 1000 eur. Do platnosti vstúpilo ďalší rok. Predtým bol limit na platby v hotovosti 12.5 tisíc eur do 2010 a 5 tisíc do 2012. Opatrenia boli namierené hlavne proti daňovým únikom, ktoré sa odhadujú na 100 miliárd eur ročne. Toto sa však silne prieči zvykom Talianov, ktorí pri jeho zavedení používali platobné karty priemerne 26-krát za rok, teda len raz za dva týždne. Miestnym zvykom je nosiť priamo vo vrecku bez peňaženky chumáče bankoviek rôznych hodnôt tak, že nik nevie, koľko je to peňazí. 15 miliónov Talianov dodnes nemá bankový účet. Pritom netajeným cieľom opatrenia je "zbankárizovať" celú populáciu. To prinesie zmenu mentality, lebo používanie kreditných kariet uľahčuje zadĺženosť a bankám prináša zisky z vysokých úrokov.

Ako to je v iných členských štátoch EÚ? Európske nariadenie 1889/2005 prikazuje všetkým cestujúcim prekračujúcim vonkajšiu hranicu EÚ deklarovať hotovosť vyššiu, ako 10 tisíc eur. 16 krajín v júni 2015 nepožadovalo deklarácie vyšších súm na vnútorných hraniciach EÚ: Anglicko, Česko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko. 14 krajín už vyžadujú deklaráciu súm vyšších ako 10 tisíc eur pri prechode každej svojej hranice: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Island, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Taliansko. Pritom Nórsko a Island nie sú členskými štátmi EÚ. Tabuľka s viac detailmi je tu.

Čo sa týka limitov platieb, tieto sú v platnosti vo výške 1000 eur vo Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, vo výške 1500 eur v Grécku a 2500 eur v Španielsku (pre cudzincov 15 tisíc). V Belgicku sa naopak uvažuje o zvýšení limitu z 3000 na 7500 eur. Vyššie limity sú v Rumunsku, 10 tisíc lei (asi 2250 eur) na osobu a na deň, Bulharsku 15 tisíc leva (asi 7600 eur) pre každú transakciu, na Slovensku 5 tisíc pre obchodný styk a 15 tisíc pre neobchodný platobný styk, v Chorvátsku a v Poľsku 15 tisíc eur každú jednotlivú transakciu, v Česku 350 tisíc korún denne (asi 14 tisíc eur).

Bez limitu sú platby v hotovosti na Islande, v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, Nórsku, Lotyšsku a na Litve. Ostatné krajiny majú zložitejšie limity. Napríklad Írsko nemá zákonný limit, ale v praxi sú rôzne obmedzenia. V Holandsku tiež nie je limit, len povinnosť deklarácie pri transakciách nad 2000 eur s profesionálmi ako banky, poisťovne, kasína a liberálne profesie. Vo Veľkej Británii sa obchodníci, ktorí akceptujú hotovosť vyššiu ako 15 tisíc eur, musia registrovať ako High Value Dealer. Okrem toho sú obmedzenia v obehu bankoviek medzi Anglickom a Walesom na jednej strane, a Škótskom a Severným Írskom na strane druhej, ktoré si vzájomne neuznávajú bankovky. V Dánsku nie je obmedzenie, ale pripravuje sa pre 2016. Vo Švédsku a Fínsku nie je zákonný limit, ale obchodník si môže hotovostný limit stanoviť sám. Vo Švédsku ale socialisti hovoria o úplnom zákaze platieb v hotovosti, čo by bol extrém. V Estónsku nie je limit na celkovú sumu, ale na počet bankoviek či mincí, ktorý nesmie presiahnuť 50. A napokon v Maďarsku nie je pre fyzické osoby žiadne obmedzenie pre hotovosť, ale pre právnické osoby podrobené DPH je limit 1.5 milióna forintov mesačne (asi 5 tisíc eur).

Takže Švajčiarsko s limitom 100 tisíc vyzerá slobodné a liberálne v porovnaní s týmito pochmúrnymi obrazmi. Taliani a Francúzi už beztak i pri nákupoch vo Švajčiarsku platia kartami zo strachu porušiť ich domáce zákazy platieb nad 1000 eur a prenášanie nedeklarovanej hotovosti mimo EÚ nad 10 tisíc eur. Švajčiarsko nie je členskou krajinou EÚ.

V júli 2015 publikovala firma Comparis štúdiu, podľa ktorej 59% z 1300 opýtaných osôb vo Švajčiarsku používajú kreditnú kartu na výber hotovosti z automatu. Cornercard, jeden z najväčších švajčiarskych emitérov kreditných kariet, od septembra 2014 účtuje za výber poplatok 3% namiesto 2.5%, minimum 10 Frs namiesto predošlých 6 Frs. Výber hotovosti kreditnou kartou je to najhoršie možné použitie kreditky. Kreditnú kartu systematicky ako platobný prostriedok podľa štúdie Comparis používa len 12% ľudí, denne ju používa 36%, príležitostne 24%, sporadicky 14%, len na internete 10% a len pri cestách 4%. Švajčiari majú k papierovým peniazom silný vzťah a nehodlajú sa ich vzdať. Švajčiarskou zvláštnosťou je, že v porovnaní s USA či EU je v obehu dvojnásobný počet bankoviek v prepočte na obyvateľa. Opatrenia EÚ prichádzajú do Švajčiarska v zjemnenej podobe a s oneskorením, ale časom asi budeme prevalcovaní a pohltení všetci.

Vo všeobecnosti platí, že podobne ako každý socialistický nápad, i obmedzenie platieb v hotovosti ubližuje tým najchudobnejším. Transakčné poplatky predstavujú väčšie náklady pri malých sumách. I prácu načierno robí viac chudobných, hlavne tých v bezútešnej situácii. Síce z práce na čierno nezaplatia daň, ale obetujú zdravotné i sociálne poistenie. Robia to hlavne nekvalifikovaní pracovníci, ktorí by si nevedeli zarobiť ani minimálnu mzdu, alebo ilegálni prisťahovalci.

Socialisti tak znovu raz kamuflujú svoju antisociálnu politiku populistickou rétorikou. Proklamovaný cieľ, boj proti daňovým únikom, proti praniu špinavých peňazí, a proti financovaniu terorizmu je možné dosiahnuť aj púhym dohľadom. Tento dohľad, ak je diskrétny, prekvapí svojím rozsahom ako po Snowdenových odhaleniach. Je to stále lepšie, ako brutálny zákaz všetkých väčších hotovostných transakcií. Že sa to deje práve vo Francúzsku, Portugalsku a Taliansku je možné vysvetliť vysokými odvodmi, vysokými daňami a zložitým daňovým systémom (v Taliansku pri niektorých konfiguráciách môžu dane presiahnuť i 100% príjmu). Namiesto reformy pracovného trhu je jednoduchšie robiť represiu. Takže sa natíska otázka, či cieľom nebola totálna kontrola všetkých transakcií a spotrebných návykov každého občana.

Gréci prežili tri týždne so zatvorenými bankami vďaka tomu, že doma mali rezervu v hotovosti. Ak sa podobná kríza zopakuje o dvadsať rokov, keď už nebude hotovosť, ekonomika bude paralyzovaná úplne, lebo nebude možné urobiť žiadnu transakciu po zlyhaní platobných kariet. Ale dohľad nad všetkým poteší Veľkého Brata.


Poslať do vybrali.sme.sk