Tento článok je ako niektoré filmy. Predstavte si, že sedíte v kine a začína sa premietanie: „Nasledovný príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Označenia a pomenovania osôb, organizácií, dealerských sietí a udalostí, uvedených v tomto príbehu sú čisto náhodné a nie je možné ich spájať s konkrétnymi značkami automobilov“.

Začíname, samotný príbeh už znie takto: Operatívny leasing je vo svojej podstate prenájom, komplexná služba, kde prenajímateľ umožní zákazníkovi užívanie vozidla so všetkými výhodami, medzi ktoré patria nielen prefinancovanie auta, ale napr. aj údržba, výmeny pneumatík, komplexné poistenia, cestná daň a rôzne pripoistenia alebo náhradné vozidlo a pod.

Na to, aby predmet prenájmu vôbec vznikol, musí ho najprv výrobca/závod automobilov, označme ho  úplne náhodou „V“, vyrobiť. Vyrába ich státisíce až milióny, podľa svojich možností a ich predajnosti na trhoch. Na to, aby dokázal svoje autá predať, potrebuje pre určitý región, krajinu, svojho zástupcu, napr. importéra „I“.

Ten dbá na dodržiavanie určitého režimu objednávania voči výrobe, dovoze vozidiel a vybavovaniu všetkých potrebných registrácií, certifikátov, poplatkov atď. Stará o cenovú „politiku“ jednotlivých modelov tak, aby čo najlepšie a čím viac svojich vozidiel predal vo svojom regióne. Importér „I“ poskytuje zároveň „podporu“ pri ďalšom „servisovaní“ a údržbe vozidiel, dodávaní náhradných dielov, záručných a pozáručných opravách. Aby dokázal uspokojiť širokú klientelu zákazníkov na svojom teritóriu, vykonáva toto všetko prostredníctvom svojej autorizovanej dealerskej siete „D“, ktorú s výrobcom vozidiel „V“ založil.

Dealerské siete „D“ (predajne áut, showroomy) sú subjekty, ktoré cez svojich zamestnancov sú najbližšie k zákazníkom. Sú to tí, ktorí predávajú, servisujú automobily svojich značiek, poskytujú obrovskú škálu služieb, opravy, údržbu, ich financovanie, zapožičanie vozidiel atď. atď...  Svojimi službami, adekvátnou kvalitou danou tej ktorej značke áut, priamo - v prvej línii prezentujú výrobky a služby výrobcu „V“. Prakticky prenášajú výsledok práce stoviek ľudí v reťazci - konečnému zákazníkovi, ktorý sa rozhodol danú značku zakúpiť.

Ak má nebodaj výrobca vozidiel aj svoju vlastnú leasingovú spoločnosť „L“ (alebo financujúceho partnera) pre časť zákazníkov, ktorí chcú/potrebujú financovať nákup vozidla, o to lepšie pre danú značku. Pri operatívnom leasingu je financovanie nevyhnutné, keďže sa prenajíma časť ceny vozidla medzi nákupnou cenou a zostatkovou hodnotou.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Čiže v skratke, ideálny stav pri operatívnom leasingu. Výrobca „V“ vyrobí svoje auto, jeho importér „I“ sprocesuje dovoz, leasingovka „L“ prefinancuje a vlastný dealer „D“ predá vozidlo zákazníkovi. Následne sa auto bude počas doby trvania operatívneho leasingu servisovať, opravovať, prezúvať - k maximálnej spokojnosti klienta, so všetkými dohodnutými službami. Zákazník vráti iba staré auto a zoberie si nové. A tak dokola. Investovaná energia, financie, zisky, zostávajú vo vlastnej sieti tej ktorej  automobilovaj značky, kde sa predaj, služby a všetko okolo operatívneho leasingu „točí“.

Čo sa ale počas predchádzajúcich X rokov udialo. Do hry vstúpili rôzne „nezávislé“ finančné spoločnosti, špecializujúce sa iba na operatívny leasing alebo aj klasické banky - nazvime ich jednotne „B“, ktoré bežne poskytujú typické financovanie svojim bankovým klientom (a vstúpili do „ťažkej“ služby, nielen financovania, ale do roky trvajúceho procesu starania sa o zákazníka, údržby, opráv automobilov a na konci zmluvy, do odpredaja jazdeného vozidla po skončení zmluvy).

Tieto finančné spoločnosti „B“ presvedčiac importérov „I“ a dealerov vozidiel „D“, že oni na trhu našli a dodali konečného klienta jeho vozidlám, kúpia si ich autá a budú ich týmto klientom počas operatívneho leasingu - prenajímať. Keďže jedným (ale nie jediným) z prvkov operatívneho leasingu sú zľavy, kúpia ich samozrejme za patričnú zľavu (často maximálnu) z ceny vozidla, ktorú vraj v zmluve prenesú na zákazníka.

Počas trvania zmluvy budú vozidlá adekvátne servisovať, opravovať, prezúvať pneumatiky, požičiavať náhradné vozidlá v prípade neočakávaných udalostí, havárií a pod. Pravdaže, títo poskytovatelia financovania „B“ nemajú svoje vlastné servisné strediská a ďalšie potrebné prevádzky ku službám operatívnemu leasingu, a preto tieto služby naďalej budú poskytovať - v drvivej väčšine prostredníctvom rovnakých dealerov „D“ výrobcu „V“, od ktorých automobily zakúpili. Ako „veľkoodberateľské bonusy“ si za všetky uvedené opravy, údržbu a servis vypýtajú od dealerov „D“ ďalšiu patričnú zľavu – zo spomínaných služieb operatívneho leasingu. V rámci konkurenčného boja o klienta a výšku mesačnej splátky – tieto zľavy vraj automaticky prenesú opäť na zákazníka.

Stručne povedané (pre čitateľov menej znalých pomerov v tomto odvetví), výrobcovia vozidiel so svojimi importérmi, dealermi a vlastnými leasingovkami (ak ich majú..) sa vzdali v prospech - iných finančných subjektov toho, na čo si vlastné predajné siete sami stvorili. Vzdali sa pri operatívnom leasingu - možnosti manažovať v celej šírke procesy okolo operatívneho leasingu vlastných vozidiel. Prepustili svoje kvalitné výrobky, „umenie“ výroby, servisu a know how, svoje vlastné služby cudzím „partnerom“. A že je dnes všetko o peniazoch znamená, že odovzdali prostredníctvom vyššie uvedených zliav aj svoje zisky niekomu inému. Niekomu, kto si nakoniec potrebné služby „operáku“ musí aj tak naďalej prenajímať u tých istých dealerov.

Namiesto toho, aby výrobca „V“, importér „I“, dealer „D“, leasingovka „L“ ktorejkoľvek automobilovej značky:

  • rozširovali celkové povedomie o operatívnom leasingu vlastných automobilov
  • priblížili sa čo najviac konečnému zákazníkovi a vysvetlili jeho výhody
  • kvalitnými a jedinečnými službami danými konkrétnej značke, obslúžili čo najviac spokojných zákazníkov
  • novými produktami, spoločnými aktivitami „V“ + “I“ + „D“ + „L“ získali „náskok“ pred bežnými poskytovateľmi služieb operatívneho leasingu
  • dokázali maximálne zužitkovať a udržať vo svojej sieti celý finančný benefit, ktorý investovali počas celého procesu - od výroby až po predaj, financovanie a prenájom automobilov

sa vzdali svojich možností a redukovali procesy pri operatívnom leasingu viac-menej do zliav cudzím  prenajímateľom „B“.

Koniec filmu.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Pre všetky moje predchádzajúce blogposty o operatívnom leasingu si môžete kliknúť sem.

Ako sa výrobcovia automobilov a ich predajné siete pri Operatívnom leasingu vzdali svojho biznisu a ziskov.