Doba ‚‚kešu‘‘ je už za nami a preto je tak pre predávajúceho, ako aj pre kupujúceho dôležité vedieť, akým spôsobom sa bude vyplácať rezervačná záloha či celková kúpna cena za nehnuteľnosť. Pri nesprávne nastavených podmienkach v kúpnej zmluve či rezervačnej zmluve sa ľahko môže stať, že misky váh sa naklonia a razom prestane platiť rovnosť zmluvných strán. Článkov a diskusií na internete, kedy ľudia prišli o svoje celoživotné úspory či bývanie je mnoho. Aj keď je dnes na internete mnoho vzorov zmlúv, kde stačí dopísať údaje, každý predaj nehnuteľnosti je špecifický. Preto odporúčam poradiť sa pri predaji s advokátom, právnikom či zveriť sa do rúk overeného realitného špecialistu, ktorý Vás presvedčí svojou odbornosťou. Veľmi dobrá pomôcka pri hľadaní, sú recenzie klientov na internete. 

Rezervačná záloha / kaucia

Čo je to rezervačná zmluva a rezervačná záloha ?

Rezervačná záloha alebo kaucia sa uhrádza pri podpise rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (alebo obdobnej zmluvy, my budeme používať pojem rezervačná zmluva), teda ešte pred podpisom samotnej kúpnej zmluvy. Slúži najmä na to, aby sa kupujúci zaviazal, že má o nehnuteľnosť vážny záujem a nemohol následne bezdôvodne zmariť predaj. Dôsledkom toho by mohla predávajúcemu či realitnému sprostredkovateľovi vzniknúť škoda, napríklad by mohol medzitým odmietnuť ďalších záujemcov o kúpu nehnuteľnosti.

Spôsob úhrady rezervačnej zálohy

Rezervačná záloha následne tvorí prvú časť kúpnej ceny. Dnes je ale témou jej samotná úhrada. V žiadnom prípade by nemala byť rezervačná záloha uhrádzaná priamo na účet predávajúceho.  Ak by totiž zmaril predaj predávajúci, jej následné vymáhanie by bolo v celku zložité. Preto treba dbať na to aby na rezervačnú zálohu nemohol siahnuť tak predávajúci ako aj kupujúci počas trvania realitného obchodu. Ak nie je rezervačná záloha príliš vysoká, povedzme, že sa štandardne pohybuje vo výške 3.000 – 7.000 eur, zväčša sa na jej úschovu ponúkne samotná realitná kancelária. Tu je ale potrebné, dôsledné preverenie takejto kancelárie. Určite je riskantné ak to bude s.r.o. alebo živnostník, ktorý začal podnikať pred mesiacom, nemá žiadnu históriu a ani overených klientov. V opačnom prípade ide o bežnú súčasť realitného obchodu, kedy sprostredkovateľ dohodnutú čiastku po úspešnom predaji prevedie na účet predávajúceho. Pri zmarení predaja predávajúcim a porušení zmluvných podmienok, rezervačnú zálohu vráti kupujúcemu a od predávajúceho bude vymáhať zmluvnú pokutu, ktorá býva súčasťou dojednaní rezervačnej zmluvy.

Pozor na platby v hotovosti

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15.000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5.000 eur.[1] Za porušenie obmedzení hrozia vysoké pokuty.

V druhej časti blogu sa budeme venovať vinkulácii a notárskej úschove pri kúpe nehnuteľnosti. Ak sa nové informácie chcete dozvedieť ako prví, sledujte moju FANPAGE a buďte v obraze. Pri predaji či kúpe nehnuteľností nieje opatrnosti nikdy dosť. Nebojte sa pripomienkovať zmluvy, ktoré dostanete na podpis alebo sa poraďte s odborníkmi.

Ako bezpečne zaplatiť kúpnu cenu či rezervačnú zálohu za nehnuteľnosť ?    (Časť 1)

Zdroj: https://pixabay.com/sk/pasca-peniaze-pasca-na-my%C5%A1i-snap-96184/

[1] https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/platby-v-hotovosti