Silvia Gaálová je víťazkou 14. ročníka súťaže finančných riaditeľov CFO roka 2021, ktorej vyhlasovateľom je CFO Club na Slovensku a partnerom TREND. Šéfka financií a viceprezidentka pre financovanie U. S. Steel Košice bola na cenu nominovaná aj vlani.

Víťazku spomedzi siedmich kandidátov a kandidátok vyhlásili dnes na galavečeri v Bratislave. Finálovú sedmičku nominovala odborná komisia, ktorú tvorili zástupcovia a zástupkyne TRENDU, CFO Cliubu a spoločností BDO, Deloitte, EY, KPMG, PwC a Slovenskej asociácie finančníkov. Okrem S. Gaálovej sa do finálovej sedmičky dostali aj títo finanční riaditelia a riaditeľky:

Ján Figeľ – Plastic Omnium

Zuzana Klena Kostková – dm drogerie markt

Ladislav Korec – 365.bank

Lenka Smreková – MH Teplárenský holding

Emerich Šinka – Bratislavská vodárenská spoločnosť

Ivana Žižková – Photoneo

V rekordnom zisku

Oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice dosiahla vlani najvyššie tržby v histórii – 3,6 miliardy eur. Jej kľúčovým ukazovateľom je upravená EBITDA, ktorá dosiahla 917 miliónov eur, kým roky predtým to bolo 100, re­spektíve 25 miliónov eur. Spoločnosť sa stala najziskovejším podnikom vlaňajška na Slovensku. Za týmto výsledkom stojí najmä rast dopytu po oceli a oceliarskych výrobkoch a ich rastúca cena na trhu.

Nižšia ziskovosť v predminulom roku súvisela s pandémiou, keď záujem o oceľ poklesol, pretože čipová kríza a iné problémy v dodávateľských reťazcoch znemožnili produkciu komodít v segmentoch, ktoré oceľ predtým odoberali. Spoločnosť však čelila výzvam už aj rok pred pandémiou.

Spomalenie ekonomiky v Európe skombinované s vysokými cenami surovín a emisných povoleniek stlačilo marže európskych výrobcov na úrovne, pri ktorých výroba nebola profitabilná. Počas tohto obdobia spoločnosť prispôsobila výrobu a prevádzkovala od júna roku 2019 do januára 2021 len dve z troch vysokých pecí.

CFO roka 2020
Neprehliadnite

CFO Roka 2021: Prečo ženy odmietajú manažérske nominácie? Nemajú ambície zviditeľniť sa

Úspory a investície

Finančný tím S. Gaálovej sa v uplynulých rokoch podpísal pod viaceré aktivity a projekty, ktoré boli prínosom pre košickú firmu. Kľúčové rozhodnutia sa týkali optimalizácie objemu výroby a manažmentu pracovného kapitálu. Spoločnosť momentálne nečerpá žiadne úvery, splatila v plnej výške bankový úver v objeme 350 miliónov eur, ako aj 150 miliónov dolárov od materskej spoločnosti.

„V porovnaní s minulosťou sa zmeny dejú rýchlejšie a ich dosah je výraznejší. Dôležité je identifikovať trend a včas a správne zareagovať. Preto sme vytvorili monitorovací systém, na základe ktorého sa spustia mechanizmy na ochranu ziskovosti a likvidity. Monitorujeme HDP, priemyselné indexy, očakávanú spotrebu ocele či objem prijímaných objednávok. Mechanizmom, ktorý sa spustí, sú napríklad denné mítingy k vyhodnocovaniu komerčných objednávok, zmena objemu výroby či presuny opráv,“ konštatuje S. Gaálová a dodáva, že kľúčová je efektívna komunikácia, tímová spolupráca a flexibilita.

Spoločnosť pripravuje plán dekarbonizácie výroby ocele, ktorý je spojený aj s vysokou mierou recyklácie a s využitím zelenej energie. Plánované množstvo zníženia emisií predstavuje viac ako polovicu národného cieľa do roku 2030. V minulom roku firma uzatvorila aj novú úverovú zmluvu na 300 miliónov eur, ktorá je nadviazaná na ESG ciele a zelené záväzky. V oblasti digitalizácie zavádza firma systém plánovania podnikových zdrojov (ERP), pričom vlani ukončila analýzu a výber softvérového riešenia a systémového operátora.

Odborná komisia CFO roka 2021

Sedem nominovaných vybrala komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov súťaže – týždenníka TREND a CFO Clubu, tvoria partneri zo spoločností BDO, Deloitte, EY, PwC, KPMG a Slovenskej asociácie finančníkov. Komisia vybrala finálnu zostavu z 20 prihlásených či navrhnutých kandidátov. Pri výbere zohľadňovali finančné výsledky ich firiem aj ich prístup k finančnému manažmentu. O víťazovi či víťazke rozhodlo z 50 percent komisia a z druhej polovice hlasovanie verejnosti. Hlasovať za víťaza mohla verejnosť na stránke www.cforoka.sk od 7. do 21. septembra. Vyhlásenie víťaza prebehlo na galavečere 27. septembra.

Viaceré funkcie

Podľa S. Gaálovej by k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku prispelo zjednodušenie a zníženie byrokracie v oblasti účtovníctva a daní, návrat k rovnej dani a nižšej sadz­be. Pre plán dekarbonizácie je nutným predpokladom verejná podpora v súlade s pravidlami štátnej pomoci, posilnenie infraštruktúry, dostatok „zelenej“ elektriny, ako aj konkurencieschopné ceny energií.

S. Gaálová zastáva funkciu viceprezidentky pre financovanie a konateľky spoločnosti. Riadi dane, účtovníctvo, kredit a bankovníctvo, analýzy a štatistiky, ako aj financovanie dcérskych spoločností. Spadá pod ňu takmer 240 zamestnancov. Okrem zodpovednosti za financie dcérskych spoločností je členkou dozorných rád Ferroenergy, Tubular, U. S. Steel Košice – SBS či U. S. Steel Košice – Labortest.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke Roman Filipoiu, riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie SPP distribúcia.
Neprehliadnite

CFO roka 2020: Finančným riaditeľom roka je Roman Filipoiu zo skupiny SPP Infrastructure