Obchodný reťazec Lidl napĺňa pozíciu lídra maloobchodu a to nielen z pohľadu najvyšších tržieb v segmente, ale aj v rámci starostlivosti o svojich zamestnancov. Lidl sa dlhodobo a hrdo hlási k podpore diverzity a inklúzie. Napokon, pracuje preň až 15 národností. Na jednej strane rešpektuje a oceňuje rôznorodosť ľudí, ktorí preň pracujú, na strane druhej medzi zamestnancami nerobí žiadne rozdiely.

Férový prístup reťazca je navonok viditeľný napríklad v odmeňovaní. „Muži a ženy na rovnakých pozíciách dostávajú v Lidli rovnaký plat za rovnakú prácu,“ konštatuje generálny riaditeľ Lidla Matúš Gála. Dlhoročnú realitu najnovšie spečatil Lidl medzinárodným certifikátom EQUAL-SALARY, ktorý potvrdzuje, že Lidl nerobí rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.

Rovnosť v odmeňovaní vo firmách by mala byť podľa riaditeľa Lidla samozrejmosťou. Napriek tomu na Slovensku podľa Štatistického úradu ešte stále platí, že muži zarábajú zhruba o 18 percent viac než ženy na rovnakých pozíciách.

Lidl
Zdroj: Lidl

Len druhý zo Slovenska

Prestížny medzinárodný certifikát EQUAL-SALARY získal Lidl od rovnomennej švajčiarskej nadácie na základe hĺbkového auditu, ktorý v reťazci vlani zrealizovala renomovaná poradenská spoločnosť PwC. „Ide len o druhého držiteľa tohto certifikátu na Slovensku a prvého z oblasti maloobchodu,“ hovorí partnerka PwC na Slovensku Dagmar Haklová.

Certifikácia prebiehala v dvoch fázach. Prvou bola štatistická analýza platov, po ktorej nasledoval interný audit realizovaný spoločnosťou PwC. Audit sa zameral na overenie rovnakého mzdového ohodnotenia žien a mužov a rovnosť príležitostí. Súčasťou druhej fázy boli aj dotazníky a štruktúrované rozhovory so zamestnancami.

Certifikácia je platná tri roky. Po získaní certifikátu prebehnú vo firme ešte monitorovacie audity, v ktorých bude PwC zisťovať, ako sa Lidlu darí rovnosť v odmeňovaní udržiavať či ako zavádza odporúčané zmeny.

„Tým, že sa Lidl rozhodol podstúpiť nezávislý audit, potvrdil pevnosť svojho presvedčenia a ukázal vysokú mieru transparentnosti. Oceňujeme tento prístup, ktorý môže byť vzorom pre ďalšie firmy,“ hovorí výkonná riaditeľka EQUAL-SALARY Foundation Lisa Rubli. Držiteľom certifikátu je na celom svete približne sto firiem.

Rovnosť aj pri benefitoch

O tom, že spoločnosti Lidl záleží na jej zamestnancoch, svedčí aj fakt, že od 1. januára tohto roku zvýšil reťazec základné platy všetkým zamestnancom v predajniach a v logistických centrách, teda tým, ktorí počas pandémie nemohli pracovať z domu, ale stáli v prvej línii pri zásobovaní obyvateľstva potravinami.

Na rast miezd pre zmienené skupiny zamestnancov vyčlenil Lidl pre tento rok osem miliónov eur. Kým v minulosti valorizoval platy k marcu, teda k začiatku svojho fiškálneho roka, tento rok tak urobil s predstihom dvoch mesiacov.

„Sme presvedčení, že najväčší zmysel majú koncepčné kroky, a preto sme namiesto jednorazovej odmeny či trinásteho platu zvolili cestu zvýšenia základnej mzdy. Záväzok zvýšených platov je trvalý a platný bez ohľadu na vývoj pandémie,“ hovorí generálny riaditeľ Lidla Matúš Gála a dodáva, že cieľom reťazca je ponúknuť najatraktívnejšie platové ohodnotenie v retailovom segmente na Slovensku.

Okrem uvedenej sumy ponúkne Lidl tento rok svojim zamestnancom aj zaujímavé benefity v hodnote 370 eur na osobu za rok. Pri viac ako 6 000 zamestnancoch predstavuje táto investícia do benefitov ďalšie dva milióny eur. Aj pri benefitoch platí v Lidli rovnosť. Predavač či pokladníčka ich majú rovnaké ako generálny riaditeľ.

Lidl
Zdroj: Lidl

Ženy v riadiacich pozíciách

Dôkazom, že Lidl nerobí medzi mužmi a ženami žiadne rozdiely, je aj ten, že ženy majú výrazné zastúpenie v riadiacich pozíciách firmy a ich podiel vo funkciách stále rastie. Kým v roku 2016 predstavoval 41,65 percenta, o štyri roky neskôr vzrástol už na 44,62 percenta. Predstavenstvo firmy bolo pred piatimi rokmi čisto mužské, dnes v ňom ženy podľa M. Gálu predstavujú tretinu.

Lidl ide v starostlivosti o zamestnancov a presadzovaní rovnosti ešte ďalej. Je prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý vytvoril špeciálnu pozíciu ambasádorky pre diverzitu. Tá zastrešuje všetky aktivity reťazca súvisiace s danou témou. Jednou z jej úloh je, aby sa téma rovnosti prenášala do každodenného života celej firmy. Aby sa všetci zamestnanci cítili dobre a mali vhodné pracovné prostredie.

Zákaz diskriminácie, férovosť a rešpekt k rozdielnosti a rozmanitosti má Lidl zakorenené aj vo firemných zásadách a v etickom kódexe pre dodávateľov.

Všetky uvedené skutočnosti sú neoddeliteľnou súčasťou značky Lidla, v dôsledku čoho zvyšujú záujem ľudí o prácu v tomto reťazci. O tom, že Lidl sa vydal správnou cestou svedčia aj pravidelné víťazstvá reťazca v ankete portálu Profesia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchodu a služieb.

Lidl
Zdroj: Lidl