Pre cestujúcu verejnosť to znamená predovšetkým finančne výhodnú a zároveň spoľahlivú alternatívu každodenného cestovania za prácou či vzdelaním. Ministerstvo dopravy verí, že to zvýši záujem o verejnú dopravu v meste.

„Koľajová doprava prináša veľmi efektívny spôsob, ako sa zbaviť množstva áut v mestách. Som presvedčený, že aj týmto krokom ponúkame ľuďom ďalšiu výhodnú možnosť, ako si viac obľúbiť a prestúpiť do verejnej osobnej dopravy, čo je naším dlhodobým cieľom“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Súkromný dopravca sa integruje v úseku Bratislava hl. stanica – Kvetoslavov. Ide o rozvojový smer mesta, ktorý sa najmä v posledných rokoch zahusťuje rozširujúcou sa výstavbou a tým aj zvyšujúcim sa počtom obyvateľov. To prináša ďalšie autá a najmä dopravné kolóny.

Vďaka spoločnej tarife IDS BK aj vo vlakoch RegioJetu železničná trať v tomto smere doslova zastúpi neexistujúcu električkovú trať. S integrovanými lístkami môžu cestujúci z vlaku prestúpiť zároveň na MHD (prípadne regionálne autobusy či vlaky) a využiť pre nich najvhodnejší spôsob prepravy v rámci verejnej dopravy v meste.

Táto alternatíva cestovania predpokladá postupné zníženie automobilovej záťaže v mestách a s tým súvisiacich problémov s parkovaním či znečisťovaním životného prostredia.

V záujme ministerstva dopravy je naďalej zvyšovanie záujmu o verejnú osobnú dopravu, zvlášť koľajovú ako hospodárneho a efektívneho spôsobu dopravy. Predpokladom je zároveň rozširovanie počtu dopravcov v IDS, čím sa zvyšuje dostupnosť aj výhody tohto systému.