Jozef Oravkin (52), jeden za zakladajúcich akcionárov, skupinu Penta na konci roka opustí. Okrem toho, že sa vzdá všetkých manažérskych rolí, dôjde aj k vyplateniu Oravkinovho majetkového podielu.

Hodnotu jeho približne desaťpercentného podielu v skupine Penta v minulom roku TREND Prime v rebríčku Elita biznisu odhadol na 248 miliónov eur. Vyplatenie J. Oravkina bude historicky druhým najväčším exitom z Penty. V roku 2013 skupinu opustil Martin Kúšik a v tom čase hodnotu jeho podielu odhadovali na viac ako 400 miliónov eur.

Oravkin pred príchodom do skupiny Penta pôsobil v deväťdesiatych rokoch ako CEO správcovskej spoločnosti VÚB Invest. V Pente sa venoval napríklad reštrukturalizácii a následnému predaju Závodu SNP v Žiari nad Hronom. Zodpovedný bol aj za investíciu do spoločnosti Slovalco, riadil vstup Penty do bankového sektora a od roku 2005 bol lídrom pre investície do nehnuteľností, najprv na Slovensku a neskôr v Poľsku. Riadenie celej Penta Real Estate už v minulom roku prešlo pod ďalšieho z riadiacich partnerov a hlavných akcionárov, Mareka Dospivu. Už skôr Penta oznámila, že ku koncu roka odíde ďalší z partnerov, Eduard Maták.

Ďalšou novinkou je prevod majetkového podielu Jaroslava Haščáka do zvereneckého fondu T69 založeného podľa českej legislatívy. Trust T69 sa už objavil vo vlastníckej štruktúre fondu, prostredníctvom ktorého majitelia Penty spravujú svoj majetok. Beneficientmi fondu sú okrem manželky Jaroslava Haščáka aj ich dvaja nedospelí synovia. Prevod majetku do zvereneckých fondov zvažujú aj ďalší majitelia Penty.

Vloženie majetku do trustov je štandardný spôsob, ktorým k svojim majetkovým pomerom pristupujú vlastníci kapitálu v celom vyspelom svete. Záujem o ne na Slovensku a v Česku prudko rastie najmä teraz, po smrti majiteľa PPF Petra Kellnera. Ten svoje majetkové práva ošetrené nemal, a preto budú prechádzať štandardným zdĺhavým dedičským konaním.

Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.