Zasielať vystavené faktúry v akejkoľvek hodnote a údaje z nich finančnej správe – tých, pri ktorých neplatí povinnosť evidovať tržbu cez e-kasu, je novinka, s ktorou pred pár dňami prišiel rezort financií. Týkať sa má všetkých podnikateľov, právnických a fyzických osôb (platiteľov aj neplatiteľov dane z pridanej hodnoty), bez výnimky.

Tí budú musieť vyhotoviť a oznámiť daniarom údaje z faktúr o dodaní tovarov či služieb, prípadne z faktúr, ktorými sa požaduje úhrada pred dodaním. Dnes už je jasné, ktorým štátom sa rezort financií pri tomto zámere inšpiroval. TREND však zistil, aký model je v „hre“.

Elektronické zasielanie faktúr povinne funguje napríklad v Maďarsku, Taliansku, Španielsku či Portugalsku. Ministerstvo financií pod vedením ministra Eduarda Hegera zvažovalo maďarský či španielsky systém. „Vzhľadom na znižovanie daňových únikov sa nám zdali najefektívnejšie. Po vyhodnotení všetkých aspektov sme sa rozhodli inšpirovať maďarským prístupom,“ prezradil pre TREND hovorca rezortu Pavol Kirinovič.

Viac možností na inšpiráciu

Firmy v Maďarsku sú povinné poskytovať údaje o svojich faktúrach, vydaných cez elektronický fakturačný systém online, už takmer tri roky. Zavedenie takéhoto opatrenia spočiatku vo všetkých štátoch vyvolávalo podľa P. Kirinoviča nedôveru medzi podnikateľmi, neskôr bolo hodnotené pozitívne.  

„Podporuje transparentnosť a umožňuje finančným správam cielenejšie sa zamerať pri kontrole daňových subjektov na tie problematické. Rovnako predpokladáme, že to bude mať pozitívny vplyv aj na čistotu podnikateľského prostredia,“ konštatuje P. Kirinovič. Odstránia sa z neho totiž firmy, ktoré kvôli nekorektnému daňovému správaniu získavali ťažko prekonateľnú konkurenčnú výhodu.

„Pokiaľ ide o ostatné zmienené členské štáty EÚ, ich národné úpravy zasielania faktúr alebo údajov z faktúr daňovým orgánom, hoci zavádzané s rovnakým cieľom, fungujú na odlišných princípoch, ako sú predstavy ministerstva financií,“ dodáva P. Kirinovič. 

Na snímke minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO). FOTO TASR -Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Firmy vytasia všetky faktúry. Heger ide plátať úniky na daniach, má jasný plán

Na porovnanie, napríklad Španielsko má nastavené komplexnejšie riešenie (systém SII), ktoré je založené na tzv. nearly real time povinnosti reportovať údaje z faktúr daniarom. Taliansky systém je zasa založený na povinnej elektronickej fakturácii v rámci B2B (firma firme) a B2C transakcií (firma a konečný spotrebiteľ), na čo bolo treba získať výnimku zo smernice o DPH.

Takto funguje maďarský model RTI

Ako vlastne v Maďarsku funguje elektronická komunikácia? Každý občan má zriadenú elektronickú schránku, cez ktorú veľmi efektívne komunikuje so všetkými maďarskými úradmi. Ako hovorí  Branislav Príbojský, výkonný riaditeľ spoločnosti Freya Corporation, aktuálne úrady komunikujú výlučne elektronicky cez niekoľko schránok a tie sa „zlievajú“ do jednej zákazníckej schránky (Ügyfélkapu).

„Túto schránku si musí zriadiť každý podnikateľ, ktorý je cudzincom a začína podnikať na maďarskom trhu. Jej súčasťou je aj digitálny občiansky preukaz, cez ktorý sa overuje podpis dotyčnej osoby a fotografia. Na ňu sa napájajú iné zriaďované firemné schránky, tzv. Cégkapu,“ spresňuje B. Príbojský pre TREND.

Maďarský model „Real Time Invoice Data Reporting“ (RTI), ktorý zaujal aj slovenský rezort financií, zaviedli do praxe v roku 2018. „V ich systéme sa povinne predkladajú údaje z faktúr firiem finančnej správe online cez podnikateľmi používané účtovné systémy,“ prezrádza P. Kirinovič.

Hlavným cieľom systému je pomôcť anulovať podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH). „Firma sa tam môže stať platcom DPH dňom svojho založenia. Jednoducho, pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra sa podáva aj žiadosť na finančnú správu o pridelenie IČ DPH,“ konštatuje B. Príbojský.

Maďarský systém funguje podľa neho veľmi stabilne, až na drobné prvotné výpadky s ním nie sú v súčasnosti žiadne problémy. „Jeho efektivita je aj v tom, že maďarská finančná správa vie cielenejšie vykonávať finančné kontroly. Námatkové kontroly sú v Maďarsku veľmi zriedkavé,“ poznamenáva B. Príbojský.

Systém je povinne certifikovaný

Kým na Slovensku ešte nie všetci podnikatelia vystavujú elektronické faktúry, ale často aj papierové, v Maďarsku by s tým nepochodili. Všetko sa zasiela daniarom len v elektronickej forme. Systém funguje podľa výkonného riaditeľa Freya Corporation na princípe prepojenia účtovných programov so systémom maďarskej finančnej správy (NAV).

„Papierová forma existuje ako výnimka k elektronickým faktúram. Tú je možné vypísať len na zakúpenom tlačive. Následne si treba stiahnuť formulár finančnej správy, vyplniť ho ku každej faktúre a zaslať cez elektronickú schránku na finančnú správu. Dotyčná osoba tak musí spraviť do 5 dní,“ prezrádza.

V Maďarsku nie je možné vystavovať faktúry v súboroch xls či vo worde. V momente, keď je faktúra vystavená na počítači pripojenom na internet, automaticky sa odosiela daniarom. Pôvodne sa zasielali len faktúry ktorých výška DPH bola nad 100-tisíc forintov (277 eur). Aktuálne sa maďarským daniarom zasielajú všetky faktúry.

Program zasiela faktúru fakticky v pomere 1:1 smerom k NAV. Teda zamestnanci finančnej správy ju vidia, rovnako aj jej obsah, podobne ako osoba, ktorá ju vystavila alebo prijala. „Faktúry sa však vo väčšine systémov verifikujú a až po verifikácii sa posielajú na finančnú správu, napríklad kvôli možným korekciám v texte. Verifikáciou sa faktúra považuje za vystavenú,“ dodáva B. Príbojský.

Softvéry sa museli inovovať

Zaujímavé je zistenie, či maďarskí podnikatelia museli po zavedení modelu RTI inovovať svoje účtovné softvéry. B. Príbojský tvrdí, že všetky softvéry používané na vystavovanie faktúr musia byť certifikované.

„Na toto poskytla maďarská finančná správa vývojárom dosť času. Problém môžu mať firmy, ktoré majú napríklad e-shopy a založili si v Maďarsku firmu. Obvykle majú vlastný systém na vystavovanie faktúr a sledovanie skladu, prispôsobený legislatíve krajiny, z ktorej pochádzajú majitelia e-shopov,“ objasňuje B. Príbojský.

Problém nastáva pri ich prepojení k daniarom. Maďarská finančná správa poskytla zhruba 250-stranový manuál na prepojenie takýchto systémov so službou na evidenciu faktúr API. „Žiaľ, technická podpora je minimálna pre zahraničné firmy. Teda pri technických problémoch je veľmi náročné sa spojiť s niekým z finančnej správy,“ uzatvára výkonný riaditeľ Freya Corporation.

Podľa konzultantky spoločnosti Solitea Michaely Vetrákovej môžu novými administratívnymi povinnosťami vzniknúť aj podnikateľom na Slovensku ďalšie náklady na administratívnu činnosť, ak bude schválená chystaná legislatívna novinka. „V súvislosti s tým by sa mali potenciálne administratívne posilniť kapacity na spracovanie údajov u podnikateľov. To isté platí aj pre finančnú správu,“  spresňuje M. Vetráková.

Slovenským podnikateľom sa opätovne môžu navýšiť náklady, pretože bude zrejme nutná aktualizácia alebo výmena ich účtovného a fakturačného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou.

Problém môže podľa M. Vetrákovej nastať u menších firiem, ktorým vedie účtovníctvo externá firma a u malých podnikateľov, ktorí doteraz nevypĺňali ani kontrolné výkazy. „Môže to pre nich znamenať veľkú byrokratickú záťaž,“ poznamenáva.

Prísľuby zrušiť kontrolný výkaz

Elektronická registrácia faktúr by mala v budúcnosti nahradiť mechanizmus kontrolných výkazov na Slovensku. Pripúšťa to predbežne aj P. Kirinovič. „V prípade prijatia navrhovaného riešenia sa prehodnotia v súčasnosti uplatňované opatrenia s ohľadom na zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov, a to najmä povinnosti vo vzťahu ku kontrolnému výkazu.“

Ak by už takáto úprava naozaj vstúpila do platnosti, bolo by skutočne vhodné, keby zároveň s ňou zanikli iné povinnosti, napríklad výkazy k DPH, myslí si Branislav Šimo, spoluzakladateľ portálu SuperFaktúra. „V opačnom prípade to pre poctivých podnikateľov bude len nepríjemná nutnosť bez benefitu a pravdepodobne teda nebude prijatá s nadšením. Tí menej poctiví budú, tak ako doteraz, aj naďalej hľadať možnosti, ako štát oklamať,“ dodáva na záver B. Šimo.

Kontrolný výkaz v súčasnosti podávajú iba platitelia DPH, a to mesačne alebo kvartálne. „Preto dochádza k časovému oneskoreniu informácií, ktoré obdrží finančná správa. Zároveň finančná správa nemá aktuálne k dispozícii údaje od neplatiteľov DPH,“ dopĺňa M Vetráková. E-faktúra, ktorú obdrží finančná správa v reálnom čase, by jej mala pomôcť obmedziť daňové úniky a odhaliť zámer na daňový podvod.

Marek Polic, garant ekonomických programov spoločnosti Kros, tvrdí, že existujú poctiví podnikatelia i takí, ktorí vedia byť pri obchádzaní daňovej povinnosti veľmi kreatívni. „Tento krok môže skutočne odhaliť nekalé praktiky v podnikateľskom prostredí. Dôležité bude, aby sa nová povinnosť v praxi zaviedla s minimálnou a ideálne so žiadnou záťažou pre podnikateľov. A teda, aby na to nedoplácali tí poctiví. V dnešnom automatizovanom svete technológií by to už nemal byť problém,“ uzatvára M. Polic.