TREND We Know How
TREND We Know How

Predstaviť sa v úvode stretnutia s doposiaľ neznámym človekom je bezpochyby samozrejmosťou. Zvyčajne je to práve ten moment, kedy si o vás robia prvý dojem. Ako to nepokaziť a na čo dbať pri predstavovaní sa, hovoril herec Filip Tůma s odborníkom na etiketu Antonom Bódisom.

Odborník na etiketu Anton Bódis upozorňuje, že pri predstavovaní sa je dôležité si uvedomiť, kto z dvojice je spoločensky významnejšou osobou. Treba sa zamyslieť, či sa zoznamuje muž a žena, nadriadený a podriadený. Špecialista vysvetľuje, prečo je spoločenská významnosť taká dôležitá.

Pri zoznamovaní sa, si zvykneme podať aj ruky, a tu platia opačné pravidlá ako pri samotnom predstavovaní sa. Kto komu podá ruku ako prvý a kto na podanie len reaguje, vysvetľuje odborník vo videu.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné