V piatok prezidentka ako hlavná veliteľka ozbrojených síl  po rokovaní s vedením armády vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby upustil od sankcií za neúčasť na plošnom testovaní.  Žiadala aj prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania u ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť.  Premiér Igor Matovič jej výzvu zmietol zo stola a ignoransky uviedol, že si netreba robiť naschvály. Doťahuje svoju svojhlavú politiku s celoplošným testovaním, len podľa jeho vlastného scenára cez víkend, do konca. 

Najnovšia hrozba! Úrady budú firmy kontrolovať

Vláda „našla“ ďalšiu možnosť, ako najnovšie všetkých zamestnávateľov prinúti hrať podľa jej rozdaných kariet – a opäť pod hrozbou kontrol a možno aj pokút. V utorok 28. októbra vydala uznesenie číslo 693, kde v bode C, „odporúča“ hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom a podobne) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný ministerstvom zdravotníctva s negatívnym výsledkom antigénového testu v rámci projektu „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov.

V piatok 30. októbra podvečer bola vo vestníku vlády zverejnená uvedená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá tento zámer vlády potvrdila. Od pondelka 2. novembra po novom nebudú môcť  podniky či žiadne prevádzky pustiť do svojho objektu nikoho bez toho, aby sa preukázal negatívnym výsledkom celoplošného testu.  Aké možnosti to prináša do praxe pre firmy i zamestnancov?

Zamestnanci majú viac možností

Niektorí nechcú, iní nemôžu, mnohí sa do radu celoplošného testovania nedostanú, ďalší využijú možnosť celoplošného testovania, ktoré je už tento víkend. Doteraz to malo takzvane „dobrovoľne“ – v skutočnosti pod nátlakom vlády s hrozbou pokuty, ktorá vo svete nemá obdobu, či následnej karantény, sa v nezávideniahodnej situácii ocitnú mnohí zamestnanci. Tí môžu byť v niektorých prípadoch vystavení aj tlakom zamestnávateľa. Situácia nebude pre nikoho z nich jednoduchá, ale  riešení je viac.

Môže firma striktne prikázať ľuďom: Dajte sa testovať? Zamestnancom nič neprikazuje splniť takýto príkaz. Podľa expertky na dane, mzdy a odvody Jaroslavy Lukačovičovej, ak sa na teste zamestnanec jednoducho odmietne zúčastniť, znamená to pre neho zatiaľ zákaz vychádzania v čase od 2. do 8. novembra, teda nemôže ísť ani do zamestnania.

„Následne musí so zamestnávateľom riešiť, ako túto svoju neúčasť vyriešiť po legislatívnej stránke. Keďže ide o prekážku na strane zamestnanca, môžu sa spolu dohodnúť na pracovnom voľne s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy, alebo si dohodnú pracovné voľno s odpracovaním v inom čase,“ hovorí odborníčka pre TREND.  V najhoršom prípade bude mať zamestnanec neplatené voľno a bude si platiť zdravotné i sociálne odvody za dané dni sám. Rovnako si zamestnanci môžu zobrať v daných dňoch dovolenku, alebo si dohodnú prácu z domu.

Vláda však v istých prípadoch pritvrdila. Pracujúci, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní na ochorenie Covid-19, nemá najnovšie nárok na pandemické nemocenské (pandemickú PN). „Kvôli dobrovoľnej neúčasti na plošnom testovaní však poistencovi nebude nariadená karanténa ani izolácia, ale bude mu obmedzená sloboda pohybu. Z tohto dôvodu mu jeho ošetrujúci nemôže vystaviť pandemickú PN,“ vysvetľuje ministerstvo práce na čele s Milanom Krajniakom.

Vyžaduje firma testovanie? Musí to zaplatiť

Firmy však stoja ešte pred ďalším problémom. Musia dodržiavať legislatívu, konkrétne aj zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon o ochrane (124/2006 Z. z.), podpore a rozvoji verejného zdravia (355/2007 Z. z.). V tomto prípade sa situácia trochu mení.

Zamestnávateľ podľa názoru Denisy Nevickej, odborníčky na pracovné a antidiskriminačné právo, môže prikázať zamestnancom, aby sa zúčastnili na testovaní.  Avšak, len za určitých striktných podmienok. „Zamestnávateľ sa musí starať o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Ak sa rozhodne im nariadiť testovanie na ochorenie Covid-19, mal by tak urobiť písomne, napríklad interným pokynom,“ dodáva D. Nevická pre TREND.

Na snímke sprava predseda vlády SR Igor Matovič a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí počas tlačovej konferencie. FOTO TASR – Jakub Kotian
Neprehliadnite

Dobrovoľnosť pod sankciami? A čo firmy? Právnikom šedivejú vlasy z pandemických improvizácií

Avšak zároveň je toho názoru, že firma nemôže žiadnemu zamestnancovi nariadiť také testovanie výlučne v rámci celoštátneho testovania tento víkend. Musí mu dať na výber v zmysle, že sa môže ísť dať otestovať aj v súkromnom laboratóriu. Bude to čisto na rozhodnutí zamestnanca.

„Pokiaľ sa na celoplošnom testovaní zamestnanci nemôžu zúčastniť, či už z kapacitných alebo iných dôvodov, a zamestnávateľ by im to nariadil, bude im musieť zabezpečiť pretestovanie sám, na vlastné náklady, pri dodržaní maximálnych bezpečnostných opatrení,“ spresňuje odborníčka. Riadiť sa treba opäť zákonom o bezpečnosti a ochrane pri práci. 

Ospravedlnená prekážka bez náhrady mzdy

Pokiaľ nebudú mať zamestnanci testovanie nariadené firmou, nemajú nárok na úhradu nákladov na testy v súkromnom laboratóriu. Zároveň podľa D. Nevickej platí, že ak sa títo pracovníci nepôjdu dať otestovať, mali by o tom informovať zamestnávateľa vopred, nakoľko im vznikne ospravedlnená prekážka v práci bez náhrady.

V podobnej situácii sa ocitnú napríklad aj tisíce dohodárov či živnostníkov. Na nich sa síce nevzťahuje Zákonník práce, ale život im môže skomplikovať zákon o bezpečnosti a ochrane pri práci. V prípade, ak sa nedajú otestovať, budú podľa slov právnej odborníčky pre nich platiť rozdielne právne predpisy.

„Pri živnostníkoch ide o obchodno-právny vzťah, testovanie závisí od ich zmluvného dojednania. Informácie súvisiace s testovaním patria medzi citlivé osobné údaje,“ poznamenáva D. Nevická. Okrem slovenských zákonov sú zdravotné informácie chránené aj európskou legislatívou, konkrétne smernicou GDPR.

Nejasné inštrukcie skomplikujú život

Ak vláda neprijme po výzve prezidentky nové opatrenia, zamestnávatelia aj zamestnanci budú teda podľa poradkyne J. Lukačovičovej najbližšie riešiť v praxi najmä dve skupiny problémov. „Jedna časť bude spojená s pozitívnymi výsledkami testov na Covid-19  a nutnosťou pozitívne testovaných ľudí ostať v karanténe. To bude problém hlavne pre zamestnávateľov, či už z hľadiska plynulého pokračovania činnosti ich prevádzok alebo tiež z pohľadu ohrozenia plánovanej výroby či dodávok tovarov a služieb,“ objasňuje pre TREND.

Druhá časť problémov sa bude podľa nej vo veľkej miere týkať aj ostatných zamestnancov, pokiaľ sa odmietnu z rôznych dôvodov zúčastniť na plošnom testovaní a zároveň nebudú mať k dispozícii ani negatívny PCR test, ktorý si mohli dať urobiť vo vlastnej réžii, za posledných 90 dní neprekonali ochorenie a nepatria ani do skupiny, ktorá sa na testovaní zúčastniť nemusí.

Problémov v praxi očakáva pomerne veľa najmä pre absenciu jasných inštrukcií pre zamestnávateľov aj D. Nevická. „Podľa môjho názoru budú problematické najmä oblasti nariaďovania dovoleniek, podmienok výkonu práce z domu či (ne)možnosti udeliť zamestnancovi absenciu alebo ospravedlnenú prekážku v práci,“ dodáva.

Čo z toho všetkého teda pre firmy vyplýva? Zamestnávatelia by teda podľa expertky na právo nemali v súhrne zabudnúť, že ak zamestnancom nariadia testovanie a títo sa dajú otestovať v súkromnom laboratóriu, budú im musieť uhradiť náklady na test. „Ak zamestnanci nebudú mať testovanie nariadené a nedajú sa otestovať, ide o ospravedlnenú prekážku v práci bez náhrady mzdy, nie absenciu,“ uzatvára právna expertka.