Mnohí z nás sa už určite napili vody zo studničky, z prameňa v lese. Napili sme sa zadarmo. Pitná voda z vodovodu však neprichádza zo studničky v lese len tak. Kým otočíte doma kohútikom, alebo stlačíte páčku, aby ste si napustili pohár studenej vody, tečie  niekedy aj stovky kilometrov. Napríklad Košice a okolie, sú zásobované vodou z vodárenskej nádrže Starina, ktorá sem putuje 130 kilometrov!  A prekonáva pritom rôzne výškové rozdiely, čiže je občas potrebné tlačiť vodu aj do kopca, na čo slúžia rôzne technológie, turbíny poháňané elektrickou energiou.

„Voda prechádza rozsiahlymi potrubiami, o ktoré sa niekto musí starať. Pracovníci vodární ju vďaka moderným technológiám zbavujú nečistôt a hygienicky upravia tak, aby bola zdravotne bezpečná, teda pitná,“ vysvetľuje prezident Asociácie vodárenských spoločností a generálny riaditeľ VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD..  

Vodu kupujú vodárne od štátu

Nedorozumenie  vzniká už na začiatku.  „Pitná voda sa vyrába z takzvanej surovej vody a tú kupujú vodárenské spoločnosti od štátu. Čiže už na začiatku vzniká prvotný náklad. Voda nie je zadarmo. Každá vodáreň má pritom iné náklady na nákup, závisí to od toho, či sú zdrojom surovej vody podzemné vody, ktoré sú lacnejšie alebo povrchové vody z vodárenských nádrží, ktoré sú oveľa drahšie,“ vysvetľuje S. Hreha.  

Východ Slovenska je zásobovaný najmä z tých drahších, povrchových vôd. Cena za kubík  surovej vody, ktorú kupuje VVS, a.s. od štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku, je v priemere 10 centov. Pre porovnanie, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) kupuje rovnaké množstvo za 3 centy, pretože západné Slovensko  má bohaté zdroje podzemných vôd.

„Podzemné surové vody sa navyše spracúvajú na vodu pitnú s oveľa nižšími nákladmi. Na východe prechádza surová voda cez rozsiahle úpravne vôd, o moderné technológie sa v nich starajú desiatky pracovníkov. Proces čistenie povrchových vôd z nádrží je omnoho náročnejší a aj finančne nákladnejší ako proces čistenia vody z podzemia, ktorá nemá toľko nečistôt,“ hovorí S. Hreha.   

VVS zohľadňuje cenu vody v nižšom stočnom

Podstatné však je, že odberatelia VVS platia nielen za vodu, ale aj za stočné, teda odvádzanie odpadovej vody kanalizáciou a jej následné odborné prečistenie v čistiarňach odpadových vôd.  „Zohľadňujeme vyššiu cenu vody a preto majú naši odberatelia vo VVS nižšie stočné. Stočné je, pre porovnanie s inými vodárenskými spoločnosťami, vo VVS šieste najnižšie. Takže, keď spočítame cenu vodného aj stočného, čo platí každý z nás, odberatelia VVS nemajú najvyššie ceny na Slovensku.“  

Ceny vody vo VVS sa pritom najčastejšie porovnávajú s cenami v Bratislave. Bratislavská vodárenská spoločnosť účtuje svojím odberateľom nižšie ceny za vodu. Všetko má však svoje logické vysvetlenie: „Dĺžka potrubí, ktoré spravuje VVS je 9200 kilometrov, dĺžka potrubí, o ktoré sa stará BVS je 3200 kilometrov. Bratislava má desaťkrát viac pripojení na jeden meter ako VVS. zatiaľ čo VVS zásobuje pitnou vodou dvoch veľkých priemyselných odberateľov, BVS sa stará o viac ako 100 spoločností. To je obrovský rozdiel, ktorý zvýhodňuje cenu vody na západe krajiny oproti východniarom.“   

Cenu vody a stočného pritom stanovuje transparentne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚVO). Nestanovujú si ju samotné vodárenské spoločnosti, čo zvykne byť  ďalší mýtus – hoax. Cena sa stanovuje len na základe presných ekonomických nákladov, toho čo nej vstupuje. Najväčšie položky sú dve: 34% nákladov tvoria mzdy a 32% sú odpisy, ostatné sú zanedbateľné položky.  Odpisy, ako jedna z najväčších položiek vznikajú najmä kvôli novej výstave, ktorá sa musí realizovať. Na východe totiž stále chýba v mnohých obciach kanalizácia ale niekde dokonca aj verejný vodovod.

Predstavitelia VVS budú aj naďalej trpezlivo vysvetľovať  v médiách aj na obľúbených sociálnych sieťach, aká je realita. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako rastie cena práce tento rok – príplatky za víkendy, nadčasy, zavedenie rekreačných poukazov, tak ako rastú pohonné hmoty a mnoho ďalších komodít – že to všetko sa premieta aj do cenotvorby vo vodárňach.

S. Hreha: Vodné a stočné nie je na východe najdrahšie