Zmena počtu zamestnaných v odvetviach

Emil Drličiak


PRAMEŇ: Štatistický úrad SR, prepočty Tatra banky