Zaspali vlak

„Školy v okolí neprodukujú takých absolventov, akých by sme potrebovali. Dôsledkom je, že si tu firmy len navzájom preberajú a preplácajú zamestnancov,“ hovorí riaditeľ nitrianskej spoločnosti MCSyncro Milan Porubský.

Fabrika obúva kolesá pre bratislavský závod Volkswagenu a pripravuje sa na spustenie výroby v nitrianskom Jaguar Land Roveri. Školy by sa mali podľa M. Porubského viac pozerať na to, čo si žiadajú firmy a čo si žiada trh práce. „Len sa obávam, že už je neskoro, že školy vývoj vo firmách nezachytili,“ dodal.

„Školstvo je úplne zle nastavené. Priemyselné podniky nedokážu nájsť dostatok kvalifikovaných absolventov ani na rozširovanie výroby, ani ako náhradu za ľudí, ktorí odchádzajú na dôchodok,“ súhlasí riaditeľka personálnej agentúry HRQ group Michaela Sojáková. Firma pod jej vedením hľadá zamestnancov najmä pre firmy z odvetvia strojárstva a automobilového priemyslu.

Polovica pre absolventov

Zručnosti a vedomosti čerstvých absolventov škôl podľa M. Sojákovej nekorešpondujú s potrebami firiem. „V odbornom školstve akoby sa zastavil čas, firmy sú už úplne inde. Na doškolenie ich absolventov potom musia firmy investovať veľa času a úsilia,“ vysvetľuje.

Druhý problém podľa nej spočíva v tom, že na trh prichádza výrazne viac absolventov vysokých škôl ako v minulosti. Požiadavky zamestnávateľov by pritom podľa nej plne uspokojili absolventi stredných odborných škôl. „Mileniáli sú príliš kvalifikovaní a prácu na pozíciách, ktoré ponúkame, vezmú len ako poslednú možnosť,“ vysvetľuje nesúlad medzi ponukou a dopytom M. Sojáková.

Pohľad na údaje z úradov práce tento pohľad potvrdzuje. Začiatkom septembra evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 80 655 voľných pracovných miest, z toho len približne desať percent inzerovaných pozícií vyžadovalo od uchádzača vysokoškolské vzdelanie. Viac ako polovica zverejnených inzerátov ponúkala prácu, na ktorú by uchádzač nepotreboval maturitu či dokonca ani výučný list. Polovica ponúkaných pracovných miest bola vhodná aj pre čerstvého absolventa.

Firmy v septembri hľadali najmä absolventov stredných škôl 1/2
(podiel pracovných ponúk evidovaných úradmi práce podľa stupňa požadovaného vzdelania)

Zle vzdelaní a málo motivovaní. Firmy nevedia nájsť šikovných ľudí

Prameň: ISTP, k 1. 9. 2018, pracovná ponuka môže požadovať rôzne druhy vzdelania

Pracovné ponuky podľa výšky platu 2/2
(údaje k 1. 9. 2018)

Zle vzdelaní a málo motivovaní. Firmy nevedia nájsť šikovných ľudí

Pozn.: Počet inzerátov je zväčša nižší ako počet pozícií, pretože firmy hľadajú na jeden inzerát aj 10 ľudí
Prameň: ISTP

Zbytočný titul

Hlad po lacnej pracovnej sile je vidieť aj na číslach o uplatnení absolventov. Množstvo pracovníkov s titulom napokon akceptuje ekonomickú realitu a nastúpi na miesto, ktoré je slabšie platené, pretože je určené pre stredoškoláka. Firma Trexima v štúdii z mája tohto roku uviedla, že na stredoškolskej pozícii pracuje viac ako jedna štvrtina vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

„Z dôvodu nedostatočnej zhody medzi systémom vzdelávania a trhom práce sa množstvo absolventov vysokých škôl uplatňuje v zamestnaniach, v ktorých je postačujúci nižší stupeň vzdelania. Tento podiel vzrástol z približne 23 percent v roku 2012 na súčasných viac ako 26 percent,“ tvrdí analytik spoločnosti Trexima Ivan Láska.

Trend poháňa predovšetkým horšie uplatnenie mladších absolventov univerzít – do piatich rokov od ukončenia štúdia pracovalo v roku 2012 na stredoškolskej pozícii približne 30 percent vysokoškolských absolventov, v súčasnosti je to viac ako 35 percent. Najlepšie je na tom z tohto pohľadu Bratislava (31 %), najhoršie Trnavský kraj s viac ako 44-percentným podielom absolventov pracujúcich na stredoškolskej pozícii.