Zisková marža v nefinančných podnikoch Slovenska

Peter Hajdin


PRAMEŇ: Štatistický úrad SR, prepočty Tatra banky