Výraznou novinkou v oblasti odpadového hospodárstva je povinnosť triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Povinnosť triediť kuchynský bioodpad bola pre väčšinu samospráv zavedená od začiatku roka 2021, s prechodným obdobím do začiatku júla. Viac času dostali len Bratislava a Košice, ktoré musia zber zaviesť najneskôr od 1. januára 2023. Výnimku zo zberu dostali aj obce a mestské časti, ktoré majú na sto percent zavedené domáce kompostovanie v záhradách.

Cieľom opatrenia je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa na Slovensku ukladá na skládky. „Práve biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 46 percent zmesového komunálneho odpadu, končiaceho na skládkach,“ uvádza ministerstvo životného prostredia. Dodáva, že skládkovanie bioodpadu má výrazne negatívny vplyv aj z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, ale aj pôdy a ovzdušia.

Ďalším argumentom ministerstva v prospech triedenia kuchynského bioodpadu je očakávané zníženie poplatkov, ktoré samosprávy platia za skládkovanie. Tým, že bude komunálneho odpadu v čiernych zberových nádobách menej, bude ich vynášanie menej časté, čo usporí náklady.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa