Šimák Zámok Pezinok

Hlavná cena za obnovu a rekonštrukciu pamiatky
Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos

Hlavnú cenu Stavba roka 2019 získala netradične obnovená pamiatka Šimák Zámku Pezinok, ktorý sa zmenil na multifunkčný objekt s hotelom, vinárňou, galériou, ale aj s múzeom pre verejnosť. Táto revitalizovaná pamiatka dokonca dostala Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí.

Odborníci ocenili najmä obnovu a záchranu historicky cenných priestorov zámku a ich nové využitie na rôzne funkcie. Zaujala ich aj architektonicky a účelovo optimálne navrhnutá prístavba hotela k historickej časti zámku. Vznikli priestory pre historické múzeum, novú kaplnku, ale aj galériu. Z bývalej nahrávacej sály firmy Opus vznikla zlatá sála vhodná na svadby aj konferencie. Šimák Zámok Pezinok získal body aj vďaka efektívnemu technickému riešeniu rekonštrukcie s použitím moderných sanačných systémov.

Developerom zámku bola spoločnosť Forte Extra, za ktorou stojí Štefan Šimák, bývalý majiteľ vydavateľstva Spoločnosť 7 Plus, spolu s dvoma synmi. Šimákovci sa rozhodli rekonštruovať zámok po tom, ako predali vydavateľský biznis a chceli sa venovať vinárstvu. V zámku dlhé roky sídlili vinárske závody a salón vín. Oprava trvala len necelé dva roky, čo je vzhľadom na veľkosť rekonštrukcie pozoruhodný výkon.

Stavebník úzko spolupracoval s pamiatkarmi, a preto došlo k minimálnym zásahom do interiéru pôvodného zámku. Dokonca odstránili nepôvodné priečky a murivo v objekte, ktoré tam pribudli v časoch socializmu. „Keď sme priečky, ktoré vytvárali veľa malých kancelárií, vybúrali, otvoril sa krásny priestor, ktorý sme mohli využiť napríklad na galériu s umeleckým sklom, ktoré zbiera môj otec,“ hovorí pre TREND Štefan Šimák mladší. Majitelia sa snažili zachovať veľa pôvodných prvkov v zámku, napríklad drevené kazetové stropy.

Počas rekonštrukcie na nich čakalo veľa nášľapných mín, ktoré boli výzvou najmä pre statikov stavby. Peniaze, ktoré rodina investovala do prestavby zámku, sa podľa Š. Šimáka mladšieho nikdy nevrátia ani jeho deťom. „Je to dlhodobá investícia, išlo nám o to, aby sme zachránili pamiatku a zanechali niečo hodnotné našim deťom,“ dodáva.

Na snímke Šimák Zámok Pezinok, ktorého súčasťou je aj Palace Art hotel.
Zdroj: Martin Mikláš
Na snímke Šimák Zámok Pezinok, ktorého súčasťou je aj Palace Art hotel.

Novostavba Wellpark, Žilina

Cena za nápaditý architektonický koncept

Obytný dom v Žiline na prvý pohľad zaujme tým, že vyzerá ako dva objekty ležiace na sebe. Aj preto odborná porota ocenila stavbu za neobvyklý koncept objemového riešenia spočívajúci vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt. „Zámerom projektu bolo priniesť niečo nevšedné a neortodoxne zasadené do bezprostrednej blízkosti parku, ako i centra mesta,“ vysvetľuje pre TREND Patrik Kurimský, riaditeľ firmy Licitor Development, ktorá projekt realizovala.

Návrh projektu sa pritom niekoľkokrát menil a prekresľoval. Menila sa aj funkcia budúceho objektu. Prvotným konceptom bol návrh dizajnovej administratívnej budovy pre veľkú slovenskú spoločnosť. Lenže budova bola pri mestskom parku a blízko centra, takže vyvolávala kontroverzné reakcie obyvateľov.

Developer sa napokon rozhodol postaviť do tohto prostredia niečo menej invazívne. Kancelárie zmenil na projekt pokojného rezidenčného bývania pri mestskom parku. Ten nebol súčasťou stavebného pozemku, len s ním hraničí, takže developer ním nebol priamo limitovaný pri výstavbe, ale zohľadnil ho. To ocenila porota, ktorá pochválila optimálne zvládnutie umiestnenia stavby v priestore mestského parku s väzbou na dopravný systém.

Obytný dom Wellpark v Žiline
Zdroj: Archív
Obytný dom Wellpark v Žiline

ZKW Krušovce, rozšírenie výrobného areálu

Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

Firma ZKW Slovakia, ktorá vyrába svietidlá, mala pri stavbe novej výrobnej haly jasnú víziu. Okrem kvality sa zamerala na nákladovo výhodné stavebné technológie šetriace energiu a životné prostredie.

Odborníci na novej hale ocenili najmä výnimočné riešenie vzduchotechniky. Výroba svietidiel má veľa výrobných zariadení, ktoré produkujú teplo. Toto teplo sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi. V hale sa vytvorené teplo akumuluje do vody. Takto zohriata voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov haly, ako aj na ohrev úžitkovej vody.

„Naša vízia bola využiť vznikajúce energie vo výrobnom procese v náš prospech a, samozrejme, šetriť životné prostredie,“ vysvetľuje riaditeľ ZKW Slovakia Franz Nigitz. Podľa neho im síce zelené riešenia mierne zvýšili rozpočet, ale očakáva úspory v budúcich rokoch.

Odborníci na tejto hale ocenili úsporné nakladanie s dažďovou vodou. Všetka dažďová voda zostáva v rámci areálu. Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, odpadového tepla, ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch napokon zabezpečilo pre halu zisk energetického certifikátu A0, čo je v rámci Slovenska unikát pri výrobnom objekte.

Časť výrobnej budovy firmy ZKW Slovakia
Zdroj: archív zkw slovakia
Časť výrobnej budovy firmy ZKW Slovakia

Stein2, Bratislava

Cena za bytový dom roka

V areáli bývalého bratislavského pivovaru Stein vznikol nový obytný blok budov. Hoci z pôvodných budov pivovaru sa toho veľa nezachovalo, porota ocenila najmä citlivé osadenie stavby do priestoru existujúcej mestskej zástavby. To rešpektuje minulosť daného územia a vytvára mestský blok s vnútroblokom.

„Napriek tomu, že v tejto časti nebola žiadna časť pamiatkovo chránená, snažili sme sa v nej zachovať genia loci tohto územia,“ tvrdí generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko. Na priemyselnú minulosť odkazuje napríklad „tehličkový“ obklad na niektorých častiach fasády, industriálne prvky z kortenu, teda pomaly hrdzavejúcej ocele, na vstupných priestoroch či umelecké stvárnenia bývalého pivovaru vo vchodoch bytoviek.

Na fasádu jednej z nových budov opätovne použil zhotoviteľ masívny pieskovec, ktorý bol v minulosti súčasťou pôvodnej budovy pivovaru. Aj preto odborníci ocenili vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov.

Porote sa páčilo komfortné, účelné a elegantné prepojenie verejných chodníkov, ktoré nenarušujú súkromný exteriér bytového domu. „Napriek obavám sme verili vízii, že na tomto území môže vzniknúť kvalitné bývanie pre ľudí a príjemný priestor pre okoloidúcich,“ dodáva riaditeľ YIT Slovakia M. Murcko.

Stein2 - vizualizácia štvrtej etapy - námestie
Zdroj: YIT Slovakia
Stein2 - vizualizácia štvrtej etapy - námestie

Hrebienok Resort II, Vysoké Tatry

Cena za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Stavať veľký objekt vo Vysokých Tatrách je citlivá záležitosť. Developer musí bojovať nielen so stavebným úradom, s mestom, ale aj s ochranármi. Spoločnosť Hrebienok Resort, developer apartmánovej budovy Hrebienok Resort II, to, zdá sa, zvládol. Od odbornej poroty dostal cenu za „vysokokultivovaný architektonicko-urbanistický počin v horskom prostredí Vysokých Tatier“.

Niekomu by sa veľký objekt s viac ako 130 apartmánmi v lone prírody v Starom Smokovci mohol zdať ozrutný. Navyše stavba je prevažne zo skla a z betónu, i keď necháva priestor aj pre drevo. Aj preto sa architekti snažili rozbiť veľkú hmotu objektu na menšie tvarovo uzavreté časti, ktoré pôsobia ako skupina „stredne veľkých“ stavieb, nie ako jeden veľký solitér.

„Preto sme zvolili dva pozdĺžne bloky v severo-južnom smere a objekt sme v strede šírky na južnej strane zredukovali na dve podlažia, obe podzemné. Takto sme dosiahli prijateľnejšiu mierku objektu,“ vysvetľuje pre TREND architekt projektu Branislav Rzyman. Zo severnej strany tak apartmánový dom pôsobí ako relatívne nízka stavba, z južnej napriek mohutnosti umožňuje priehľady na Slavkovský štít.

Porota ocenila použitie typických regionálnych materiálov, ako je drevo a kameň, ktoré boli dobre remeselne zvládnuté v detailoch. Použitie drevených prvkov na strechách a stredových pilieroch dalo objektu horský nádych. „Použité drevo pochádza z podtatranskej oblasti, konkrétne z okolia Šuňavy. Ide o červený smrek – drevinu, ktorá má vyššiu odolnosť proti vplyvom počasia,“ dodáva B. Rzyman.

Hrebienok Resort II ponúkol vyše 130 apartmánov v Starom Smokovci.
Zdroj: Jan Jasensky
Hrebienok Resort II ponúkol vyše 130 apartmánov v Starom Smokovci.

Kancelárska budova Poštová 1, Žilina

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Nie často sa na Slovensku rekonštruujú staré kancelárske budovy na nové. V Žiline sa na to podujal developer Reinoo Žilina a prestavba sa mu vydarila. Odborná porota ocenila pri tejto rekonštrukcii administratívnej budovy viacero technologických prvkov, ale aj nadčasový dizajn a udržateľnosť.

Porotu zaujala najmä inovatívna technológia spúšťania a zdvíhania pôvodných stropov do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh jednotlivých podlaží. Zároveň to prispelo k optimálnemu priestorovému využitiu budovy. Odborníkom sa páčila profesionálna realizácia fasádnych a strešných konštrukcií kancelárskej budovy. V objekte je veľkoplošná transparentná strecha nad átriom s efektívnym exteriérovým tieniacim systémom.

Budova má udržateľný systém hospodárenia so zrážkovou vodou. O jej ekologickosti a energetickej efektívnosti svedčí aj to, že ako jediná budova na Slovensku získala medzinárodne uznávaný certifikát Leed Gold. „Zelené riešenia zvýšili náš rozpočet zhruba o päť až sedem percent. Z väčšej časti sa táto investícia následne vráti v znížení prevádzkových nákladov nehnuteľnosti,“ vysvetľuje riaditeľ Reinoo Žilina Milan Dubec.

Biznis centrum Poštová 1 v Žiline
Zdroj: Reinoo
Biznis centrum Poštová 1 v Žiline

Národný futbalový štadión

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Stavba Národného futbalové štadióna má za sebou kontroverznú minulosť, ale odborníkom na architektúru sa napokon budova páčila až tak, že jej udelili cenu najmä za technologické a konštrukčné vychytávky. Ocenili napríklad náročné statické riešenie oceľovej konštrukcie zastrešenia tribún s výnimočným vyložením konzolovitých častí konštrukcie. Tá dokonca tvorí najväčšiu membránovú konštrukciu na Slovensku.

„Zastrešenie tribún štadióna kombinuje membránovú štruktúru zastrešenia s metalickou. Riešenie je sťažené dvomi rôznymi výškovými úrovňami strechy a v neposlednom rade vklinením administratívnej budovy do rohu štadióna. Všetky tieto vstupy boli veľkou výzvou pre statika,“ vysvetľuje marketingová riaditeľka Grafobal Group Development Ivana Tittelová.

Odborníkom sa páčila atypická prefabrikovaná konštrukcia tribún štadióna. Hlavným dôvodom developera pre výber tejto konštrukcie bola požiadavka na pohľadovosť betónových prvkov, ktorá je aktuálnym svetovým trendom nielen pri výstavbe štadiónov.

Na štadióne takmer polovica vyrobeného tepla a chladu pochádza z obnoviteľných zdrojov. Základná použitá technológia je systém tepelných čerpadiel na báze voda – voda. Najväčším prínosom je to, že pri výrobe chladu sa „odpad“ z tepelného čerpadla využíva na výrobu teplej úžitkovej vody. Toto má veľký vplyv na efektívnosť budovy.

Prístupová cesta v Archeoparku Mikulčice- -Kopčany

Cena verejnosti

Verejnosť si za stavbu roka vybrala netradične cestu a nie stavbu. V hlasovaní zvíťazila rekonštrukcia a dobudovanie prístupových ciest v Archeoparku Mikulčice--Kopčany na slovenskej strane. Trnavský župan Jozef Viskupič si myslí, že cesta vyhrala vďaka cyklotrase, ktorá je súčasťou projektu. Trnavský kraj bol stavebníkom diela. Okrem toho cesta prechádza krásnym územím, kopírujúc lesík, a cyklistika ako alternatívna forma dopravy sa stáva vo verejnosti čoraz populárnejšiou.

Celá stavba je veľmi citlivo zasadená do prostredia a rešpektuje ráz územia. Pri tom boli využité moderné technológie, ale aj tradičné postupy a materiály ako drevo v prípade dreveného premostenia potoka. „Z technického hľadiska je inovatívne predovšetkým použitie asfaltovej zmesi bituclair, ktorá je vrstvou asfaltu v prírodnej pieskovej farbe,“ dodáva trnavský župan. Povrch cesty tak zapadá do koloritu okolia a pôsobí prirodzene.