Veľký potlesk pre akcionárov PSS

Druhou stranou mince je, že potom chýbajú exemplárne prípady na odstrašenie iných manažérov, čo sa o zverené podniky nestarajú svedomite a slušne. Výrazne prispieť k zvyšovaniu etiky a morálky by v slovenskom biznise pomohlo niekoľko do dôsledkov vyriešených prípadov nezodpovedného až podvodného riadenia podnikov. O to viac treba oceniť, ako dvaja rakúski akcionári Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Erste Bank a Raiffeisen, ako aj jej nemecký spoluvlastník Bausparkasse Schwäbisch Hall riešili minulý týždeň rozchod s jej dlhoročnými šéfmi. Rozhodne to nebolo v tichosti ani v rukavičkách. Imrich Béreš a Erich Feix po šestnástich rokoch pôsobenia v jej predstavenstve odchádzajú s tvrdým vysvedčením, že stratili dôveru potom, ako rozsiahly audit v sporiteľni identifikoval nezrovnalosti. Okrem oficiálnych výstupov akcionári posunuli do médií aj to, že za odvolaním mali byť vyššie ceny niektorých marketingových či poradenských služieb, ktoré si im zverená banka objednávala od externých obchodných partnerov.

Rozchod s manažérmi neprebehol v tichosti

Čo sa naozaj stalo v PSS a či naozaj prišlo aj k podvodom, môže odhaliť iba policajné vyšetrovanie. Či pristúpia akcionári sporiteľne až k takémuto stupňu vyvodzovania zodpovednosti, je otázne. Podstatné je, že ak sa im niečo vo firme nezdalo korektné, otvorene o tom hovorili. Dôslednejšie postihovanie manažérskych prešľapov nie je dôležité iba pre majiteľov firiem, ale aj pre spoločnosť. Ak firmy strácajú peniaze zlým až podvodným manažovaním svojich šéfov, neznižuje to iba zisky vlastníkov. Takéto firmy majú potom menej zdrojov na mzdy zamestnancov i menší manévrovací priestor na zlacňovanie služieb a tovarov. Inak povedané, ak by v nejakej stavebnej sporiteľni naozaj dochádzalo k odlievaniu peňazí cez objednávky predražených služieb, nedoplácali by na to iba akcionári na nižších dividendách, ale aj klienti na vyšších úrokoch z úverov.

Verejnému praniu špinavej bielizne v PSS treba kvôli preventívnemu účinku na slovenský biznis zatlieskať.