Podľa advokáta Andreja Leontieva to môže znamenať aj to, že „niektorého akcionára Váhostavu formálne vlastnia ,najaté‘ osoby, ktoré sú však na základe zmluvného vzťahu s Jurajom Širokým povinné konať podľa jeho pokynov, prípadne sú povinné na prvú výzvu mu akcie kedykoľvek previesť“.

Ak je takýto vzťah medzi „najatou“ osobou a J. Širokým v jednej spoločnosti, je vysoko pravdepodobné, že rovnaký vzťah je medzi nimi aj v inej spoločnosti, ku ktorej sa „konečný užívateľ“ zatiaľ nepriznal.

Redaktor denníka Sme Adam Valček na takýto vzťah upozornil, lebo za novozélandské schránkové firmy, ktoré nepriamo vlastnili Váhostav, vystupoval už spomínaný Geoffrey Peter Cone. „Ten istý človek vlastnil aj firmu Carterton Springs Healthcare Limited, ktorá bola spolumajiteľom záchranárskej firmy Falck.“

Komentátor Dag Daniš sa domnieva, že J. Široký nepriznal svoj skutočný status ani v spoločnosti Medical Group SK, ktorá mala minulý rok tržby za viac ako 80 miliónov eur, väčšinou z verejných zdrojov. Zo skutočnosti, že „pri Medical Group SK figuruje len právnik a Širokého obchodný partner Juraj Koval“, urobil D. Daniš záver, že „Žitňanskej register až tak nezabral“.

Po 1. februári 2017 sa uvidí, či nový zákon zabral lepšie.