A ak bude situácia v Európe pokračovať nastúpeným tempom, možno sa treba pripraviť na to, že za vklady sa bude platiť viac. V Nemecku už banky účtujú záporné úroky firemným klientom s veľkým objemom vkladov.

Spotrebiteľ vyhráva v tejto situácii aspoň na strane úverovania. Extrémne rýchly pokles priemerných sadzieb na úveroch, ktorý cítiť hlavne v tomto roku, prináša lacnú možnosť refinancovania. Pre banky je to jedinečná príležitosť, ako získať nových klientov, zároveň s tým si však zmenšia manévrovací priestor.

Veľký balík lacných úverov totiž znamená, že úrokové výnosy, hlavná možnosť zarábať, sa scvrknú. A zarábať treba, tak to aspoň cítia matky finančných domov. Zisky boli vlani v bankovníctve síce takmer rekordné, no drvivú väčšinu z nich si matky odsali domov, na financovanie vlastných problémov.

Na nízke úroky už dlhodobo doplácajú životné poisťovne. Tie za posledné roky vložili do rezerv viac ako 150 miliónov eur, aby pokryli potrebu financovania starých garantovaných poistiek s troj- i viacpercentným zaručeným zhodnotením. Výsledkom je, že trh upúšťa od garantovania akýchkoľvek výnosov a svoje zameranie presúva na rizikové poistky. Svojím spôsobom ide o ozdravujúci krok. Úlohou poisťovní je koniec koncov kryť riziko, nie investovať či sporiť.

Klientov DSS môže tešiť, že úpravy z čias krátkej vlády Ivety Radičovej rozviazali ruky v druhom pilieri natoľko, že konečne začal investovať. Výsledkom sú zhodnotenia, ktoré môže bankový sektor len závidieť. Dôležité bude, či v prípade, že nastane prepad výnosov, sa vláda nerozhodne zastrečkovať a spraviť nepredvídané zmeny, ktoré fungujúci systém narušia.

Napriek situácii, ktorú v modernej histórii ešte Európa neriešila, sa trh prispôsobuje vývoju veľmi zdravo a ešte aj dokáže produkovať dobré výsledky. Možno len konštatovať, že lekcia z finančnej krízy padla na veľmi úrodnú pôdu.