• zavádza sa súbeh výpovednej lehoty a odstupného, pre prepustených je to istota dvoch až sedmich platov (dnes jeden až tri platy bez súbehu)
  • závislá práca – teda pozícia zamestnancov – už nebude musieť spĺňať desať znakov, ale len šesť
  • reťazenie zmlúv na dobu určitú bude môcť byť najviac dvakrát a na dva roky (v súčasnosti na tri roky najviac trikrát)
  • na dohodárov sa začne vzťahovať zamestnanecká ochrana – minimálna mzda, maximálny pracovný čas, povinné prestávky, zdravotné voľno
  • ruší sa všetkých šesť oblastí, kde bolo dosiaľ možné vyjednávať s odborármi aj menej priaznivejšie podmienky, ako určuje Zákonník práce (napríklad dlhšiu skúšobnú lehotu pre šéfov, rozsah nariadených nadčasov)
  • flexikonto bude môcť firma zaviesť až po dohode so zástupcami zamestnancov, vyrovnávacie obdobie bude 30 mesiacov
  • posilní sa vplyv odborov, povinné bude vymedzenie minimálneho preplácania odborárskej práce, zruší sa deklarovanie 30 percent zamestnancov členov odborov