Učiteľstvo bolo dlho jednou z profesií, v ktorých ľudia zotrvávajú viac pre radosť než pre peniaze. Symptómom nezáujmu Slovenska o vzdelávanie bolo to, že naši pedagógovia mali pred niekoľkými rokmi takmer najnižšie platy v rámci OECD. Potom sa však toto zaostávanie stalo politickou témou a platy učiteľov začali rásť rýchlejšie než platy v ktorejkoľvek inej profesii v celej verejnej správe.

Na Slovensku je trúfalosť povedať to nahlas, ale v súčasnosti je práca učiteľa ohodnotená prinajmenšom dôstojne. Nemáme to síce ešte oficiálne potvrdené, ale dnes by sa platy učiteľov mohli celkom reálne približovať k mediánu (k priemeru ešte nie) platov učiteľov v krajinách OECD. Len na spresnenie: takéto porovnávanie sa zvyčajne robí ako pomer platu učiteľa k platom zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

Niekoľko kôl plošného zvyšovania prinieslo ovocie a základ je dobrý. Čo ďalej? Ani medián či priemer OECD totiž nestačia, ak raz chceme hrať prvú ligu. A tú hrať chceme.

Učiteľ dejepisu počas dištančnej výučby v prázdnej triede.
Neprehliadnite

Učiteľské platy potrebujú nielen príplatky, ale aj zmenu myslenia

V tomto roku rast platov neočakáva nikto. Pre koronakrízu zamrzli platy v celom hospodárstve. Kríza však môže byť príležitosťou pre novú paradigmu vo zvyšovaní platov učiteľov. Minister školstva Branislav Gröhling v rozhovore pre TREND prvýkrát pripustil, že plošnému zvyšovaniu odzvonilo. Platy sa učiteľom budú zvyšovať naďalej, ale predovšetkým tým, ktorí si to najviac zaslúžia, lebo ich žiaci dosahujú najlepšie výsledky. Viac dostanú aj učitelia, ktorí to potrebujú najviac a ktorých životné náklady sú vyššie, pretože učia a žijú v drahších mestách.

Je v tom teda istá zásluhovosť, ale ide o správny prístup, ktorý môže mať jeden dôležitý efekt. Pretrváva predstava, že učiteľské platy sú veľmi nízke, aj keď reálne štatistiky to už celkom nepodporujú. V minulosti to platilo, ale dnes sa toto myslenie udržiava skôr silou zotrvačnosti. Lenže ak v spoločnosti takáto predstava naďalej pretrváva, na celú profesiu to pôsobí demotivačne. Ak chceme povolanie učiteľa zatraktívniť, potrebujeme nový naratív – platy učiteľov sú dôstojné a pre tých najlepších môžu byť aj veľmi zaujímavé.

Nové zmýšľanie o platoch nám môže pomôcť zatraktívniť učiteľskú profesiu a priviesť za katedry tých najlepších. Zásluhovosť v odmeňovaní je správna cesta.