Tabuľky z TREND Špeciálu TOP 200 nájdete v listovacej verzii TRENDU 25/2012 na stranách:

TREND TO 200 - s. 11-13
Najväčší nárast celkových tržieb - s. 17
Najväčší pokles celkových tržieb - s. 17
Podniky s najvyššou rentabilitou tržieb - s. 17
Podniky s najvyšším čistým cash-flow - s. 17
Najväčší výrobcovia na Slovensku - s. 18-19
Najväčší obchodníci na Slovensku - s. 20
Podniky v SR s najvyššou pridanou hodnotou - s. 24
Najvyššia pridaná hodnota na zamestnanca - s. 25
Najväčšie nárasty a poklesy pridanej hodnoty - s. 25
Podniky s najvyššou EBITDA - s. 25
Podniky v SR s najvyšším ziskom po zdanení - s. 28
Najväčší zamestnávatelia - s. 29
Najviac investujúce podniky v SR - s. 31
Najväčší exportéri Slovenska - s. 32

Vybrané rebríčky firiem s obmedzených rozsahom údajov sú v tabuľkovej forme dostupné v rubrike Rebríčky