Železiarne potvrdili plán modernizovať

Investor: U. S. Steel Košice
Lokalita: Košice
Investícia: 1,3 mld. eur
Zámer: modernizácia výroby ocele

Košické oceliarne pristupujú ku kľúčovej modernizácii svojej výroby a chcú zoširoka meniť výrobné procesy a zariadenia. V rámci obrovskej investície, ktorá avizuje sumu vyše 1,3 miliardy eur, by sa v najväčšej železiarni na Slovensku malo začať s výrobou ocele, jej odlievaním a valcovaním do zvitkov pri znížení celkovej energetickej a surovinovej náročnosti. Cieľom je čo najviac znížiť negatívne dosahy na tvorbu uhlíkovej stopy a zvýšiť udržateľnosť výroby. Zámer počíta s vybudovaním novej hutníckej prevádzky, v ktorej bude výroba, odlievanie a valcovanie ocele s novými progresívnymi technológiami v rámci areálu závodu. Pozostávať by mala z dvoch elektrických oblúkových pecí, prevádzok mimopecného spracovania ocele a jednej hutníckej linky s kapacitou výroby ocele do 3,1 milióna tony za rok. Investíciou nedôjde k zvýšeniu celkovej výroby oceliarní a vybudovanie nových technológií hutníckej výroby bude na úkor zníženia výroby existujúcich zariadení pri zachovaní súčasného objemu výroby ocele a materiálov valcovaných za tepla, ktorý ostane na úrovni 4,5 milióna ton za rok.

u.s.steel
Zdroj: archív spoločnosti