Richard Sulík sa v nedávnom rozhovore pustil do zdôvodňovania tézy, že „islam nie je kompatibilný s európskou kultúrou“. Nebola to téma, do ktorej by ho nútil redaktor, lebo on sám prišiel s tým, že sa veľmi rád porozpráva, „prečo islam nie je kompatibilný s našou kultúrou“. Argumenty, ktoré R. Sulík použil na obhajobu takej vážnej tézy, ani pri najlepšej vôli nemožno brať vážne.

Sulík ako radikálny imám

Zdroj: Danglár

Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška

Podľa neho je islam postavený na Mohamedovi, ktorého život má nasledovať každý moslim. Na rozdiel od Ježiša, ktorý hlásal dobro a náboženstvo šíril slovom, Mohamed to svoje šíril mečom. „Ak má každý moslim nasledovať Mohameda, tak z toho automaticky vyplýva, že islam nie je kompatibilný s našou kultúrou. Hotovo.“Takáto simplifikácia sa môže páčiť ľuďom, ktorí majú nadovšetko radi zjednodušenia, ale zodpovedný politik by si až tak bezostyšne život uľahčovať nemal.

Islam vyznáva približne 1,6 miliardy osôb a ani samotní moslimovia sa nezhodujú na tom, čo je jeho najhlbšou podstatou. Nielen učenie Ježiša Krista, ale aj Mohameda má veľa výkladov, pre ktoré si ich stúpenci nachádzajú množstvo dôvodov tak v Novom zákone, ako aj v Koráne.

Aj v učení, ktoré podľa R. Sulíka hlása dobro, si našli argumenty v prospech núteného obracania na pravú vieru, v prospech križiackych výprav, Svätej inkvizície či náboženských vojen.

Aj keď je zrejmé, že R. Sulík svoj doterajší život nestrávil štúdiom Koránu, v názore na islam dospel k záveru, ako keby bol radikálny imám. Podstatu islamu podľa toho nepochopilo možno 99,9999 percenta moslimov, lebo nešíria „mečom“ a terorom svoje náboženstvo.

To, čo fundamentalistickí hrdlorezi chcú vnútiť nielen moslimom, ale aj celému svetu, „imám“ Sulík šíri z vlastného presvedčenia. Keby niekto tvrdil, že kresťanstvo je to, čo produkujú nebezpečné sekty, tak by bol za čudáka. Ale ten, kto tvrdí, že skutočný islam vyznávajú stúpenci Daíšu, al-Káidy a Boko Haramu, sa sám považuje za znalca.

Keď mal R. Sulík vysvetliť, prečo zobral na kandidátku SaS moslimov, ak islam nie je kompatibilný s našou kultúrou, tak tvrdil, že „moslimovia z našej kandidátky žijú v súlade s našou kultúrou“, a preto s nimi nemal problém. Na poznámku redaktora, že v takom prípade porušujú islam, R. Sulík celkom vážne povedal, že veru „nežijú presne podľa neho“.

Názor, že pravý islam je islam teroristický a kto nešíri teror vlastne ani podľa neho nežije, je hlavným objavom R. Sulíka ako náboženského mysliteľa. Agentom Daíšu nie je, ale keby bol, hovoril by to isté.