• v zásade ide o úvery od 100 do 75-tisíc eur, ktorých splatnosť presahuje tri mesiace
  • pri ich propagácii sa okrem výšky úroku musí povinne uvádzať aj tzv. RPMN (ročná percentuálna miera nákladov, ktorá zohľadňuje okrem sadzby aj všetky poplatky)
  • klient má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej podpisu, resp. od doručenia dokladov k zmluve, ak ju uzatvoril diaľkovými kanálmi (internet, telefón)
  • nepatria sem úvery založené nehnuteľnosťou, ktoré si dlžník vybavil s cieľom získania alebo výstavby nehnuteľnosti, resp. splatenie iného takého úveru
  • nie sú nimi ani kontokorenty

PRAMEŇ: zákon o spotrebiteľských úveroch