V najmodernejšej nemocnici na Slovensku, v Nemocnici Bory, pomôžu pacientom zorientovať sa moderné interiérové navigačné prvky. V silnej konkurencii zvíťazila v tendri spoločnosť Imagewell, ktorá sa teší projektu s vysokou pridanou hodnotou pre širokú verejnosť.

„Pripadla nám veľká zodpovednosť a zároveň spoľahlivosť v dodržaní termínu odovzdania diela. Pochopili sme, že toto nie je zadanie pre bežné reklamné tabule, ktoré majú primárne marketingový charakter. Tu pôjde o čosi viac,“ uviedla vedúca obchodného oddelenia Imagewell Marika Došková.

Rozhodujú sekundy

Spoločnosť Imagewell sa pri realizácii navigačných prvkov riadila dôležitou myšlienkou. Každá nemocnica predstavuje priestor, v ktorom sa koncentruje veľké množstvo krízových situácií, a rozhodujúca môže byť každá sekunda. Aj preto spoločnosť pristupovala k uskutočneniu projektu s mimoriadnym rešpektom a zodpovednosťou tak, ako si to predstavoval klient.

V stresujúcich situáciách dokáže pacientom, návštevníkom a rovnako nemocničnému personálu pomôcť jednoznačné označenie priestorov a zrozumiteľná navigácia.

„Aj z tohto dôvodu sme príprave venovali extra pozornosť. Na začiatku sme si dôkladne obhliadli všetky priestory, kde mali byť umiestnené navigačné prvky a 3D nápisy,“ dodala M. Došková s tým, že pre jednotlivé umiestnenia spoločnosť pripravila grafické návrhy a vizualizácie, ktoré klientovi poskytla na schválenie.

Od trojrozmerných písmen po tabuľky

Spoločnosť Imagewell prispela k navigácii v Nemocnici Bory vďaka jedinečným navigačným prvkom. Konkrétne poskytla nemocnici 3D písmená a striekané nápisy na stenu, akrylátové tabule k výťahom a schodom, moderné podvesné prvky, navigačné samolepky a tabuľky a mnoho ďalšieho.

Spoločnosť ani v tomto prípade nevynechala branding klienta. Ten však musí byť vždy zrealizovaný vkusne, funkčne a najmä podľa predstáv a zadania klienta. „Sme radi, že sa nám podarilo vizuálne atraktívne umiestniť logo Penta Hospitals napríklad k výťahom. Radi by sme takisto spomenuli označenie zasadačiek v priestoroch nemocnice,“ podotkla M. Došková. Tu spoločnosť stavila na kvalitné pieskové fólie na sklo, ktoré sú doplnené jednoduchým a vkusným zobrazením kríža, vďaka čomu sa hodia do koloritu priestorov. Nepôsobia rušivo, sú farebne neutrálne, ale zároveň elegantné.

Celá realizácia interiérových navigačných prvkov prebiehala v réžii produkčného tímu technikov spoločnosti Imagewell. Jej tím má dlhoročné skúsenosti so širokým množstvom aplikácií. Od reklamných tabúľ cez výrobu trojrozmerných log či polepov na okno až po veľkoformátovú tlač. Práve tieto skúsenosti z predchádzajúcich realizácií pomohli spoločnosti do posledného detailu naplniť predstavy siete nemocníc Penta Hospitals.

Skúsenosť na nezaplatenie

Imagewell sa teší priazni a dôvere siete Penta Hospitals pri realizácii mimoriadne spoločensky zodpovedného zadania. Pevne verí, že nový navigačný systém je pre návštevníkov Nemocnice Bory jednoduchý, nápomocný a pripravený na záťažovú skúšku – spustenie Nemocnice Bory. „Ďakujeme aj za neopakovateľnú skúsenosť, ktorú rozhodne zúročíme pri našej ďalšej práci,“ uzavrela M. Došková.

Spoločnosť od roku 2000 poskytuje služby v oblasti veľkoplošnej tlače, vonkajších médií a kompletnej produkcie. Za ten čas získala veľké množstvo priaznivých referencií od prémiových klientov a ich značiek. Jej cieľom je zviditeľňovať zákazníka a hľadať riešenia pre jeho konkrétne komunikačné požiadavky alebo zadanie. Spoločnosť Imagewell doposiaľ zrealizovala 21 917 zákaziek v rámci 7 107 projektov.

Ďalšie dôležité správy