V roku 1921 sa vtedajší Sovietsky zväz zmietal po občianskej vojne a kolektivizácii v hladomore, ktorý vyhladil päť miliónov ľudí. Podľa názoru väčšiny vtedajších politológov socialistická krajina nemala mať dlhé trvanie. V tom istom roku však vznikla aj čínska komunistická strana a Adolf Hitler sa stal lídrom Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. Cesta socializmu svetom sa iba začínala.

Po druhej svetovej vojne so socializmom koketovalo dokonca aj mnoho európskych krajín. No ekonomický kolaps pod vplyvom inflácie v 70. rokoch priniesol koniec nádejí na úspešné fungovanie centrálne riadeného hospodárstva. Keď komunizmus padol, zdalo sa, že svet čaká svetlá budúcnosť liberálnej demokracie, globalizácie a trhového hospodárstva. Táto ilúzia však zhasla už po dvoch dekádach s príchodom vlečúcej sa finančnej krízy a neskôr aj pandémie nového koronavírusu.
Šanca, že sa niektoré štáty sveta vrátia k tvrdému socializmu, je po jeho zlyhaní v praktickej rovine minimálna. Ale snaha mnohých politikov presadzovať svoje utópie získaním väčšieho vplyvu štátu na riadenie ekonomiky a života ľudí je večná. Slovensko je toho dobrým príkladom.

Od posledných volieb sa ukazuje, že súčasná vláda nielenže pokračuje v rovnakej trajektórii hospodárskej politiky, akú nastavili vlády Smeru, ale ju v mnohom aj predstihla. V ekonomickej rovine je to budovanie a posilňovanie štátnych firiem na úkor trhového prostredia. Zdravotníctvo, dôchodkové sporenie, doprava, energetika či IT služby – na všetkom, čoho sa vláda dotkne, cítiť posilnenie jej roly. Podnikatelia a firmy nie sú priamo nepriateľom, ale zďaleka nie sú považovaní za tých, ktorí tvoria prosperitu. Naopak, ako keby zhmotňovali iba korupciu a daňové úniky.

Cesta k socializmu mala vždy nielen ekonomický, ale najmä politický rozmer. Bola útokom na existujúci právny poriadok a ľudské slobody. Zároveň bola prezentáciou falošných úspechov socialistických vlád, nikdy sa nekončiacou propagandou. Vytvorenie vládnych novín sa stáva vrcholom ľadovca snahy súčasného premiéra o prezentovanie alternatívnej reality.

Cesta k úspešnej krajine je však úplne iná. Je založená na podpore ekonomickej a politickej slobody, to ukazujú skúsenosti všetkých vyspelých a bohatých krajín sveta. Večný boj ideológií sa pádom socializmu neskončil. Formovať bude aj 21. storočie. Dôležité bude, aby Slovensko bolo na správnej strane.

May Day In Berlin During The Coronavirus Crisis
Neprehliadnite

Ľudia kapitalizmu nedôverujú. No nič lepšie ako trhové hospodárstvo sa zatiaľ nevymyslelo