Ponúkame výber správ z printového vydania magazínu TREND zo sekcie Slovensko a svet.

Rast cien vo výrobnej sfére sa citeľne nespomalil

Vo väčšine odvetví priemyslu na Slovensku pretrvávajú vysoké ceny. Najviac v tomto roku medziročne vzrástli ceny výrobcov v priemyselnej výrobe. Vývoj cien v celej výrobnej sfére v prvom polroku nenaznačuje, že by malo dôjsť k ich poklesu. Vyplýva to z údajov Štatistického (ŠÚ) úradu SR za jún 2022.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli podľa ŠÚ SR medziročne vyššie o 43,2 percenta, ceny v dodávke elektriny a plynu o 79,1 percenta. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových výrobných odvetví, ceny medziročne rástli o 23,4 percenta.

Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v júni narástli o 1,7 percenta a v súhrne od začiatku roka ceny medziročne vzrástli o 38,8 percenta. Najviac sa zvýšili ceny za dodávku elektriny a plynu, o 76 percenta. Práve rast cien plynu vyvoláva najväčšie obavy podnikov a predstaviteľov priemyslu. Takmer polovicu členských štátov EÚ už totiž zasiahli znížené dodávky plynu z Ruska a hrozí ďalšie obmedzovania dodávok.

„Skoré prijatie efektívnych opatrení môže pomôcť znížiť riziko i náklady pre Európu,“ uviedol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Zavádzanie nútených obmedzení by však podľa neho malo negatívne ekonomické dosahy na podniky a takéto obmedzenia by mali byť posledným možným riešením.

„Aby sme takejto situácii predišli, treba sa sústrediť na trhové opatrenia a na preskúmanie existujúcej flexibility dopytu,“ dodal M. Hošták.

Slovenské startupy utekajú do zahraničia

Mladé inovatívne slovenské firmy čoraz častejšie uvažujú o presune svojho biznisu do zahraničia. Dôvodom je vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, zlá vymožiteľnosť práva či nepredvídateľnosť slovenského politického priestoru a nestabilná geopolitická pozícia krajiny.

Na základe prieskumu na to upozornila právnická kancelária Highgate Law & Tax. Podľa nej dokáže budúcemu odlevu mozgov a zároveň daní zo Slovenska zabrániť najmä preukázateľná snaha zo strany štátu riešiť legislatívne komplexnejšie témy.