Nedostatok personálu, moderné lieky bez úhrady zo zdravotného poistenia, zastaraná liečba. Aj to sú problémy slovenského zdravotníctva, na ktoré sú podľa generálneho riaditeľa Roche Slovensko Darena Wilsona odpoveďou inovácie. Otvorenosť v oblasti inovácií môže zlepšiť kvalitu zdravotníctva a podporiť vstup investícií do krajiny.

Na Slovensku ste už tretí rok. Ako na vás zatiaľ zapôsobilo?

Som hrdý na to, že ho môžem nazvať domovom. Je to nádherná krajina s bohatou kultúrou a množstvom talentovaných ľudí. Ako mladý národ ste si však ešte naplno neuvedomili svoj potenciál, najmä pre nenaplnené potreby a nerealizované reformy v školstve, zdravotníctve či podnikaní. Často premýšľam, ako by to tu mohlo vyzerať, keby sa spoločnosť a vláda stretli v spoločnej vízii a následne na nej pracovali.

Ako sa vám spolupracuje so Slovákmi?

Veľmi ma inšpirovala ich silná túžba pomôcť svojej krajine rásť a prosperovať. Mám na mysli najmä svojich zamestnancov a lídrov v oblasti zdravotníctva, podnikania, ale aj vlády. Mnohí z nich majú správne nastavenie mysle a víziu na to, aby pohli krajinu dopredu. Z osobnej skúsenosti však vidím, ako ich často brzdia nedokonalosti slovenského systému – byrokracia, politická nestabilita či nedostatok ambícií. Problémom je aj rigidita systému, ktorá mnohých Slovákov frustruje.

Dá sa s tým podľa vás niečo robiť?

Ak chcete realizovať pozitívnu zmenu, musíte sa obrniť vytrvalosťou, odolnosťou a vášňou. Moji slovenskí priatelia mi hovoria, že treba urobiť ešte veľa práce. Myslím si, že je tu dosť talentovaných ľudí na to, aby sa spoločenský pokrok zrýchlil. Za posledný rok sa začalo viac verejne rozprávať o nedostatku inovatívnych liekov, ktoré sa k pacientom na Slovensku často nedostanú. Išlo však o príliš odborné diskusie pre niekoho, kto nepôsobí v zdravotníctve. 

Môžete tento problém objasniť?

Mnoho ľudí na Slovensku si neuvedomuje, že v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami majú obmedzený prístup k inovatívnej liečbe. Výsledkom toho je nerovnosť v prístupe k adekvátnej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k stratám na životoch v krajine. Slovenskí lekári nemajú možnosť liečiť pacientov metódami a postupmi, ktoré sa v medzinárodných smerniciach považujú za štandardnú starostlivosť.

Napríklad?

Imunoterapia pre pacientov s rakovinou pľúc. V Európe ide o bežnú liečbu, ktorá nie je dostupná už len na Slovensku a v Litve. Pacienti týchto dvoch krajín k nej nemajú štandardný prístup. Ak niekto ochorie na rakovinu na Slovensku, žiaľ, čelí menšej šanci na vyliečenie než človek v rovnakej situácii v inej európskej krajine.

Čo túto situáciu spôsobuje?

Myslím, že hodnota inovatívnej medicíny nebola na Slovensku plne prijatá. Odráža sa to najmä na náročnom a obmedzujúcom procese úhrady a financovania, ktoré bránilo prístupu k modernej liečbe. Aj preto bolo treba zásadne prepracovať zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ide o veľký úspech Ministerstva zdravotníctva SR a dúfajme, že bude pre pacientov na Slovensku veľkým prínosom.

Kedy budú môcť vidieť výsledky?

Na tie si bude treba ešte počkať. Na to, aby sa Slovensko mohlo v oblasti zdravotníctva porovnávať aspoň s krajinami ako Česko, Bulharsko či Slovinsko, treba investovať minimálne ďalších dvesto miliónov eur. Zatiaľ nie je jasná ochota Ministerstva financií SR poskytnúť potrebnú podporu. Na zdravotnú starostlivosť sa na Slovensku stále hľadí skôr ako na náklad než ako na investíciu. Pritom za príkladmi krajín, ktoré si cenia medicínske inovácie, netreba chodiť ďaleko. Napríklad Slovinsko má vysokú mieru dostupnosti inovatívnych terapií.

Spomínaná legislatíva znie ako príležitosť na zlepšenie.

Dúfame, že situácia sa skutočne zlepší. Napríklad pred dvoma rokmi chcela naša firma priniesť spomínanú imunoterapiu aj na Slovensko. Táto liečba pomáha imunitnému systému rozpoznať a zabiť rakovinotvorné bunky pri niekoľkých typoch rakoviny. Po mesiacoch príprav sme zistili, že systém úhrad túto liečbu nepodporuje. Spísali sme pre regulátora verejné vyhlásenie, pomenovali sme problémy systému a ponúkli podporu pri tvorbe riešení. Veríme, že legislatívne zmeny sa čoskoro odrazia v reálnych výsledkoch a aj pacienti s rakovinou na Slovensku budú môcť využiť prínosy imunoterapie.

Znie to sľubne, ale žiada si to čas.

Áno a vytvára to ďalšie možnosti, ktoré môže zákonodarca zvážiť. Ide napríklad o inovačné fondy alebo schémy skorého prístupu, ktoré už využíva mnoho krajín. Ich obrovskou výhodou je, že umožňujú rýchly prístup k inováciám v zdravotníctve, zatiaľ čo formálne procesy, ktoré si vyžadujú čas, prebiehajú paralelne. Ide o skvelý spôsob, ako čo najskôr liečiť pacientov inovatívnymi liekmi a získať know-how i odborné znalosti. Som veľkým fanúšikom výmeny informácií a zavádzania osvedčených postupov namiesto objavovania kolesa.

Vyžaduje si to peniaze a dáta. Prečo by sa do toho mali politici púšťať?

Zdravý národ tvoria zdraví ľudia. Ekonomická produktivita štátu je priamoúmerná kvalite jeho zdravotnej starostlivosti. Keby sme napríklad znížili počet dní, počas ktorých sú ľudia na Slovensku práceneschopní, o desať percent, premietlo by sa to vo forme úspor v objeme 1,2 miliardy eur a nárastu HDP o 1,4 percenta. Je to obrovská príležitosť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Napríklad Bulharsko kvôli realizácii reforiem a inovácií v zdravotníctve zaviedlo nezávislý orgán volený na niekoľko rokov.

Na aké problémy by sa ešte mali zákonodarcovia zamerať?

Je znepokojujúce, že v 21. storočí Slovensko nemá kvalitný zdravotnícky dátový systém. Ten umožňuje sledovať stav pacientov, vyhodnocovať výsledky liečby a zodpovedne smerovať investície. Zabezpečuje aj klinické rozhodovanie založené na dôkazoch. Napríklad kompletný register onkologických ochorení má verejne dostupné údaje len od roku 2012. A treba vypočuť hlasy tisícov zdravotníckych pracovníkov, ktorí upozorňujú na hrozivú situáciu v rezorte. To sa musí pre Slovensko stať prioritou.

Na čom by malo Slovensko zapracovať, aby sa stalo atraktívnejším pre investície do oblastí náročných na výskum a vývoj?

Existujú zahraniční investori, ktorí si vašu krajinu vybrali. Potrebujete ich viac, najmä v odvetví inovácií. Pritiahnutie investícií je však konkurenčný proces. Môže mu pomôcť vytvorenie dôveryhodného verejno-súkromného partnerstva a prostredia priaznivého pre inovácie. Rovnako treba vzdelávať nových lídrov, inovátorov, špecialistov na digitálne technológie či inžinierov. 

Daren Wilson
Globálny manažér v zdravotníctve a vizionársky líder so silnou vášňou k zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku má rozsiahle skúsenosti s vedením organizácií počas procesov transformácie, ako aj s podporou začínajúcich podnikov a presadzovaním inovatívnych iniciatív vo viacerých krajinách. Svoje bohaté skúsenosti kouča využíva pri inšpirovaní tímov k inovatívnej činnosti a pri nachádzaní čo možno najlepších riešení pre pacientov. Ako generálny riaditeľ Roche Slovensko a 83. viceprezident Americkej obchodnej komory prináša optimistický pohľad na budúcnosť Slovenska.

Ďalšie dôležité správy

Výber Zdravotnej poisťovňe, ilustračné foto.
Neprehliadnite

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti. Viete, ako na to?