Záujem o využívanie energie horúcej podzemnej vody na výrobu elektriny a tepla v Európe za posledných desať rokov prudko rastie. V Európe je dnes 139 geotermálnych elektrární s inštalovaným výkonom približne 3,5 elektrickej gigawatthodiny (GWe). Ešte v roku 2010 to pritom bolo len zhruba 1,5 GWe. Aj keď zrejme prvou krajinou, na ktorú si väčšina ľudí pri zmienke o využívaní podzemnej energie spomenie, je Island, tradičným lídrom európskeho geotermu bolo Taliansko. V poslednej dekáde ho však o prvenstvo pripravilo Turecko.

Posledná správa Európskej rady pre geotermálnu energiu (EGEC) odhaľuje, že stredoeurópske krajiny sa prebúdzajú len pomaly. Jedinou geo-termálnou elektrárňou v krajinách Vyšehradskej štvorky je Tura-well neďaleko Budapešti. Aj tú uviedli do prevádzky len v roku 2017. Krajiny Európskej únie však sú zo strany Bruselu pod rastúcim tlakom, aby zvyšovali podiel obnoviteľných zdrojov pri výrobe energie.

Najmä v oblasti teplárenstva rastie hlad po zelenších alternatívach. Kompenzácia emisií vypúšťaných pri spaľovaní fosílnych palív je z roka na rok nákladnejšia, čo núti tradičné teplárenské firmy premietať poplatky do koncových cien pre zákazníkov. Vízia stabilného a ekologicky čistého zdroja energie je tak pre ne čoraz lákavejšia. Vďaka zelenej politike a technologickému pokroku je pravdepodobné, že podiel energie z horúcich podzemných vôd v energetickom mixe Európy porastie. Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) predpovedá, že kapacita geo-termálnej energie do polovice storočia narastie až osemnásobne.

Zastavené ambície

Potenciál na využívanie geotermálne energie na výrobu elektriny a tepla je aj na Slovensku, dlhodobo však ostáva nevyužitý. Snahy prípadných záujemcov udusila systémová bariéra. Hlavným dôvodom, pre ktorý sa v poslednej dekáde nepodarilo uviesť do prevádzky žiadny geotermálny projekt, bol takzvaný stop stav. Od roku 2013 nebolo na Slovensku povolené pripájať nové zdroje na výrobu elektriny. Keby teda investor aj vybudoval geotermálne zariadenie, nemohol by vyrobenú energiu predávať. Oficiálnym dôvodom opatrenia bolo zaistenie bezpečnosti a stability elektrizačnej sústavy.

Uvedením nových vedení v slovensko-maďarskom pohraničí do prevádzky začiatkom apríla došlo k zásadnému uvoľneniu stop stavu. Vznikla možnosť pripojiť do elektrizačnej sústavy nové zdroje s inštalovaným výkonom až 1 837 megawattov. To rozviazalo ruky potenciálnym investorom, ktorí začali žiadať o predrealizačné úradné posúdenie prípadných vplyvov svojich projektov na životné prostredie.

Graf, Geotermálne elektrárne v Európe (2020)
Zdroj: Trend.sk

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa