Slovenská spoločnosť Sensoneo pôsobí na trhu odpadového hospodárstva. Jej technológia dokáže ušetriť zberným firmám tisíce eur a do dnešného dňa pôsobí vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta.

Príbeh Slovákov, ktorí predtým nikdy nepodnikali v odpadovom hospodárstve, je zaujímavý aj z toho pohľadu, že ich konkurencia je so svete minimálna a benefity pre zákazníka výrazné.

Podľa zakladateľov spoločnosti ich riešenie dokáže ušetriť klientom od 30 do 70 percent nákladov. Slováci vytvorili senzory, ktoré sú aplikované priamo v kontajneroch v mestách, kde monitorujú naplnenosť kontajnera a všetko, čo sa s ním deje. Teda vysypanie, prevrátenie či vnútornú teplotu. Pomocou inteligentnej technológie sa informácia o naplnenosti dostáva do centrály zbernej firmy, ktorá tak v reálnom čase presne vie, čo sa s kontajnerom deje.

Pomocou senzorov dokáže naplánovať zvoz odpadu tak, aby smetiari vyvážali kontajnery, ktoré to naozaj potrebujú, čo možno najkratšou trasou a pri maximálnom využití kapacity áut. Vďaka špeciálnym algoritmom je možné zvoz plánovať aj do budúcna – systém dokáže na základe dlhodobého monitorovania presne odhadnúť ďalší vývoj.

To je však len jedna zo služieb, ktoré Sensoneo ponúka. Spoločnosť založili v Bratislave manželia Basilovci a doteraz získali investície v hodnote vyše dvoch miliónov eur.

Nápad vznikol pri pive

Začiatky spoločnosti siahajú pred rok 2017. Martin Basila sa venoval informačným technológiám dávno predtým, ako vzniklo Sensoneo. „Všetko sa začalo jednou veľkou náhodou a rozhovorom pri pive,“ spomína spoluzakladateľka a manželka M. Basilu Andrea Basilová. Tá bola v tom čase na materskej dovolenke a veľmi jej chýbala práca, v ktorej by sa mohla kreatívne rozvíjať. Predtým pracovala v reklamnej agentúre. Počas materskej dovolenky pomáhala manželovi s rôznymi IT projektmi.

„V reštaurácii sme počúvali nášho známeho, ktorý pracuje v odpadovom hospodárstve. Hovoril nám, že mesto Nitra je priekopníkom v nasadzovaní podzemných kontajnerov. Malo však problém so sledovaním ich naplnenosti,“ vysvetľuje A. Basilová.

Iniciatívy sa chopil jej manžel, ktorý sa spojil so strýkom, odborníkom na hardvér. Spoločne chceli vytvoriť systém, ktorý by umožnil sledovať naplnenosť kontajnera, a mesto by tak mohlo vyriešiť svoj problém. Ako spomína A. Basilová, bol to voľnočasový projekt, ktorý trval niekoľko mesiacov, a všetko financovali z vlastných peňazí. Nakoniec vytvorili prototyp, ktorý sa podarilo aplikovať v Nitre, kde sa pustili do jeho testovania. Medzičasom sa Sensoneo prihlásilo do programu Startup Awards 2017. V tom čase už projekt reálne cielil na globálne ambície firmy. Ozvali sa aj prví investori a vývoj sa začal naplno.

smetari
Zdroj: Maňo Štrauch

Analýza vozového parku

Sensoneo svoje portfólio produktov rozšírilo o digitalizáciu zvozových trás pre odpadové firmy. V realite to znamená, že pomocou softvéru dokážu mestá organizovať svoje odpadové trasy tak, aby boli čo najefektívnejšie a aby sa vrátili vždy s plne naloženým autom.

„Zákazníkom umožňujeme sledovať celkovú kontajnerovú infraštruktúru online v reálnom čase. Kontajnery sa priebežne pridávajú, presúvajú a mesto potrebuje vedieť, kde sa nachádzajú a či majú uhradenú službu zvozu,“ približuje A. Basilová.

Často sa stávalo, že auto išlo na konkrétne miesta a kontajnery boli plné len do tretiny. Pre mestá a obce to bola zbytočná cesta. Teraz si môžu trasu naplánovať tak, aby vedeli, kde presne majú ísť. „Priemerný rozpočet mesta, ktoré má približne stotisíc obyvateľov, na správu odpadu predstavuje päť miliónov eur,“ hovorí A. Basilová. Veľkú časť tohto rozpočtu tvorí práve zvoz odpadu.

Osobitnou službu, ktorú vykonávajú pre zvozové firmy, je analýza efektivity odpadu. Zákazníci dodajú Sensoneu všetky dostupné dáta a výkazy z áut, kontajnerov a vykonaných zvozových trás, firma vyhodnotí, na ktoré dáta sa nedá spoľahnúť a kde majú medzery v efektivite.

„Často stačí len efektívnejšie nastaviť zvozové mapy a všetko je jednoduchšie,“ hovorí A. Basilová. „Niektoré autá využívajú svoju kapacitu len na 60 percent. Tie autá sú šialene drahé a často sa dopracujeme k tomu, že mestám stačí udržiavať namiesto piatich áut len štyri.“

Efektívne sledovanie odpadu

Pre mesto a samosprávy má digitalizácia odpadu, čipovanie nádob a získavanie automatických dát aj ďalšie výhody. Mesto alebo obec dokáže efektívnejšie nastaviť motivačné programy pre občanov, aby mohli znižovať svoj odpad na minimum. Firma dokáže aplikáciou svojich technológií automaticky potvrdiť objem jednotlivých nádob a priraďovať ich k majiteľom. Takto môže mesto merať, kto vytvára odpadu viac a kto menej, a na základe toho upravovať poplatky za zber alebo občanov motivovať na menšiu produkciu.

Vďaka Sensoneu môžu zberné firmy počas zvozu využívať špeciálnu navigáciu pre osobitné potreby zvozových vozidiel. „Systém pracuje s predikciou, takže vieme predpovedať, aká bude situácia s odpadom o týždeň alebo o dva. To umožňuje naplánovať si tím ľudí a autá,“ vysvetľuje A. Basilová.

Pomocou softvéru dokážu mestá organizovať svoje odpadové trasy tak, aby boli čo najefektívnejšie
 

Jednou z pripravovaných noviniek je monitorovacie zariadenie WatchDog, ktoré sa umiestňuje priamo na zberné auto. Zariadenie bude monitorovať celý priebeh zvozu, stransparentní odpadové toky a potvrdí výsyp jednotlivých kontajnerov. Získané dáta je možné sprístupniť priamo majiteľom kontajnerov, čím získajú presný prehľad o vlastnej produkcii odpadu a presnom čase jeho zvozu.

Voľne dostupná aplikácia môže občanom slúžiť aj na získanie informácií o zmenách v správnom triedení odpadu, o zberných dvoroch, môžu cez ňu požiadať o neplánovaný zvoz či pristavenie veľkokapacitného kontajnera. 

Miliónové investície

Sensoneo sa verejnosti prvýkrát predstavilo na podujatí Startup Awards. Podľa A. Basilovej bola výhoda v tom, že už v tom čase mali platiaceho zákazníka. „Spoznali sme mentorov a investorov, ktorí nám kládli dobré otázky, a zistili sme, že tento trh je obrovský,“ zdôrazňuje. Startup Awards síce firma nevyhrala, ale dostala sa do hľadáčika skupiny investorov vrátane platformy Crowdberry. Spolu s fondmi Credo Ventures a Y Soft Ventures získali investíciu v celkovej výške milión eur.

„Prišli prví zamestnanci, marketing. Už to naberalo kontúry reálnej firmy,“ opisuje A. Basilová a dopĺňa, že vo firme majú s manželom väčšinový podiel 58 percent, desať percent firmy je vyhradených pre zamestnancov.

Neskôr prebehlo ďalšie investičné kolo, kde sa podarilo získať ďalší 1,2 milióna eur na čele s tými istými investormi ako v prvom kole. Pridal sa slovenský fond Sonoma. Nikto z investorov aktuálne nemá viac ako 20-percentný podiel. 

Predaj služieb a riešení má spoločnosť nastavený hlavne prostredníctvom partnerov. Na Slovensku sa chce naďalej venovať vývoju technológie. Senzory a ostatné komponenty vyrábajú tri produkčné linky, jedna v Českej republike a dve na Slovensku.

Najväčší trh pre Sensoneo je sústredený v Európe, ale svoje produkty má aj v USA, Ázii, predovšetkým v Malajzii, alebo v Austrálii. V súčasnosti má firma rozbehnutých približne 350 projektov po celom svete a Nemecko či Spojené kráľovstvo sú pre ňu jedny z najsilnejších trhov.

Prísna legislatíva

A. Basilová hovorí, že zákazníci ich dnes sami kontaktujú a nepotrebujú robiť žiadne rozsiahle kampane. Klienti ich podľa nej hľadajú najmä vďaka efektivite webovej stránky. „Všetko na tom webe od dizajnu cez štruktúru až po informácie je nastavené tak, aby to priťahovalo tých, ktorých to priťahovať má,“ vysvetľuje.

Sensoneo momentálne zamestnáva 22 ľudí, jedného človeka má v Libanone a jeden pôsobí na Taiwane. A. Basilová hovorí, že vo svojej praxi sa ešte nestretli s mestom, ktoré by malo úplne ideálne nastavený odpadový manažment. Dodáva však, že slovenské mestá v porovnaní s inými krajinami vôbec nie sú nastavené zle.

smetaky
Zdroj: Maňo Štrauch

„Legislatíva v rámci EÚ je prísna a dbá na to, aby sa veci robili zmysluplne. Je to skutočne potrebné,“ vysvetľuje. Ako sama hovorí, podmienky sa nelíšia v závislosti od krajiny, ale skôr od správy mesta. Podľa nej je často otázkou politiky, ako je nastavené odpadové hospodárstvo v danom meste, a mesto si samo určuje pravidlá, ako sa bude o svoj odpad starať.

„Inovácie v zbere odpadu sa začali diať len v posledných rokoch. Veľa z nich pritom súviselo s recyklačnými či triediacimi technológiami alebo s vyspelosťou vozidiel. Až technológie nastupujúce v posledných rokoch, ako napríklad internet vecí, sprístupňujú zmeny aj na úrovni operatívy samotného zvozu,“ dopĺňa A. Basilová. 

Problém s vážením odpadu

Najvýraznejší slovenský problém je aktuálne transparentnosť a adresnosť. Mestá a obce nedisponujú riešeniami, ktoré by im tieto dáta odkrývali, a často pracujú len s odhadovanými množstvami. Európska legislatíva pritom výrazne tlačí na zvýšenie recyklácie, obmedzenie skládkovania a nižšiu produkciu odpadu.

Zvozový proces nie je transparentný. Podľa A. Basilovej je kľúčové, aby mali obce a mestá nástroj, ktorý by im sprístupňoval dáta o tvorbe a pohybe odpadu. „Samosprávy musia byť iniciatívne a je to len v rukách obcí a miest,“ hovorí s tým, že súčasné náklady na zvoz a spracovanie odpadu sú veľmi vysoké a zohľadnenie skutočnej produkcie odpadu sa javí ako jeden z najúčinnejších nástrojov. 

V oblasti recyklácie sme stále na chvoste krajín OECD. Príčinou je podľa A. Basilovej naša mentalita a to, že zber odpadu je pre nás stále lacný. „Nemecko, Holandsko alebo Švajčiarsko majú inú mentálnu výbavu a vzťah k recyklácii. To, čo sa my snažíme zavádzať v posledných rokoch, je v týchto krajinách bežné desaťročia. Svoje určite robí aj historické dedičstvo v podobe  vzťahu či skôr ‚nevzťahu‘ k verejnému priestoru.“

Sensoneo v skratke
Slovenská firma Sensoneo vyvára hardvérové a softvérové nástroje na transparentné riadenie odpadu. Zákazníkom umožňuje komplexne digitalizovať odpadovú infraštruktúru a riadiť odpad na základe dát, stransparentniť odpadové toky, optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku a zavádzať automatizované systémy pre spravodlivé poplatky na základe skutočnej produkcie. Spoločnosť získala v prvom kole investícií jeden milión eur, v druhom kole 1,2 milióna eur. Medzi investormi sa nachádzajú investori z platformy Crowdberry, Credo Ventures , Y Soft Ventures a Sonoma. Sensoneo ponúka služby od inštalácie senzorov na kontajnery až po softvérové riešenie odpadového manažmentu v rámci mesta a samospráv. V súčasnosti pôsobí v 60 krajinách po celom svete a zamestnáva 22 ľudí. Koncom roka chce predstaviť novinku vo forme zariadenia priamo na zberné auto, ktorá má absolútne stransparentniť a zdigitalizovať zvoz odpadu v reálnom čase.