Odhad vývoja finančných trhov a cien akcií v najbližších mesiacoch aktuálne rozdeľuje bankárov, aj tých privátnych. Zatiaľ čo časť z nich čaká koniec recesie a posilnenie akcií ešte do konca roka, druhý tábor im v rovnakom čase predpovedá presne opačný smer. Ich predikciám zodpovedá aj pohľad na zastúpenie jednotlivých aktív v portfóliách klientov.

Tomáš Bagin zo slovenského zastúpenia Banque Privée Edmond de Rothschild Europe čaká, že recesia spustená v závere minulého roka sa pravdepodobne skončí už v tomto kvartáli. Vychádza pritom z historických dát, podľa ktorých medzi rokmi 1960 až 2010 zažili ekonomiky Európskej únie štyri výrazné prepady, z ktorých všetky trvali od troch do piatich kvartálov. „Je vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane aj teraz, obzvlášť keď predchádzajúca recesia tu bola len pred tromi rokmi,“ dodáva.

Rast akcií do konca roka očakáva aj riaditeľka Erste Private Banking na Slovensku Michaela Kaňová. Na základe posledných makročísiel, ktoré naznačujú dobrú kondíciu firemného sektora.

Korekcia do konca roka

Opačný názor má šéf privátneho bankovníctva Privatbanky Michal Šubín. V horizonte niekoľkých mesiacov očakáva výraznejší pokles trhov. Prekvapivo riešením pre obe situácie z pohľadu klientov je držať časť majetku v hotovosti, respektíve na veľmi krátkodobých úložkách. Pri raste trhov peniaze „poruke“ umožnia naskočiť na vlak hneď v úvode, kým budú ešte v prijateľných cenách. V období poklesu trhov to zasa zabráni znehodnoteniu úspor zlým zainvestovaním. A likvidnú časť možno kedykoľvek investovať, keď sa na trhu opäť objavia príležitosti.

Tak to platilo aj presne pred rokom. Práve boháči, ktorí sa nebáli na trhy vstúpiť tesne po ich augustovom páde, si za uplynulý rok pripísali najvyššie výnosy. Celkovo možno posledných dvanásť mesiacov z pohľadu výnosov hodnotiť nadpriemerne.

M. Šubín však upozorňuje, že pri investovaní netreba podliehať pocitom, ale držať sa svojho rizikového profilu. „Dôležité je, aby klient investoval do titulov, ktorým veril aj pred zmenou ceny,“ vysvetľuje. Čiže netreba podľahnúť neopakovateľnej ponuke typu, že akcie sú teraz historicky lacné, ak sa investor tohto relatívne rizikového aktíva doteraz stránil. Ale investovať napríklad do dlhopisov, ktorých ceny sa tiež pri poklese akcií korigujú.

Priamo či cez fond

A dôležité je tiež zvoliť si správny spôsob, ako do daného aktíva zainvestovať. Či priamo kúpou cenného papiera, cez podielový fond, takzvané ETFs, čo sú na burzách obchodované fondy nadviazané presne na určitý trhový index, alebo napríklad pri zlate do jeho fyzickej podoby.

Väčšina private bankingov usmerňuje klientov na investície do fondov ich dcérskych správcovských spoločností. Tie môžu investovať aj celosvetovo, závisí to od zamerania fondu. O niečo širšiu ponuku, minimálne v oblasti korporátnych dlhopisov ponúkajú Privatbanka a J&T Banka. Tu však treba zohľadniť aj riziko daných cenných papierov a ich priame či nepriame prepojenie na finančné skupiny, ktoré vlastnia obe banky.

Širokú ponuku nielen vlastných fondov ponúka slovenské zastúpenie privátnej banky Banque Privée Edmond de Rothschild Europe a od jesene zrejme najširšiu paletu fondov predstavila UniCredit Bank.

Rok využitých príležitostí

Cash is king

Top bankoví klienti si tak majú z čoho vyberať. No práve kvôli neistému budúcemu vývoju im aj privátni bankári radia mať zainvestovanú menšiu časť majetku ako v minulosti. Či už je to tretina alebo aj 60 percent z úspor pod správou private bankingov, v každom prípade ide o vyššie číslo ako pred rokom 2008. A niekde, pre viac konzervatívne odhady bankárov, je podiel hotovosti, respektíve krátkodobých termínovaných vkladov v portfóliách vyšší aj ako pred rokom.

Takéto eliminovanie rizika má však svoju cenu v podobe veľmi nízkeho úročenia. Kto by s tým nebol spokojný, tomu šéf privátneho bankovníctva ČSOB Miroslav Paulen navrhuje uložiť peniaze na dlhodobejší vklad a pri dobrej príležitosti na investovanie risknúť aj sankciu za predčasný výber. Michaela Kaňová zo slovenského Erste Private Bankingu dáva ako alternatívu na krátke vykrytie likvidity využiť v súčasnosti lacné úvery.

Dlhopisy a akcie

Príležitosť by sa pritom mohla nájsť tak na akciovom, ako hlavne na dlhopisovom trhu. Najmä pri firemných dlhopisoch, síce s nižším ratingom, no o to vyšším fixným výnosom. „Čo sa týka výberu, tak štátne dlhopisy s vysokým ratingom a aj najkvalitnejšie korporátne tituly už sú podľa nášho názoru vypredané. Orientujeme sa preto na dlhopisy s nižším ratingom, ale aj napriek tomu kvalitné firemné dlhopisy z Európy, USA a rozvíjajúcich sa trhov,“ prezradil Raymond Kopka, šéf privátneho bankovníctva UniCredit Bank.

Podobný je aj postoj ostatných privátnych bankárov. Odlišná je dôvera v tento nástroj. Napríklad Privatbanka verí dlhovým cenným papierom až tak, že ich podiel v portfóliách vidí nad štandardnou úrovňou. Väčšina ostatných bankárov dlhopisy považuje za nevyhnutnú súčasť portfóliá, v súčasnosti však skôr menšiu, ako je štandardom.

Čo sa medzi klientmi uchytilo nadmieru dobre, sú takzvané investičné certifikáty. Ide v podstate o štruktúrované dlhopisy. Pri splatnosti sa môžu aj priamo zameniť za referenčnú akciu a tieto certifikáty ťažia práve z obdobia vyššej volatility. Svojím nastavením ponúkajú aj vankúš v prípade pádu konkrétnej akcie, najčastejšie do 30 percent.

Jednotní sú bankári pri postoji k akciám – nevylúčiť z portfólií, no podvážiť. Teda mať ich menej ako obvykle.

Podľa privátnej banky Banque Privée Edmond de Rothschild Europe sú v súčasnosti zaujímavými sektormi energetika a technológie. M. Paulen tiež verí technologickým firmám a tým z oblasti výroby tovarov dlhodobej spotreby a farmaceutiky. Pri výbere perspektívneho regiónu by sa Katarína Boledovičová, riaditeľka odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, pozrela napríklad do Afriky. „Do niektorých jej štátov prúdi obrovské množstvo kapitálu. Dôležité je však prihliadať na riziká,“ spresnila. Naopak, odborníci z Erste PB viac veria Európe, Veľkej Británii, ale aj Singapuru a Hongkongu. UniCredit viac vyzdvihuje momentálne USA pred Európou.

Zlato a komodity

Čo bankári nie až tak radi vidia, je neustály záujem top klientely o kúpu fyzického zlata. Trendu sa však prispôsobili všetci, keďže sprostredkúvajú kúpu najmä zlatých tehál (UniCredit Bank hlavne zberateľských mincí) od okolitých mincovní. No nie všetky ponúkajú trezor na ich uskladnenie. To môže byť pre klienta pri prípadnom predaji veľkou a najmä drahou komplikáciou, pretože si zrejme bude musieť zaplatiť znalca.

Fyzické zlato v portfóliu by malo byť v každom prípade vnímané ako dlhodobý nástroj na zachovanie hodnoty. Cena zlata je vysoko závislá od hodnoty dolára. Čím je dolár slabší, tým je zlato drahšie. To nie je veľmi výhodná pozícia pre eurových investorov, keďže pri oslabení dolára sa spravidla posilňuje euro. To pre eurových investorov oslabuje efekt zdražovania zlata.

Investori do zlata v druhej fáze často siahajú po striebre. Pri tomto kove sa už však trh správa odlišne, pretože ide o priemyselný kov. Jeho cena tak výrazne závisí od vývoja a potrieb tohto odvetvia. Na dlhodobé uchovanie hodnoty sa preto striebro hodí oveľa menej a skôr je nástrojom na krátkodobé špekulácie.

Rok využitých príležitostí

Rozloženie majetku do viacerých bánk škodí hlavne klientom. Pripravujú sa tak o výhody z objemu. Zabezpečiť si vyššiu zákonnú ochranu vkladov sa dá aj rozdelením vkladu v rámci jednej banky, no medzi viacerých členov rodiny, čím zároveň klient nepríde o najvyššie výhody.

Raymond Kopka, riaditeľ PB UniCredit Bank

Rok využitých príležitostí

Podiel likvidných aktív sa medziročne výrazne nezmenil. Ak sa na trhu objavia zaujímavé príležitosti, klienti ich využijú na nákup, avšak po dosiahnutí zaujímavých ziskov sa ich oveľa skôr ako v minulosti snažia vybrať.

Katarína Boledovičová, riaditeľka odboru PB Tatra banky

Rok využitých príležitostí

Vyzerá to na dlhšie obdobie naozaj nízkych úrokových sadzieb. Dokonca sa objavujú úvahy a debaty o záporných sadzbách na najkratšom konci krivky, čo však zatiaľ považujem za málo pravdepodobné.

Miroslav Paulen, riaditeľ Divízie PB ČSOB

Rok využitých príležitostí

Klienti odďaľujú svoje investičné rozhodnutia a zotrvávajú v hotovostných nástrojoch s nízkym výnosom. Z dlhodobého hľadiska tento výnos nie je postačujúci k „víťazstvu“ nad infláciou. Momentálne sa zvýšil podiel hotovosti v portfóliách až na 15 %.

Michaela Kaňová, riaditeľka Erste PB na Slovensku

Článok vyšiel v prílohe TREND +Investovanie bohatých, ktorá je prílohou aktuálneho vydania TRENDU 42/2012.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.

Partner projektu

Rok využitých príležitostí

Ilustračné foto - Profimedia.cz; Foto - banky