Najväčšie elektronické médiá na Slovensku
SpoločnosťReálne celkové tržby 1 (tis. eur)Zmena (%)Reálne tržby z inzercie (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet pracovníkov
201720162017/16201720162017/16201720162017201620172016
1.RTVS 288 57685 4523,7nnnnn-1 660-8 3021 3781 359
2.Markíza (Markíza – Slovakia, s.r.o.)85 64782 5133,874 59777 133-3,328 91325 31714 45915 402302304
3.Joj (Mac TV, s.r.o.) 322 37121 0586,219 94419 6951,3741376-265-440nn
4.Expres (Expres Media, k.s.)12 16711 4366,412 16311 4366,43 9273 432001515
5.TA3 (C.E.N., s.r.o.)7 7167 6051,56 5345 9679,51 134377-59-6452020
6.Fun rádio a sieť regionálnych rádií RegioMedia, online sekcie: funradio.sk, infospravy.sk, f1.sk, profutbal.sk, hokej.sk (Fun media group, a.s.) 45 4735 882-6,95 4695 877-6,91 1237494521381316
7.Vlna, Jemné, Europa 2, Anténa Rock, Žofka (Radio Services, a.s.) 55 3274 9028,75 3204 8988,6-415-414-2 998-2 0081011
8.Europa 2 (Europa 2, a.s.) 61 6381 41316,01 6361 41315,8366190-57-1141314
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 Väčšinu tržieb RTVS tvoria koncesionárske poplatky 3 Uvedené sú celkové tržby spoločnosti MAC TV ako vysielateľa programových služieb TV Joj, Plus a Wau 4 Spolupráca Fun rádia a RegioMedia sa skončila k 1. máju 2018 5 1. januára 2016 sa zlúčila spoločnosť Harad, a.s., s dcérskou spoločnosťou Radio Services, s.r.o. Materská spoločnosť sa súčasne so zlúčením premenovala na Radio Services, a.s. 6 Inzerciu pre rádio Europa 2 nakupuju Radio Services a časť si nakupuje Europa 2 aj vo vlastnej réžii n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses