Directmarketingové agentúry v SR
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
2017201620152017/16201620172017/162017201620172016
1.Kolos, s.r.o., Bratislava6 0325 2245 57715,5711767-7,33362881018
2.Direct Marketing, a.s., Bratislava2 0502 4551 627-16,5243294-17,489188
3.Lion Teleservices SK, s.r.o., Žilina1 9711 8401 8857,11 4611 22119,6-173-284116117
4.Pekná modrá, s.r.o., Bratislava1 0011 1541 040-13,3298303-1,819119422
5.Dimar Group, s.r.o., Bratislava681788789-13,6611-43,41500
6.Hermes DM – outsourcing services, s r.o., BA479638780-25,0275395-30,51491719
7.3comm, s.r.o., Bratislava169567724-70,273224-67,6-49433
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses