Rok čo rok sa na webovej stránke ministerstva financií aktualizuje dokument Národný program reforiem. V skutočnosti sa toho v krajine reformuje iba málo.

Už roky tu chýba politická vôľa prinášať zásadnejšie zmeny. Reformy totižto bolia, najmä politicky. Ak vláda nemá širokú verejnú podporu, prísť s väčšími zmenami môže byť politická samovražda. A tak sa rok po roku predkladá aktualizovaný dokument s cieľom prezentovať, čo všetko by sa malo robiť.

Situáciu zrazu mení Plán obnovy a odolnosti. Príležitosť zhmotniť dokument dostáva reálne kontúry.

Krajiny, ktoré majú dlhodobú strategickú víziu, dokážu alokované prostriedky okamžite zapojiť do zveľadenia ekonomiky. Krajiny, ktoré ju nemajú, ale uvedomujú si dôležitosť reforiem, si najmú veľké konzultačné spoločnosti. Tie im vytvoria realistický plán s prihliadnutím na potreby, kapacity a schopnosti štátu.

ilustracia, zdravotnictvo, nemocnica, peniaze, euro, pozierac
Neprehliadnite

Betón za miliardu. To je výsledok investícií plánu obnovy do zdravotníctva

A potom sú krajiny ako Slovensko, ktoré reformy robia na kolene. Politici, ktorí sú aktuálne pri moci, hoci možno iba na pár mesiacov, sa rozhodnú, kam nasmerujú miliardy. Často na základe ideologických preferencií. Projektové plány sa nejako pozliepajú, dá sa im punc reforiem a zaobalia sa do harmonogramu, ktorý bude pre Európsku komisiu priechodný. S veľkými fanfárami sa ohlásia ako investícia, ktorá spasí Slovensko.

Najväčšia investícia z plánu obnovy bude alokovaná do slovenských nemocníc, čo samo osebe nie je zle. Zlý je však spôsob, ako sa k investícii dospelo. Posledný minister zdravotníctva sa snažil zo zdravotníctva vytláčať súkromný kapitál. Koncom minulého roka zaútočil na zdravotné poisťovne. Alokovaný rozpočet do zdravotníctva na rok 2021 túto snahu iba potvrdil. Plán obnovy dodal ministrovi muníciu na pokračovanie v jeho snahách a s investičnými zdrojmi pre neštátne nemocnice vonkoncom nepočítal.

Najväčším problémom investície však bude schopnosť štátu realizovať ju v potrebnom časovom rámci. Podľa odborníkov je plán extrémne ambiciózny. Nakoniec sa môže stať, že miliarda z fondu obnovy sa využije antisystémovo a na potlačenie konkurencie. Navyše so značným rizikom, že projekt môže zlyhať a peniaze prepadnúť. To sú reformy po slovensky.

Krajina môže iba veriť, že Európska komisia má dostatočnú expertízu na to, aby vedela projekt dostatočne dobre zhodnotiť a jeho prínosy posúdiť. Na konci júna bude zrejmé, či Slovensko dostane zelenú na ich využitie. Bude to malý zázrak, ak naša krajina dokáže úspešne prekonať svoju eurofondovú traumu a európske peniaze zmysluplne rozdeliť.