Čo bolo prvotným podnetom, pre ktorý Protimonopolný úrad začal ešte v roku 2014 prešetrovať firmy vydávajúce stravné lístky?

Bolo ich viac. Transparency International vo svojej analýze naznačoval možnosť kartelu na tomto trhu. Nejaké informácie, že je tento segment problematický, sa objavili aj v médiách. V nadväznosti na to sme uskutočnili naše vlastné šetrenia, kde sme sa opierali o verejne dostupné zdroje. Predovšetkým sme si prezerali tendre na stravné lístky, ktoré sa robili cez verejné obstarávanie. Poslednou kvapkou bol konkrétny podnet z podnikateľského prostredia od jedného zamestnávateľa, ktorý mal pocit, že na trhu so stravnými lístkami môže dochádzať ku kartelu.

Dostali ste aj konkrétny tip od bývalého zamestnanca gastrolístkovej firmy?

Všetko to bolo na úrovni tipov, nešlo vyslovene o tvrdé dôkazy. V konečnom dôsledku si konkrétne dôkazy úrad zabezpečil sám. Šetrenie a správne konanie trvalo skoro dva roky.

V čom vidíte základnú príčinu, ktorá umožnila, že na trhu so stravnými lístkami mohol vzniknúť kartel?

Problémom je samotný trh a jeho nastavenie, keďže základný rámec je daný legislatívou. Zároveň je na trhu menej účastníkov. Gastrolístky sú veľmi homogénny produkt, ktorý je zákonne nastavený. Zo zákona je teda daná skupinu spotrebiteľov, v tomto prípade zamestnávateľov, ktorí sú nútení tento produkt odoberať. Ide o veľmi uzavretý celok. Na takýchto trhoch potom jednoduchšie vzniká kartel a ľahšie sa aj následne kontroluje.

Bariéra vstupu na trh nie je až taká veľká. Nejde o licencovanú službu. Napriek tomu je počet emitentov nízky.

Podľa definície OECD, ktoré trhy sú náchylné na kartely, je jednou z podmienok malý počet hráčov, kde zároveň nie je ľahký vstup pre iné firmy. Platí to aj v slovenskom prípade?

V tomto konkrétnom príklade je pre nás zaujímavé to, že bariéra vstupu na trh nie je až taká veľká. Nejde o licencovanú službu. Napriek tomu je počet emitentov nízky. Vzhľadom na to, ako sú nastavené pravidlá na Slovensku, bol počet hráčov malý. O čo menší počet hráčov, o to jednoduchšia dohoda.

Ďalším z faktorov trhu náchylného na kartel je veľká závislosť od verejných zákaziek, ktoré sa, navyše, vyskytujú často. Spĺňa gastrolístkový trh aj túto definíciu?

Veľa zamestnávateľov, ktorí figurovali aj v tomto prípade, je z verejného sektora a kupujú si služby cez verejné obstarávanie. Máte tu obrovské množstvo štátnych inštitúcií a samosprávnych subjektov, ktoré zabezpečujú stravovanie cez gastrolístky. Štát je jednoducho veľký zamestnávateľ, ktorý využíva takúto službu. Súkromný sektor je, samozrejme, veľký, ale štát je významným odberateľom gastrolístkov.

Je možné trh s gastrolístkami zmeniť, aby na ňom nedochádzalo ku kartelu?

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa