Ponechať reguláciu, ktorá určuje minimálne polovičný podiel domácich potravín v letákoch obchodov? Svoj názor a argumenty pre TREND spísali v krátkom komentári zástupcovia oboch táborov, potravinárov aj obchodníkov.

ÁNO

Daniel Poturnay,
prezident, Potravinárska komora Slovenska

Na snímke prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS), Daniel Poturnay.
Zdroj: Martin Mikláš

Neprirodzený stav je argumentom pre reguláciu

Povinnosť, aby podiel domácich potravín v letákoch bol aspoň 50 percent, je jedným z kontroverzných ustanovení zákona o potravinách. Bez ohľadu na názor účastníkov dodávateľsko- -odberateľských vzťahov sa možno zhodnúť, že je to mimoriadne ochranné opatrenie v prospech slovenských výrobcov potravín.

Potravinová bezpečnosť patrí medzi základné bezpečnostné záujmy Slovenska. Je možné dosiahnuť ju z vlastných zdrojov, z dovozu, najpravdepodobnejšie však ich kombináciou. Koronakríza nám ukázala, že veci, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa môžu zmeniť. Voľný priechod tovaru môže byť zo dňa na deň minulosťou a môžeme akútne čeliť problému, ako zabezpečiť krízové zásobovanie. Je preto dôležité venovať pozornosť zhodnoteniu súčasného stavu v zásobovaní z domácich zdrojov. Slovensko má tradíciu aj podmienky na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti na vysokej úrovni a v minulosti bolo čistým exportérom potravín. Táto situácia sa začala dramaticky meniť najmä po vstupe do EÚ. Len za posledných desať rokov klesol podiel slovenských potravín na pultoch obchodov z 50 asi na 40 percent. Toto číslo sa síce v ostatných rokoch stabilizovalo, pasívne saldo zahraničného obchodu v oblasti agrokomodít sa však naďalej zhoršuje a na konci roka 2020 bude atakovať hranicu mínus dve miliardy eur.

Keďže prevažná časť potravín sa na Slovensku predáva v akciách, NR SR prijala právnu úpravu, podľa ktorej najmenej 50 percent potravín v letákoch obchodných reťazcov musia tvoriť slovenské potraviny. Po roku pôsobenia tejto úpravy môžeme skonštatovať, že podiel domácich potravín na pultoch medziročne vzrástol o 1,3 percentuálneho bodu na 39,9 percenta. Celý nárast bol dosiahnutý v reťazci Lidl, ktorý je dlhodobo obchodom s najnižším podielom slovenských potravín.

Bolo by lepšie, keby nadpolovičný podiel slovenských potravín na pultoch či v letákoch bol prirodzený bez regulácie. Bolo by to normálne v modernej európskej krajine, nehovoriac o uhlíkovej stope dovážaných potravín. Ak takýto stav dlhodobo nenastáva prirodzene, je to vážny argument pre štátnu reguláciu tohto typu v záujme národnej potravinovej bezpečnosti, ako aj v záujme naplnenia európskych stratégií Green Deal a Farm to Fork.

Slovenske potraviny, Coop Jednota
Neprehliadnite

Vynútená propagácia domácich potravín sa možno zruší

NIE

Martin Krajčovič,
predseda, Slovenská aliancia moderného obchodu

Na snímke Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).
Zdroj: Martin Mikláš

Falošná podpora slovenských produktov

Podpora slovenskej agropotravinárskej výroby je už ako príbeh o Colombovej žene. Všetci o nej hovoria, ale nikto ju nikdy nevidel. A to už niekoľko desaťročí. Namiesto prijímania udržateľných a transparentných riešení hádžeme potravinárom a obchodníkom polená pod nohy a prijímame protiprávne rozhodnutia. Tie spôsobujú napätie v celom dodávateľsko- -odberateľskom reťazci, ale čo je najdôležitejšie, odpútavajú pozornosť od skutočného problému, ktorým je transparentná podpora agropotravinárskeho priemyslu.

Takým prípadom je aj povinný päťdesiatpercentný podiel slovenskej produkcie v reklamných materiáloch obchodných reťazcov. Je evidentné, že toto ustanovenie je v rozpore s európskym právom, keďže je pri ňom porušený voľný pohyb tovaru a pravidlá jednotného trhu.

Navyše samotné ustanovenie pomáha najmä „baličom“ zahraničných potravín [spoločnosti, ktoré hotový produkt vyrobený v zahraničí dovezie na Slovensko a nechá ho tu prebaliť do slovenského obalu – pozn. TRENDU], keďže tí tiež spĺňajú chabé pravidlá na povinnú propagáciu.

Aj preto si myslím, že predmetné ustanovenie zákona od začiatku iba odvracia zrak od reálneho problému, a to je samotná podpora domácich producentov potravín, ktorá je nielen na posledných priečkach v rámci Európskej únie, ale aj na chvoste krajín Vyšehradskej štvorky.

Ide teda len o falošnú pomoc, ktorá je protiprávna, čo už potvrdila aj Európska komisia. Vzhľadom na to, že poslanci za strany OĽaNO a SaS, z ktorých niektorí sú aj členmi vlády, preto podali minulý rok sťažnosť na Ústavný súd, nerozumieme medializovaným informáciám ohľadne možnej obhajoby týchto ustanovení. Nekorešpondujú totiž s vyjadreniami súčasných ministrov, keď boli ešte opozičnými poslancami a nekorešpondujú ani so schváleným programovým vyhlásením vlády Igora Matoviča.

Preto veríme, že súčasná vláda sa nepustí cestou obhajoby protiprávneho konania tej minulej, ale nastolí spravodlivosť v súlade so svojím programom a s konzistentnosťou vlastného konania.