Problémy škôl nevyriešia reči o Fínsku

Náš ročník bol prvý, ktorý robil prijímačky až v piatej triede. Tým som si už „neušetril“ jeden rok, ako to bývalo predtým. Ale nič lepšie ako dostať sa na túto školu sa mi stať nemohlo. Zrazu som sa ocitol v triede, kde som už nevynikal toľko ako na základnej škole – a to bola tá najlepšia motivácia.

Naša ministerka tvrdí, že kritika je len „povinná politická jazda“ opozície. Keď nastupovala do funkcie, po prečítaní jej životopisu som ju v duchu obhajoval. Dokonca som na jednej diskusii v rádiu sám hovoril, ako je dôležité preberať systémy, ktoré viditeľne fungujú u najlepších v EÚ. Z tohto hľadiska sa mi inšpirácia ministerky Fínskom páči. Lenže problémy školstva vidím oveľa hlbšie.

S fungovaním škôl majú napríklad problémy aj najlepší manažéri. Mnohí nesúhlasia so súčasnou podobou duálneho vzdelávania. Za štátom investovaných 44 miliónov eur sa naplnili kapacity len na 20 percent.

Doba sa posunula, ale systém vyučovania na Slovensku ostáva rovnaký. Pritom v dnešnom na „rýchlo“ nastavenom svete je veľmi ťažké zaujať – hlavne keď sú učebnice staršie ako žiaci.

Ministerka sa v nedávnom rozhovore pre TREND snažila tiež presvedčiť, že výška mzdy nemá žiaden vplyv na prísun nových učiteľov. Počas rokov na gymnáziu som nepotreboval žiadne doučovania, aj keď mi učivo niekedy robilo problémy. Prečo? Pretože som mal skvelých spolužiakov, ktorí mi vždy ochotne pomohli. Ale na pedagogickú vysokú školu nejde ani jeden, pretože vie, že svojou hlavou zarobí oveľa viac.

Súhlasím s pani ministerkou v tom, že sociálny status učiteľa je veľmi nízky. Už pri štrajku učiteľov v roku 2015 ma úplne zaskočila reakcia niektorých Slovákov v komentároch na Facebooku. Väčšina z nich mierila proti učiteľom – vraj sa majú lepšie ako ľudia za pásmi... Ako keby si neuvedomovali význam ich práce. Aj s tým treba pracovať.

Naši učitelia nám počas akademického týždňa ponúkli hodiny navyše, aby sme mali čo najlepšie výsledky. Práve učitelia nám dávajú vzory, navádzajú nás na správne hodnoty a motivujú ďalej študovať.

Ja by som si želal, keby naozaj najväčším problémom nášho školstva bola otázka, či je lepšia inklúzia alebo integrácia. Lebo to sa tu dnes rieši namiesto množstva oveľa zásadnejších problémov. Vo Fínsku nemajú problém, že množstvo mladých ľudí chce voliť extrémistov. Už teraz strácame na tých najlepších a prebraním iba niektorých prvkov z fínskeho systému školstva nezlepšíme.