Z festivalu do kurzu

„Bolo to zatiaľ moje najlepšie rozhodnutie,“ tvrdí Gréta Pavlovová, aktuálne študentka posledného ročníka Fakulty managementu Univerzity Komenského. A zároveň čerstvá členka organizačného tímu jedného z najväčších festivalov na Slovensku – Pohoda. Absolvovala kurz Leadership Academy neziskovky Nexteria.

Už v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) získala v celoslovenskom kole so svojím projektom festivalu v rodných Hontianskych Nemciach druhé miesto. „Verím, že zachránim svet festivalom,“ usmieva sa mladá organizátorka. Potom prišiel zlom a odišla na vysokú do Bratislavy. „Nikoho som tu nepoznala, no veľmi rada niekam patrím,“ vysvetľuje, prečo sa začala obzerať po nejakom kurze. Ďalšími motívmi bolo vyplnenie medzery vo vzdelaní, ktoré získavala na fakulte, a aj voľného času.

Ako príklad na to, čo študent získa v kurze a v škole nie, uvádza G. Pavlovová prácu na projekte pre prezidentskú kanceláriu. Analyzovali tam, prečo mladí volia fašistov. Svoj projekt prezentovali priamo pred prezidentom. „V poslednom výberovom kole, keď som sa hlásila na program, sme zase mali pohovory so šéfmi firiem. Pre mňa to bola obrovská skúsenosť, keď ma počas pohovoru chalengeovali takíto ľudia,“ spomína Gréta.

Privoňať k podnikaniu sa dá už na strednej

Kurzy Neziskovky Junior Achievement Slovensko sú zamerané na prax. študenti si v programe založia vlastnú firmu. Zdroj: Junior Achievement Slovensko

Ľudia z Nexterie sa bez zveličenia stali jej druhou rodinou. Vždy u nich nájde pomoc. Napríklad s robením webu, keďže stále pokračuje v organizovaní festivalu v rodnej obci. Iný kolega má eventovú agentúru, ktorej služby tiež využila pri organizovaní svojej akcie. A sieť kontaktov zohráva úlohu aj pri odporúčaní pre budúcich zamestnávateľov.

Medik, športovec aj ítečkár

Práve na prepojení študentov z rôznych odborov, napríklad medika a ítečkára či umelca a ekonóma, si projekt neziskovky Nexteria veľmi zakladá. „V tomto sme odlišní od podobných projektov, ktoré fungujú len v rámci jedného študijného odboru,“ poukazuje výkonný riaditeľ Tomáš Hasala. A dodáva, že práve pestrosť v tíme môže viesť k zaujímavejším nápadom a rýchlejšej realizácii.

Projekt má však aj spoločenský rozmer. „Aby na významných pozíciách pracovali slušní a schopní ľudia,“ znie heslo kurzu. Cieľom je vychovať z účastníkov nielen čo najlepších manažérov, ale aj ľudí s férovým a zodpovedným prístupom.

Neziskovka ponúka líderské kurzy už takmer dekádu a za ten čas cez ňu prešli zhruba tri tisícky študentov. Leadership Academy je trojročný projekt určený pre študentov vysokých škôl, prioritne pre mladšie ročníky. „Väčšinou prijímame ľudí už s nejakými predošlými skúsenosťami, pretože si môžeme vyberať a prechádza sa náročnými štvorkolovými pohovormi,“ opisuje T. Hasala. Kurzy sa organizujú mimo školy, po večeroch, prípadne cez víkendy. Každý účastník rieši vlastný projekt, ale aj reálne zadania od rôznych firiem. Študenti sa počas kurzu stretávajú aj s topmanažérmi z rôznych oblastí, ktorí ich mentorujú.

Privoňať k podnikaniu sa dá už na strednej

Zdroj: Assum

Žiaci si trénujú prezentačné zručnosti a aplikujú svoje teoretické vedomosti do praxe

Spoznať seba samého

Študenti by však nemali čakať, že prihlásením sa do kurzu sa z nich hneď stanú špičkoví manažéri a pracovné ponuky sa pohrnú. „Koľko človek do programu vloží, toľko z neho vyťaží,“ opisuje ďalšia absolventka kurzu Nexterie Miroslava Rusnoková. Jej program pomohol v nasmerovaní v kariére. „Po absolvovaní Fakulty managementu Univerzity Komenského som cítila, že sa chcem ešte špecializovať. Vybrala som si štúdium ľudských zdrojov v Londýne,“ spomína. Že sa jej kariéra ubrala správnym smerom, potvrdzuje aj ocenenie HR Talent 2017.

Na kurz ju tiež motivovala snaha získať popri teoretických vedomostiach aj praktické. S mnohými ľuďmi z programu je v kontakte dodnes, aj niekoľko rokov po skončení vysokej školy. Stretla sa tiež s úspešnými inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí boli ochotní sa o časť úspechu podeliť.

M. Rusnoková pôsobila do leta v nadnárodnej IT firme. Spoločnosť za jej pôsobenia rýchlo rástla, z pôvodne dvanástich ľudí na vyše sto, pričom išlo aj o vysoko kvalifikovaných IT odborníkov. Práve na ich prijímaní a raste firmy sa ako HR manažérka M. Rusnoková významne podieľala.