Finišujúci stredoškoláci sa poctivo pripravujú na skúšku dospelosti. Po jej zložení mnohých čakajú prijímačky na vysokú školu.

No niektorí ich už majú dávno za sebou a iní ich nemuseli absolvovať vôbec.

Ako je to možné?

Tí, čo sa hlásili do Anglicka alebo Holandska, museli už koncom minulého roka písať motivačné listy, ktoré sú často základnou podmienkou na prijatie na zahraničné univerzity.

Potom stačí zmaturovať na samé jednotky alebo s jednou „povolenou“ dvojkou.

Ja som sa hlásila na české vysoké školy, kde na výsledkoch z maturity až tak nezáleží – stačí ju mať. Musela som prejsť prijímacími skúškami a ešte ma nejaké po maturite čakajú.

Tie, ktoré mám už za sebou, testovali všeobecné študijné predpoklady. Na tieto testy sa nedá nejako špeciálne pripraviť.

Obsahujú otázky zamerané na verbálne, kritické, analytické a numerické myslenie, priestorovú predstavivosť a kultúrny prehľad.

A keďže ide o prijímačky na českú školu, sú v češtine a týkajú sa aj českých reálií.

Brnianska Masarykova univerzita (konkrétne Fakulta sociálnych štúdií) si vyžaduje k tomuto ešte test z českých základov spoločenských vied. Dá sa písať viackrát s tým, že vám zarátajú najlepší výsledok.

Keďže sa zameriava hlavne na české právo a históriu, je pre Slovákov pomerne ťažké tento test napísať s dobrým výsledkom, ale dá sa na to pripraviť s pomocou rôznych rozsiahlych učebníc.

Ja už mám tieto testy, našťastie, za sebou, čakám na rozhodnutie o prijatí. Ale napríklad uchádzači o štúdium medicíny majú odborové testy z fyziky, chémie a biológie až v júni.

Tesne po maturitách. Jednou zo škôl s neskoršími prijímačkami je Vysoká škola ekonomická v Prahe, na ktorú sa hlásim tiež.

Mnohým síce spadne zo srdca kameň, keď zmaturujú, ale verím, že nám ostatným budú držať palce, kým budú oslavovať začiatok najdlhšieho, pre niektorých takmer štvormesačného leta, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme.

Barbora Dobó,
1. súkromné gymnázium
Bajkalská v Bratislave