František mohol vypnúť aj napriek tomu, že jeho syn pôvodne vyštudoval informatiku. Tejto brandži sa venoval v Kanade a neskôr si vybudoval vlastnú firmu na informačné systémy. Lákanie rodinného biznisu však bolo silnejšie.

Pri odovzdávaní žezla nad rodinným biznisom sa ale F. Krošlák nespoľahol len na „želanú“ náhodu. Skombinoval ju s cestou, ktorú rodinným podnikom na zvládnutie nástupníctva radia mnohí poradcovia. Na zaúčanie syna do nábytkárstva i vrcholového vedenia výrobnej fabriky najal do firmy skúseného manažéra z externého prostredia.

Lebo hoci rodiny držia viac pohromade, ich otvorenejší členovia sa medzi sebou pri biznise aj skôr pochytia. Krošlákovci si sami uvedomujú, že majú predsa len rozdielne povahy i štýl riadenia, a tak bolo zaúčanie pod skúseným manažérom z prostredia mimo rodiny istejšie.

Na prevzatie firmy objednal otec synovi manažéra. Aby sa neposekali

Výroba čalúneného nábytku firmy Krošlák Zdroj: Archív firmy Krošlák

Štvrťstoročie skúseností

Otec sa nábytkárstvom zapodieval takmer od revolúcie. Vyštudovaný ekonóm, ktorý sa riadeniu podnikov venoval už za bývalého režimu, začal po roku 1991 podnikať v kovovýrobe. No už o tri roky neskôr presedlal v Nitrianskej Blatnici na výrobu nábytku. Rozhodla obchodná príležitosť na subdodávky pre vtedajšiu veľkú topoľčiansku nábytkáreň Mier. Ekonóm videl v spolupráci s tradičným výrobcom vyšší odbyt ako v kovovýrobe, a tak prešiel do novej brandže.

Od začiatku sa venoval najmä produkcii čalúneného nábytku. Ten dominuje v náplni firmy dodnes. Sedačky tvoria skoro 90 percent jej produkcie. Zvyšok postele a kreslá. Viac čalúneného nábytku ako Krošlákovci vyrobí na Slovensku iba krupinská nábytkáreň Lind Mobler v rukách nemeckých investorov.

Syn posúva nábytkáreň na vyšší level zákazkovou výrobou i vlastnou značkou

V menšom sa Krošlákovci stále venujú aj kovovýrobe. Tá je však zameraná brandžovo. Vyrábajú kovania a iné kovové komponenty na nábytok. Zo súčasných 235 zamestnancov firmy sa kovovýrobe venuje štyridsať päť.

Do dnešnej veľkosti sa podnik v Nitrianskej Blatnici rozrástol až v novom väčšom areáli, ktorý F. Krošlák kúpil na prelome milénia. Išlo o priestory bývalého poľnohospodárskeho družstva. Nábytkáreň sa v súčasnosti rozkladá na kopci nad dedinou medzi miestnym kostolom a parkom s kaštieľom. Jeho bývalé hospodárske budovy si Krošlákovci zrenovovali a zmenili na kancelárie.

Na prevzatie firmy objednal otec synovi manažéra. Aby sa neposekali

Výroba čalúneného nábytku firmy Krošlák Zdroj: Archív firmy Krošlák

Na čas aj vo veľkom spolku

Prelom milénia bol pre podnik v jeho histórii dôležitý aj z iného dôvodu. Spoločnosť Krošlák spolu s desiatkou tuzemských nábytkární vytvorili spoločnú obchodnú firmu W.K. Team, ktorá kompletizovala väčšie množstvá i sortiment nábytku na vývoz na západoeurópske trhy.

Počas prvých rokov existencie dosahoval W.K. Team tržby aj okolo sto miliónov eur ročne. No potom zoskupenie zasiahla kríza tak ako celé nábytkárstvo. Zariaďovanie bytov nábytkom totiž úzko nadväzovalo na podlomený realitný trh. Obchodné združenie sa aj vzhľadom na klesajúce tržby postupne rozpadalo, a tak sa F. Krošlák v roku 2011 rozhodol osamostatniť a predávať svoj nábytok zasa iba vo vlastnej réžii.

Svoj dodnes neprekonaný rekord s tržbami 23 miliónov eur zažila nábytkáreň ešte tesne pred krízou. V roku 2007. Odvtedy klesala až na 12-miliónové minimum z roku 2013. Od osamostatnenia sa od obchodného združenia však znova rastie.