Spoločnosť CTP Invest Slovakia je významným developerom v oblasti priemyslu a logistiky. Kam sa posunie táto developerská oblasť, porozprával Stanislav Pagáč, country head CTP Invest Slovakia. 

CTP Invest Slovakia je developer, ktorý tvorí priestor na podnikanie. Zaoberáte sa výstavbou a prenájmom priemyselných parkov. V akom stave obsadenosti sú vaše vybudované parky v súčasnosti?

Naše parky, ktoré ponúkajú priestor na podnikanie nielen pre priemysel, ale z veľkej časti aj pre logistiku, v súčasnosti vykazujú mieru obsadenosti, ktorá je vysoko nad trhovým priemerom. Práve z toho dôvodu parky rozširujeme a pokračujeme vo výstavbe i bez vopred známeho nájomcu. 

Ktoré z existujúcich priemyselných parkov považujete za najúspešnejšie z pohľadu obsadenosti i lokality?

Obsadenosť parkov nie je rozhodujúci ukazovateľ úspešnosti našich parkov, tie sú situované a spravované do maximálnej miery tak, aby kopírovali požiadavky trhu. Z pohľadu lokality najviac napovie jednoduchá štatistika, ktorá hovorí o tom, že približne 80 percent slovenského trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami sa nachádza na západnom Slovensku. Lokality v okolí hlavného mesta Bratislavy sú najdynamickejšie v raste. 

Vidíte priestor na ďalšie parky, ktoré máte rozpracované, prípadne ktoré máte v pláne budovať v blízkom čase?

V Bratislave máme rozpracovanú ďalšiu lokalitu, ktorá v blízkej budúcnosti ponúkne viac ako 50-tisíc štvorcových metrov plôch pre mestskú logistiku, ale aj pre výrobu tovaru krátkej spotreby, ktorý tak bude mať okamžitý prístup na trh v hlavnom meste. Okrem toho pracujeme na ďalších lokalitách v regiónoch na strednom a východnom Slovensku. 

Ak sa obzeráte po novej lokalite vhodnej na výstavbu priemyselných parkov, aké atribúty hrajú pri výbere dôležitú úlohu? A čo všetko predchádza samotnej výstavbe?

Lokality, ktoré CTP zvažuje, majú v prvom rade dobrú napojiteľnosť na cestnú infraštruktúru, nielen štátnu, ale hlavne na medzinárodnú. Vzhľadom na stav výstavby diaľnic a rýchlostných ciest je rozhodovanie o lokalitách hlavne pohľadom do budúcnosti. Lokalite v posledných rokoch čoraz viac konkuruje údaj o množstve obyvateľov v regióne, ktorí predstavujú nielen možných zamestnancov. Dôležitá je atraktivita regiónu pre migráciu pracovnej sily. 

ctp
Zdroj: ctp

CTP Invest Slovakia sa zameriava i na zelené priemyselné parky. Kde je ich miesto z vášho pohľadu? A je po nich dopyt?

Zelené parky sú nevyhnutnosťou a predstavujú jedinú alternatívu priemyselného developmentu na Slovensku. Je dopyt po parkoch, ktoré sú realizované v starých priemyselných zónach a ktoré prispievajú k zníženiu uhlíkovej stopy z prevádzky, respektíve ktoré sú prevádzkovo neutrálne. Tento cieľ sa skupine CTP podarilo splniť už za rok 2021. Náš ďalší cieľ je byť uhlíkovo negatívni.

Ako sa dá byť vo vašom prípade uhlíkovo negatívnym? Ako dokážete tento stav dosiahnuť?

Z pohľadu prevádzky spoločnosti CTP na Slovensku a pri aplikovaní medzinárodných štandardov výpočtu hodnotenia uhlíkovej stopy môžeme už dnes stanoviť tento plán. Znižovanie zdrojov CO2 v prevádzke spoločnosti je dôležité a dnes už štandardom. Rozhodujúce sú opatrenia na aktívne zachytávanie a ukladanie CO2 a takisto produkcia energie, ktorá nevyužíva takzvaný uložený CO2 (fosílne palivá), ale recykluje CO2, ktorý je prítomný v atmosfére a v rastlinách. Skupina CTP vlastní a revitalizuje lesy a inštaluje fotovoltické panely na strechy hál v CTParkoch. Kombináciou týchto opatrení a krokov dosiahneme, že naša produkcia CO2 je nižšia ako objem, ktorý zachytíme a uložíme.

Keďže priestory nepredávate, ale prenajímate, správa budov a ich technického stavu je v rukách CTP Invest Slovakia. Koľko ľudí sa o tieto parky stará? Akým najčastejším problémom musíte čeliť?

Správa a prevádzka CTParkov je v rukách našich interných zamestnancov. O naše parky sa stará celkovo 28 ľudí po celom Slovensku, správcovia parku, údržbári, technici, a to v stave nepretržitej pohotovosti. Najčastejšie sa riešia poškodenia na objektoch od vysokozdvižných vozíkov a kamiónov. 

V nedávnom rozhovore ste hovorili o tom, že budúcnosť prinesie projekty mestskej logistiky. Ako si to môžeme predstaviť, ako to bude vyzerať v realite?

Mestská logistika je priestor v mestskom vnútrobloku. V Bratislave to znamená priestor, ktorý je z vnútornej strany obchvatu, respektíve v intraviláne mesta. Hlavným znakom mestskej logistiky je krátkosť času doručenia balíka, zásielky v mestskej aglomerácii a množstvo obslúžených zákazníkov na jednej trase vozidla, ideálne elektrického. V realite to znamená nízky počet kamiónov, ktoré dovážajú tovar do skladu, a veľké množstvo malých dodávok, pickupov, bicyklov a budúcnosť prinesie aj drony, ktoré distribuujú zásielky po meste.

Stanislav Pagáč (42)
Vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave a MBA na City University v Bratislave. Má viac ako osemnásť rokov skúseností v realitách a logistike na Slovensku aj v zahraničí. V spoločnosti CTP pôsobí ako country head za Slovensko. Pod jeho vedením sa spoločnosť stala najväčším logistickým developerom na Slovensku so silnou a stabilnou pozíciou na trhu.