Slovenské univerzity ročne absolvujú desaťtisíce študentov a s ich množstvom priamoúmerne klesá hodnota získaných titulov. Hoci stále platí úmera medzi vysokým podielom vzdelaných ľudí a rozvinutosťou krajiny, Slovensko po tejto ceste kráča zvláštnou skratkou.

Niektoré odbory sa dajú študovať aj na desiatke škôl, právnických fakúlt je napríklad hneď šesť. Produkujú diplomovaných vzdelancov, vo veľkej miere však so zameraním a v počte, ktoré prax nedokáže absorbovať.

A naopak, žiadané profesie sa boria s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Štátu by malo viac záležať na tom, aby vychovával kvalitnejších študentov. Školy dostávajú financie aj na základe počtu žiakov, čo znamená, že výber sa skôr dá označiť náborom a reálne prijímacie konanie fakticky neexistuje. Zásadným faktorom je aj demografická krivka.

Eduard Burda
Neprehliadnite

Dekan Burda: Viac právnických fakúlt zvyšuje konkurenciu. Nezaostávame už ani za zahraničím

Slabšie ročníky striedajú ešte slabšie a čím menšia konkurencia, tým nižšia kvalita.

A to nehovoriac o známych plagiátorských kauzách. Hoci tie zasiahli najmä politikov, každému je jasné, v akom obrovskom rozsahu prekvitá opisovanie či priamo písanie na objednávku medzi bežnými študentmi.

Tieto prípady je nutné zredukovať na minimum a pochybné univerzity treba vytlačiť z trhu. Azda pomôže nový vysokoškolský zákon, o ktorého obsahu však zatiaľ nie je známe vôbec nič.