Štátna regulácia energetického sektora má v Európe dlhú tradíciu. Po druhej svetovej vojne väčšina štátov tento sektor znárodnila z obáv o bezpečnosť. V 70. rokoch však prišla energetická kríza. Ceny vstupov ako uhlie, zemný plyn a ropné produkty prudko stúpli, ceny pre domácnosti nie.

Tak ako dnes, aj vtedy to bol zaručený recept na straty energetických firiem. A keďže ich vlastnil štát, strata padla na jeho plecia. Až do konca 80. rokov však vlády nevideli alternatívu voči modelu štátneho vlastníctva. Prevládal názor, že energetiku skrátka musí vlastniť a chrániť štát. Tým bolo povedané, že na trhu má byť monopol.

Británia ukázala smer

V roku 1989 sa britská vláda rozhodla pre experiment. Deregulovala a liberalizovala elektrárne aj distribučné spoločnosti. Londýn ukázal, že Briti vedia kúriť a svietiť aj za pomoci súkromného sektora. Európska únia sa v tom čase pripravovala na vytvorenie jednotného trhu tovarov a služieb. Vedela, že podobný prístup na energetickom trhu bude možné uplatniť najskôr o niekoľko rokov. No bolo jasné, že mantra o energetike riadenej štátom neobstojí.

V roku 2001 Európska komisia vydala usmernenie, ktorým sa mal energetický trh otvoriť do roku 2005. Spotrebitelia by si mohli voľne vyberať dodávateľa energií a súkromný sektor by získal prístup do elektrární a distribučných sietí. Vstup nových hráčov mal zvýšiť konkurenciu na trhu.

Ceny energií sa mali deregulovať, najskôr pre podniky, neskôr aj pre domácnosti. Jednotný trh mal odstrániť cenové rozdiely medzi krajinami. Monopol mal byť zachovaný len v distribúcii, aby sa zamedzilo zaplaveniu krajín stĺpmi elektrického vedenia.

Postupné otváranie

Predtým, ako sa otvoril energetický trh v Českej republike, musela podobne ako ostatné postkomunistické štáty prejsť cenovou dereguláciou. Tá sa týkala takmer všetkých položiek v ekonomike, keďže pred rokom 1989 boli ceny určované bez ohľadu na ekonomickú realitu a hodnotu komodít. Deregulácia znamenala, že ceny elektrickej energie vzrástli od roku 1991 do roku 2001 približne na šesťnásobok. Našťastie, porovnateľným tempom rástli aj mzdy.

Liberalizáciu energetiky v Česku zavádzali postupne v rokoch 2002 až 2006. Na začiatku sa trh otvoril pre najväčších odberateľov, postupne pre menších a nakoniec aj pre domácnosti. Zatiaľ čo počty zmien dodávateľov zo strany domácnosti prudko vzrástli, ceny sa znížiť nepodarilo.

Nebolo to vinou liberalizácie. Od roku 2000 až do veľkej hospodárskej krízy v roku 2008 celosvetovo stúpali ceny elektrickej energie, ropy aj zemného plynu. Bola konjunktúra a prudký hospodársky rast Číny ťahal celosvetový dopyt po komoditách, ktorých produkcia mala svoje limity.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa