Pandémia má na poisťovne dva rôzne účinky. Na jednej strane rastie tlak na výdavky a úspory, na druhej strane si ľudia v neistom období uvedomujú dôležitosť životného poistenia. Pandémiu totiž považuje väčšina obyvateľov planéty za aktuálne najväčšiu hrozbu. O meniacom sa globálnom poistnom trhu sa TREND rozprával s generálnym riaditeľom poisťovne MetLife Mariom Valdesom.

Rok 2020 bol iný ako ostatné,  Aké poznanie si z minulého roku odnášate?

Áno, rok 2020 môžeme označiť za rok veľkých a rýchlych zmien, flexibilných reakcií a expresného prispôsobenia „novej realite“. Museli sme veľmi rýchlo zmeniť procesy a zabezpečiť plynulý chod spoločnosti bez ohľadu na to, či pracujeme z kancelárie alebo z domu. Akceptovali sme iba kontakt na diaľku bez nutnosti klasického podpisu na poistných zmluvách, a to, samozrejme, v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami. Najväčšie poznanie teda je, že vieme robiť veci, o ktorých sme si predtým ani nemysleli, že ich dokážeme. Ak by ste sa ma na to opýtali v minulosti, odpoveď by bola, že implementovať nové postupy je veľmi náročné či už finančne, alebo časovo.

TREND: JURAJ JURČÍK - GENERALI
Neprehliadnite

Poisťovne na pandémiu doplácajú, minulý rok však zvládli dobre

Ako dlho bude trvať zotavovanie z dôsledkov pandémie z pohľadu poistného trhu?

Pandémia má vplyv na výkonnosť ekonomiky, čo sa prejavuje aj v našom podnikaní. Vlaňajšok bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne nižší, ale zaznamenali sme zvýšenie predpísaného poistného. Ľudia sú zodpovednejší pri zabezpečovaní svojej budúcnosti. Tento rok bude podobný, očakávame však napredovanie. Pozitívne je, že už vieme, čo môžeme očakávať, sme skúsenejší, ľudia sú flexibilnejší vo vzťahu k tejto novej situácii, ktorá bola pred rokom nepredstaviteľná. Sme v lepšej pozícii ako vlani. Dôležité bude aj to, ako vlády a regulátori zareagujú na túto situáciu, pokiaľ ide o ich schopnosť porozumieť potrebám spoločností a ľudí a pružne na ne reagovať.

MetLife má  celkovo 900-tisíc klientov a na Slovensku 10-percentný podiel na trhu so životným poistením. Plánujete ďalej rásť alebo je kľúčová stabilizácia poistného kmeňa po pandémii?

Pandémia nám len potvrdila, že poistenie má v živote človeka svoje opodstatnenie. Je to niečo, z čoho benefitujete v budúcnosti, v neočakávaných situáciách. Keďže poistenie je získanie a podpora dôvery, máme jasné ciele, na ktoré sa zameriavame a ktoré sú pre nás kľúčové. Určite sa budeme naďalej zameriavať na udržateľný rast pri súbežnom zabezpečení prevádzkovej stability. Očakávame, že z toho vyjdeme oveľa silnejší a v lepšej kondícii. Efektívny spôsob, ako to dosiahnuť, je napríklad zjednodušovanie procesov a inovácie a, samozrejme, splnenie našich záväzkov voči zákazníkom. Len pre zaujímavosť, naša spoločnosť na slovenskom trhu vyplatila svojim klientom 141 miliónov eur na poistných udalostiach.

NBS v jednej zo svojich správ vyslovila predpoklad, že klienti budú v reakcii na pandémiu okresávať výdavky a okrem iného šetriť tak, že budú znižovať výdavky na poistenie. Hrozí niečo podobné aj v globálnejšom meradle?

Domácnosti zaznamenali pokles príjmov, pričom dôvodom je hlavne koronakríza. Až 78 percent svetovej populácie vníma pandémiu ako najväčšiu hrozbu v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov. Ukázal to prieskum spoločnosti Ipsos. Krátkodobé finančné priority zostávajú vo všeobecnosti na prvom mieste, keďže pandémia má vplyv na zdravie – fyzické, mentálne, finančné a sociálne. Životné poistenie, dôchodkové produkty a anuity by teoreticky mali mať v nasledujúcich mesiacoch nižšiu prioritu. Takže áno, na jednej strane bude tlak na výdavky a úspory, ale na strane druhej si ľudia v období zvýšenej neistoty uvedomujú dôležitosť životného poistenia. Viac sa zaujímajú o budúcnosť, preto poistenie hrá ešte dôležitejšiu úlohu ako kedykoľvek predtým.

Zmení pandémia globálny poistný trh? Bude to trvalá zmena a bude vo všetkých krajinách zhruba podobná?

Zmeny už nastali, hlavne v oblasti digitalizácie, svet sa presunul do online priestoru. Veľká časť populácie vrátane tej, ktorá v online svete nikdy nebola aktívna, objavila jej pozitívne stránky a práve to je pre poistný trh výzva – dokázať sa v tejto oblasti flexibilne pohybovať a bez obmedzení vo vzťahu ku klientom. V našom predtým dominantnom osobnom predajnom kanáli sme prispôsobili predajný proces a služby so zameraním na minimálne osobné interakcie so zákazníkom. Digitálne nástroje a fungovanie na diaľku sú teraz ešte dôležitejšie, a to aj v oblasti poskytovania služieb klientom. Napríklad uzatvárame poistné zmluvy bez klasického podpisu prostredníctvom nášho online predajného nástroja, sme flexibilnejší v oblasti prístupu k predaju, ale aj pri nábore, rozvoji a tréningu. Nie sme teda takí závislí od vzájomnej osobnej interakcie ako v minulosti.

Poisťovne mali v minulosti škody spôsobené pandémiou bežne vo výlukách, ale viaceré ich už kryjú. Aké výzvy poisťovne čakajú? Planéta čelí otepľovaniu, škody môžu byť obrovské, no klienti budú od poisťovní čoraz viac takéto produkty očakávať.

Keď sa pozrieme do minulosti, tak napríklad práve rôzne pandémie alebo závažné ochorenia boli pre poisťovne náročné a nákladné, a preto tam bolo veľa výluk, ktoré však dnes výlukami nie sú. Je to dané prirodzeným vývojom. Z toho vyplýva, že poisťovne musia neustále prehodnocovať svoje produkty, krytia, výluky, špecifiká, brať do úvahy vyvíjajúce sa potreby a vývoj v oblasti medicíny. Pozerať sa dopredu, prihliadať na aktuálne a očakávané zmeny, nebáť sa experimentovať a následne inovovať. Receptom je orientácia na budúcnosť.

Kde je najväčší nevyužitý potenciál slovenského poistného trhu?

Slovenská mentalita ešte stále uprednostňuje neživotné poistenie pred životným. Pre Slovákov je dôležitejšie mať poistenú nehnuteľnosť, auto či domácnosť ako poistenie zdravia a života. Trend sa však postupne mení. Potenciál vidím v úrazovom a zdravotnom poistení, kde sa veľa Slovákov spolieha na zabezpečenie od štátu. Dôležitá je aj hodnota poistnej ochrany, ktorá je vo všeobecnosti nízka.

Čo vnímate ako slabiny slovenského trhu v porovnaní so zahraničnými?

V minulosti bola slabinou profesionalizácia finančných služieb, finančná gramotnosť ľudí a vzdelávanie v tejto oblasti. Dnes však vidím obrovský pokrok. Ľudia sú z roka na rok v tejto oblasti vzdelanejší, čo súvisí aj s ich väčšou zodpovednosťou k sebe a svojej rodine. Je to aj výsledok ich vnímania, že zabezpečenie od štátu nie je dostatočné. 

Mario Valdes (51)
Vyštudoval medzinárodný manažment na Thunderbird School of Global Management v Arizone. V štruktúrach spoločnosti MetLife pôsobí od roku 1995. Odvtedy pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách spoločnosti Alico v USA, Kolumbii, Paname, Mexiku či Turecku. Nasledovalo pôsobenie v rámci MetLife v Spojených arabských emirátoch na pozícii generálneho manažéra pre krajiny tohto regiónu. Od roku 2014 do súčasnosti je v rámci MetLife Europe zodpovedný za trhy na Slovensku, v Česku, v Maďarsku, v Bulharsku a na Cypre.