Poradenské spoločnosti v SR
SpoločnosťTržby spolu (tis. eur)Zmena (%)Štruktúra tržieb (%, 2017)Zisk po zdanení (tis. eur)Počet zamest-nancovZ toho:Audity v TOP 200
201720162017/162016/15auditdaneiné201720162017partnerov v SRlicenco-vaných audítorovdaňových poradcov
1.PricewaterhouseCoopers Slovensko, Bratislava 146 96040 24416,7-15,8nnnnn43112291744
2.Deloitte, Bratislava 128 65132 230-11,1-17,737,016,047,0nn263nnn29
3.KPMG Slovensko, Bratislava 1, 227 71034 657-20,025,934,011,034,023029129311311633
4.EY, Bratislava 1, 325 79322 52914,55,8nnnnn3169141834
5.VGD Slovakia, Bratislava 15 2644 8079,5-2,321,020,059,0nn1254353
6.Grant Thornton, Bratislava 15 0214 54110,610,013,033,054,0n29595561
7.Accace, k.s., Bratislava4 7244 823-2,118,50,023,077,01015651040
8.BMB Leitner, Bratislava 1, 34 5804 624-1,0-1,7nnnnn75336n
9.BDO, Bratislava 1, 24 2673 77413,11,220,035,045,090437750444n
10.Rödl & Partner, Bratislava 12 8322 6168,315,1nnnnnnnnn1
11.TPA Slovakia, Bratislava 12 7282 5795,818,319,536,943,6nn432364
12.BDR, Banská Bystrica 11 7391 6266,96,070,00,030,0192225nnnn2
13.Tax – Audit Slovensko, Trnava1 2831 426-10,0-10,547,010,043,09811162752
14.Ekopraktik, Trnava1 0451 145-8,7-40,610,018,072,030258123n
15.Fineco, Bratislava979475106,151,3nnn147928nnnn
16.Alfa Audit, Piešťany 2662705-6,1-5,735,013,052,0123144144551
17.PKF Slovensko, Prievidza 3662748-11,55,4nnn-39-40nnnn1
18.Accept Audit & Consulting, Prešov58148120,8-16,0nnn111nnnn1
19.D.P.F., Bratislava 15304859,3-12,940,00,060,01015231n
20.KLT Audit, Trnava350361-3,05,946,00,054,0268144n
21.Mandat Audit, Bratislava 2, 4335458-26,8-10,1100,0nn88756nnn1
22.Audit Partners Alliance, Nitra32529510,212,4nnn2913nnnn1
23.Dominant Audit, Trenčín31425423,558,9nnn75863nnn1
24.Solidita, Bratislava 1264272-2,8-6,622,40,077,6nn5231n
25.APX, Považská Bystrica2522385,97,8nnn913nnnn1
26.Aldeasa Audit, Žilina2372350,8-8,4nnn42366nnn1
27.Jura Audit, s.r.o., Bratislava209209-0,44,3nnn10133nnnn
28.LEX-audit, s.r.o., Nitra17313825,4-1,4nnn021nnn1
29.Jako Audit, Košice145159-8,87,4nnn7-33nnnn1
30.Rentabil Bratislava131134-2,244,1nnn113nnn1
31.E.R.Audit, Bratislava164194-15,520,7nnn-34nnnn1
32.Audit Company Slovakia, Bratislava1451348,5-2,5nnn1716nnnn1
33.ADT, Bratislava109162-32,52,4nnn25151nnn1
34.Ayming Slovensko, s.r.o., Bratislava 5970,00,0100,0-104-241nnn0
1 Údaje sú konsolidované za všetky spoločnosti danej skupiny na Slovensku, 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2017, 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018, 4 Údaje za rok 2017 sú len za prvých deväť mesiacov, 5 Spoločnosť vznikla 19. októbra 2016
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses