Objem zdrojov plynúcich do zdravotníctva aj v minulom roku podľa predpokladov vzrástol. V roku 2019 sa zvýšil oproti predošlému roku o 6,9 percenta, takmer na 6,3 miliardy eur. Je celkom prirodzené, že v pro-stredí pokračujúceho ekonomického rastu a zvýšených výdavkov do zdravotníctva rástli príjmy mnohých subjektov, medzi nimi aj polikliník.

Tržby súkromných polikliník, aspoň tých, ktoré za minulý rok reportovali hospodárske výsledky, vzrástli, aj keď menším tempom, než prichádzali zdroje do zdravotníctva. Tridsaťšesť súkromných polikliník pôsobiacich na Slovensku zaznamenalo tržby na úrovni takmer 83 miliónov eur, čo je nárast iba o niečo viac ako dva milión eur alebo 2,7 percenta.

Viac ako tržby rástli mzdové náklady. Tie sa zvýšili o 4,5 percenta a dosiali úroveň viac ako polovice tržieb. A to napriek tomu, že počet zamestnancov polikliník mierne poklesol. Ukazuje sa tak, že udržanie zdravotníckeho personálu bude čoraz ťažšie a finančne náročnejšie.

Napriek rastu osobných nákladov zaznamenala EBITDA súkromných polikliník úroveň opäť viac ako desať miliónov eur. Jej rast na úrovni takmer trinásť percent síce zaostal za predchádzajúcim rokom, no stále dosahuje pomerne slušné číslo. Zisk pred zdanením celého segmentu prevýšil šesť miliónov eur a opäť vzrástol o viac ako sedem percent. Dlhodobo pozitívnym znamením je, že segmentu sa darí znižovať svoje záväzky. Tie poklesli o päť miliónov eur, na 21 miliónov. Naopak, základné imanie vzrástlo z 33 miliónov na 35 miliónov.

Počet spoločností s tržbami nad jeden milión sa nezmenil a ostal na úrovni 23. Nezmenil sa ani zoznam polikliník figurujúcich v prvej desiatke. V ňom dominujú polikliniky ProCare a veľké polikliniky z väčších miest – z Banskej Bystrice, Košíc či zo Žiliny. Skokanom roka sa stali Medicínske zariadenia Mlynská Dolina a Mammacentrum sv. Agáty, ktorých tržby narástli o viac ako 20 percent.

Čísla z minulého roka ukazujú, že konsolidácia v segmente pokračuje a stojí na pevných nohách.  

Súkromné polikliniky v SR


Poliklinika

Tržby spolu 1 (tis. eur)

Zmena (%)

EBITDA
(tis. eur)

Zisk po zdanení (tis. eur)

Rentabilita tržieb (%)

Priemerný počet zamestnancov

2019

2018

2019/18

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

1.

Novapharm, s.r.o., Bratislava (ProCare Trnavské Mýto, ProCare Zvolen)

8 626

7 961

8,4

805

673

377

267

4,4

3,4

232

220

2.

Novamed, s.r.o., Banská Bystrica

7 749

7 517

3,1

1 012

1 069

463

458

6,0

6,1

95

91

3.

wesper, a.s., Košice (ProCare Prešov)

6 508

6 174

5,4

873

885

332

236

5,1

3,8

153

157

4.

Poliklinika Terasa, s.r.o., Košice

5 518

5 465

1,0

89

152

22

76

0,4

1,4

34

33

5.

ŽILPO, s.r.o., Žilina

4 575

4 295

6,5

671

531

257

176

5,6

4,1

78

78

6.

Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava

4 483

4 108

9,1

107

183

-29

71

-0,6

1,7

61

61

7.

Pro Sanus, a.s., Bratislava (ProCare Central, ProCare Bory)

3 801

3 533

7,6

528

674

173

185

4,5

5,2

114

122

8.

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s., Bratislava (ProCare BB)

3 019

2 402

25,7

193

176

141

115

4,7

4,8

43

40

9.

SI Medical, s.r.o., Bratislava (ProCare Medissimo)

2 780

5 930

-53,1

402

689

144

206

5,2

3,5

68

107

10.

Medicínske centrum Nitra, s.r.o. (ProCare Nitra)

2 725

2 644

3,0

422

469

165

162

6,0

6,1

54

54

11.

Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Nitra

2 512

2 115

18,8

263

243

104

89

4,1

4,2

38

38

12.

Medcentrum, s.r.o., Žilina

2 393

2 305

3,8

502

549

264

302

11,0

13,1

68

70

13.

Euromedix, a.s., Bratislava (ProCare Betliarska)

2 341

2 218

5,6

293

515

138

205

5,9

9,3

62

66

14.

Medicínske zariadenie Mlynská Dolina, s.r.o., Bratislava

2 232

1 770

26,1

451

351

234

203

10,5

11,5

55

44

15.

Cumulus, s.r.o., Košice

2 215

1 888

17,3

218

72

147

29

6,6

1,5

65

64

16.

Poliklinika ProCare Košice, s.r.o., Bratislava

2 040

1 878

8,6

146

151

-116

-105

-5,7

-5,6

66

66

17.

Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., Sereď (ProCare Sereď)

1 939

1 771

9,5

145

154

67

61

3,5

3,4

51

50

18.

Hedak, a.s., Bratislava

1 440

1 476

-2,4

105

126

-43

-29

-3,0

-2,0

49

59

19.

Martinská poliklinika, s.r.o., Martin

1 422

1 315

8,1

40

40

24

29

1,7

2,2

46

44

20.

Krankas, s.r.o., Žilina

1 394

1 338

4,2

-13

23

-59

-29

-4,2

-2,2

38

40

21.

Poliklinika Centrum, s.r.o., Košice

1 277

1 171

9,1

24

12

-5

-27

-0,4

-2,3

34

36

22.

Poliklinika – LDCH, s.r.o., Detva

1 271

1 137

11,8

88

54

52

26

4,1

2,3

44

44

23.

Poliklinika ProCare Žiar, s.r.o., Bratislava

1 182

1 119

5,7

86

86

-12

-14

-1,0

-1,3

37

37

24.

Medicona Clinic, s.r.o., Malacky

958

990

-3,2

168

260

21

18

2,2

1,8

15

15

25.

Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., BA (ProCare Vlčie hrdlo)

882

924

-4,6

138

152

32

40

3,6

4,3

29

30

26.

Medikard, s.r.o., Prešov

837

732

14,3

142

188

66

128

7,9

17,5

14

12

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavil TREND Analyses