Pritom treba zdôrazniť, že rast trhového podielu nie je rozhodujúce kritérium. Má rovnakú váhu ako ďalšie hospodárske ukazovatele, ktoré okrem iného zohľadňujú nákladovosť, ziskovosť či škodovosť.

Kým v roku 2012 sa kvalifikovalo pätnásť poisťovní, za vlaňajšok sa ich počet scvrkol o dve. Nováčik D.A.S. poisťovňa právnej ochrany sa vlani transformovala na pobočku, čím z kvalifikácie vypadla. Očakáva sa, že trend premien na pobočky ešte bude pokračovať – D.A.S. je pritom jedna z najdlhšie fungujúcich poisťovní na Slovensku.

Druhým vypadávajúcim je košická Rapid Life, ktorá už dva roky odmieta TRENDU poskytovať údaje. Výročné správy, ktoré zverejňuje len v minimálnom rozsahu, nie sú dostatočným zdrojom dát na výpočet jej pozície. Aj v minulosti sa však zdržiavala v spodnej časti rebríčka.

Vienna Insurance s dvoma zástupcami

Stagnácia sa prejavuje aj na samotnom vrchole – medzi prvým a piatym miestom je rozdiel len 1,3 bodu, teda minimálny. O posunoch v rebríčku rozhodovali desatiny. V porovnaní s vlaňajškom je prvá päťka čo sa týka účastníkov bezo zmien, zmenilo sa len poradie. Nie však na prvom mieste, to si druhýkrát za sebou uchvátila ČSOB Poisťovňa. Nerástla nejako výrazne, no dokázala držať na uzde náklady a dobre zhodnocovať investície.

Dvojka, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, je, naopak, rekordérom rastu za rok 2013, k tomu treba pridať nízke prevádzkové náklady. Podobne ako v prípade ČSOB funguje výrazne cez pobočky banky. Náklady si teda delí s ňou, no odpadá jej udržiavanie vlastnej – nákladnej – sprostredkovateľskej siete. Už teraz má pritom vykročené k dobrému umiestneniu na ďalší rok, len za prvý polrok narástla Poisťovňa Slovenskej sporiteľne v predpise takmer o polovicu, pričom trh viac-menej stagnoval.

Oproti vlaňajšku si polepšila druhá najväčšia poisťovňa na trhu Kooperativa, na tretie miesto jej pomohlo takisto skrotenie nákladov. Tie si delí so sesterskou Komunálnou poisťovňou, s ktorou už roky zdieľa vedenie aj dôležité rozhodnutia. Na lepšie umiestnenie budú musieť obe sestry ešte popracovať na redukcii škodovosti – tá je v Kooperative v porovnaní s priemerom trhu najhoršia, v prípade Komunálnej poisťovne druhá najhoršia. Aj tak to znamená, že druhé a tretie miesto obsadili dve dcéry Vienna Insurance Group, najsilnejšej poistnej skupiny na slovenskom trhu.

Kooperativa sa z vrcholu rebríčka, ktorému niekoľko rokov kraľovala, vytratila, keď vzorec pre výpočet začal prísnejšie hodnotiť vykazované predpísané poistné. Od neho sa začali odratúvať pohľadávky voči klientom. Zjednodušene to znamená, že od predpisu poistného sa odpočítali rozličné úľavy a bonusy pre klientov. U väčšiny poisťovní tento rozdiel nebol výrazný, výnimkou bola práve Kooperativa, ktorá však svoje výkazníctvo už pred rokmi upravila.

Poisťovňa roka 2014
Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské úspechy
Poisťovňa Celkové skóre Zmena trhového podielu 2013-12 (percentné body) Rentabilita vlastného imania 2013 (%)
1 ČSOB Poisťovňa, a.s. 9,50 0,04 18,75
2 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group 9,20 0,81 15,07
3 Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 8,50 0,21 13,02
4 Poisťovňa Poštovej banky, a.s. 8,40 0,06 13,39
5 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. 8,20 -0,15 13,82
6 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 7,70 0,10 16,94
7 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 7,15 -0,01 15,46
8 Aegon Životná poisťovňa, a.s. 6,50 0,24 3,27
9 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 5,80 -1,06 10,42
10 Uniqa poisťovňa, a.s. 5,45 0,01 12,17
11 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 5,25 -0,48 6,57
12 Union poisťovňa, a.s. 5,15 -0,09 8,44
13 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 4,20 -0,02 11,94
Do hodnotenia sa kvalifikovalo 13 poisťovní. Vylúčené boli tie, ktoré v roku 2013 hospodárili so stratou, respektíve postúpili zaisťovateľom viac ako 60 percent celkového predpísaného poistného. Do výpočtu neboli zahrnuté pobočky zahraničných poisťovní. Výsledné skóre je váženým priemerom bodových ziskov pri jednotlivých hodnotených ukazovateľoch podľa uvedených váh. Počet bodov vychádza z poradia – najlepšia poisťovňa podľa daného ukazovateľa získava 13 bodov, najhoršia jeden bod. Za najlepšiu sa považuje najvyššia, v prípade ukazovateľov nákladovosti naopak najnižšia hodnota. V hodnotení boli použité individuálne údaje podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses

Tabuľku so všetkými údajmi, ktoré vstupovali do hodnotiaceho modelu, nájdete v tlačenom TRENDE 44/2013, v prehľade kompletných tabuliek z ročenky TREND TOP 2014 alebo v digitálnej verzii vydania na webe a v tabletoch.

Kde je Allianz

O jednu priečku nahor sa posunul nováčik Poisťovňa Poštovej banky, ktorá už od svojich začiatkov skáče vysoko. Rýchly rast je pri štarte z ničoho samozrejmosťou, pomáha jej aj mimoriadne nízka škodovosť. Z vlaňajšieho druhého miesta sa na päťku prepadla MetLife Amslico, ďalší z gigantov a matadorov slovenského poistného trhu. Naďalej slušná ziskovosť a náklady pod kontrolou na rozdiel od vlaňajška nestačili, keďže konkurencia rástla dravšie než táto dcéra najväčšej poisťovne sveta.

Kto hľadá trhovú jednotku Allianz – Slovenskú poisťovňu, dostane sa až na deviate miesto tabuľky. Allianz tradične stráca trhový podiel, čiastočne aj z vlastnej vôle: v povinnom zmluvnom poistení si kriticky preberá klientov podľa rizikovosti a tých škodovejších sa vzdáva. To na jednej strane znamená pokles trhového podielu, na strane druhej zdravšie hospodárenie. Tradične najziskovejšiu poisťovňu na trhu v posledných rokoch ťahajú dole rezervy na staré životné poistky. V čase extrémne nízkych úrokov si na garantované zhodnotenie musí odkladať extra peniaze. To negatívne ovplyvňuje jej rentabilitu.

Pre klientov to však znamená, že sa nemusia o svoje úspory na poistkách obávať, ale Poisťovňa roka nehodnotí ústretovosť ku klientom. Tú posudzuje napríklad SIBAF Awards, udeľovaná Slovenskou asociáciou maklérov v poisťovníctve, Allianz tam patrí medzi dlhoročných víťazov.

PZP ťahá dolu

Nenápadným a málo známym, no relatívne úspešným bojovníkom je poisťovňa Cardif, ktorá sa drží v strede rebríčka. Súčasť siete najväčšej francúzskej banky BNP Paribas dlho fungovala len ako poisťovateľ úverov v bankách – väčšina jej klientov ani netušila, že s ňou majú zmluvu. Pred pár rokmi rozšírila svoje portfólio a hoci biznis stále zameriava na poistenie úverov – nielen bankových, ale napríklad aj lízingových – klientom ponúka aj úrazové poistenie či poistenie mobilov. Vlani patrila medzi najrýchlejšie rastúce poisťovne. Podobne na tom bola aj Aegon Životná poisťovňa – menším súťažiacim sa skrátka darí rásť nadpriemerne aj v komplikovaných podmienkach na trhu.

Problém majú, naopak, tie stredne veľké poisťovne, ktoré sa rozhodli poskytovať aj povinné zmluvné a havarijné poistenie. Úplne na spodok tabuľky – avšak stále s relatívne slušným bodovým výsledkom – stiahli tieto produkty menšie poisťovne Wüstenrot a Union, ale aj trhových lídrov Uniqu a Generali Slovensko. Relatívne vysoká škodovosť (v PZP aj havarijnom poistení sa pomer poistného a vyplatených náhrad pohybuje už dlhšie okolo úrovne sto percent) siaha aj na zisky, a tak tieto poisťovne sťahujú dolu aj ukazovatele rentability. Keďže sa podmienky na trhu PZP zásadne nemenia, tento vplyv bude naďalej pretrvávať. Rovnako ako potreba dorovnávania kapitálu pre garantované životné poistky.

Allianz totiž nie je jedinou poisťovňou, ktorá sa musí vyrovnávať s nízkymi úrokovými sadzbami na trhu. Vidieť však náznaky oživenia v raste reálnych miezd, v poklese nezamestnanosti a i v priemyselnom oživení, čo pomôže aj poistnému trhu. Tento vplyv, rovnako ako relatívne malý rozptyl bodových hodnotení na prvých piatich miestach, môže o rok poradím na vrchole výraznejšie zamiešať.

Poisťovňa roka - história
(TREND’s Annual Prize for Outstanding Business Results)

Poisťovňa roka 2014: Jednotka sa nemení, v prvej päťke tesno

Hodnotiaci model

Hodnotiaci model sa v uplynulých rokoch menil hlavne preto, aby dokázal eliminovať jednorazové výskoky a účtovnú kreativitu, v ktorej sú niektorí tunajší hráči úplní experti. TREND však uplynulé tri roky už do vzorca viac zasahovať nepotreboval.

Do posudzovanej skupiny postúpilo trinásť poisťovní, ktoré vlani hospodárili so ziskom a zaisťovateľom postúpili menej ako šesťdesiat percent vlastného biznisu. Kvótu uplatňuje TREND už niekoľko rokov, keďže chce hodnotiť iba spoločnosti, ktoré s poistným rizikom aktívne pracujú.

Rovnako vylúčil z hodnotenia pobočky zahraničných poisťovní. V ich prípade nemožno korektne vypočítať rentabilitu vlastného imania a ani pomer skutočného kapitálu k požadovanému kapitálovému minimu. Sú to pritom kľúčové parametre, ktoré majú v hodnotiacom modeli spolu takmer tretinovú váhu.

Najsilnejšie zastúpenie, dovedna 45-percentné, majú v modeli tri pomerové ukazovatele ziskovosti. Ide o rentabilitu vlastného kapitálu, ziskovosť zaslúženého poistného a zhodnotenie aktív. Ďalšie dva indikátory mapujú prevádzkovú nákladovosť a čistú škodovosť, majú dovedna 30-percentnú váhu.

Kapitálový koeficient, ktorý sleduje, o koľko viac peňazí od akcionárov poisťovňa zamestnáva oproti predpísanému minimu, má 15-percentné zastúpenie. Jediné kritérium, ktoré TREND hodnotí za jedno účtovné obdobie, je zmena trhového podielu, meraná podľa čistého zaslúženého poistného.

Všetky ostatné indikátory monitoruje model za rok 2012 a s dvojnásobnou váhou za rok 2013.